Vælg side

En respektfuld og anerkendende omgangsform giver mere ro og bedre relationer, oplever de på Herskind Skole, hvor de arbejder målrettet med lærernes relationskompetence. Det er grundlaget for, at børnene trives og lærer, mener de. Læs reportage fra skolen her.

 Forældre:

Ro og relationer er afgørende for trivsel

Hver fjerde barn mistrives i skolen, ifølge en undersøgelse blandt 1.031 skoleforældre. Forældrenes svar tyder på, at mangel på personale på skolerne er en af årsagerne. Men også omgangstonen på skolen ligger helt i top, når forældrene vurderer, hvad der får deres børn til henholdsvis at trives og mistrives. 

TEKST OG FOTO: MAJ CARBONI

Uro i timerne og manglende støtte fra lærere og pædagoger er de vigtigste årsager til elevers mistrivsel i skolen ifølge deres forældre, viser en undersøgelse fra Skole og Forældre med besvarelser fra mere end 1.031 forældre til børn i folkeskolen. Forældrene fortæller blandt andet om hyppige lærerskift, for mange timer med vikarer, stopfyldte klasselokaler, for lidt tid til at arbejde med klassefællesskaberne og manglende støtte til eleverne – specielt dem med særlige behov. Det kunne tyde på, at manglen på skolerne giver personalet udfordringer med at skabe et godt undervisningsmiljø med ro, støtte og gode relationer.

Venlige ord eller skældud? 
Der er dog også noget, som skolerne kan arbejde på uden, at det nødvendigvis kræver ekstra penge: Måden at tale sammen på. ”Anerkendelse og respektfuld tale mellem elever og lærere” er den næstvigtigste årsag til, at eleverne trives på skolen, vurderer forældrene – lige efter at have venner i klassen. Forældrene skriver blandt andet, at deres børn trives, når der er en rar og venlig stemning – både blandt eleverne og mellem lærere og elever. Mange beskriver også, hvordan det gør en forskel for deres barn, at skolen omfavner elevernes forskelligheder og anerkender dem som personer. ”Når barnet bliver set, som det individ det er, og ikke skal passe ind i en kasse,” skriver en af forældrene fx om, hvad der skal til for, at hendes barn trives. 

Når det modsatte er gældende, fører det til gengæld til mistrivsel, oplever mange. En tredjedel af forældrene til de børn, der ikke trives, vurderer ”skældud og hård tale” som noget, der ”i høj grad” er årsag til deres barns mistrivsel. En del forældre fortæller, hvordan ”sure lærere”, der vrisser eller råber ad børnene, har en negativ betydning for klassefællesskabet og børnenes lyst til at komme i skole. 

 

Lærernes kompetencer er afgørende  
Omvendt har elevernes gode relationer til lærerne stor betydning for, at de trives. Fx ved at udvise en forståelse for elevens adfærd – også når der er udfordringer. En mor skriver fx, at hendes søn trives, når: 
…lærerne ser bagom de ting, som han gør, hvis de ikke er lige efter bogen, og ikke bare ser ham som problemet.

Når man læser forældrenes besvarelser af spørgeskemaet, er man ikke i tvivl om, at lærerne har en helt afgørende betydning for elevernes trivsel i skolen. Selvfølgelig kunne man sige.  

Det falder også i tråd med pointen i et indlæg, som Lise Tingleff, der er Ph.d. og chef for grundskoleområdet i Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), skrev i Politikens tillæg, Skolemonitor, i september måned. ”Der findes ikke noget alternativ til den dygtige lærer”, lød overskriften. ”Når man ser på tværs af forskellige udviklingsprocesser i skolen, er det en tilbagevendende erfaring, at lærernes ekspertise står tilbage som den afgørende faktor for, at vi kan føre vores ambitioner ud i livet,” skrev skoleforskeren blandt andet. Hun pegede på, at lærerne skal have indsigt i deres fag, men også være ”relationskompetente”. 

Skolen udvikles ikke af stærke dagsordener eller af nye strukturer alene. Den udvikles ved, at vi kaster lys på lærernes kompetencer, og ved at der skabes plads til at dyrke og styrke dem lige fra lærernes uddannelse og helt med ind i skolehverdagen,” lød hendes afslutning i Skolemonitor. 

OPLEVER DU OGSÅ, AT DIT BARN MANGLER STØTTE I SKOLEN? 
Ring til Forældrerådgivningen på 70 25 24 68

Udgivet: november 2022

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.