Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 1/2018

SIDE 14/15

Kære Forældrerådgivning

Alle steder, hvor jeg læser, lyder det som om at

skole-hjem-samtaler er noget, der skal finde sted.

 

Min datter går på en folkeskole, hvor de har valgt at droppe skole-hjem-samtalen til fordel for en elevsamtale, en elevplan og karakterer. Ud over dette har jeg intet hørt om min datters skolegang de sidste to år. Det er jeg stærkt utilfreds med. Jeg har klaget til klassens lærere og til skolens ledelse. Jeg undrer mig over, at man overhovedet må sløjfe skole-hjem-samtaler. Ved I om en skole kan beslutte denne mangelfulde form for skole-hjem-samarbejde?

 

Hilsen en frustreret mor

 

 

Kære frustrerede mor

Jeg kan godt forstå, at du gerne vil have, at din datters skole bibeholder skole-hjem-samtalerne, da det giver jer som forældre mulighed for at gå i dialog med lærerne om jeres barns faglige og sociale udvikling.

 

Ifølge folkeskoleloven §13 skal ”eleverne og forældrene regelmæssigt underrettes om lærernes og evt. skolelederens syn på elevernes udbytte af undervisningen”. I bemærkningerne til loven står der, at regelmæssigt i denne forbindelse sædvanligvis forstås som mindst to gange årligt. Dermed står der ikke direkte noget om i folkeskoleloven om, at orienteringen af forældrene skal ske ved en skole-hjem-samtale. I folkeskolen er der på langt de fleste skoler tradition for, at forældrene inviteres til et årligt forældremøde og én til to skole-hjem-samtaler i løbet af et skoleår. Det er dog netop en tradition, og ikke noget, der direkte er lovkrav om. Så det korte svar er: ja, det kan skolen godt beslutte.

 

Det er skolens ledelse i samarbejde med skolebestyrelsen der fastsætter principper for, hvordan underretningen af forældrene på dit barns skole skal være. Du kan derfor henvende dig til skolebestyrelsen, hvis du fortsat ønsker at gøre skolen opmærksom på din utilfredshed med deres beslutning.

 

Venlig hilsen

Forældrerådgivningen

Hos Forældrerådgivningen, under Skole og Forældre, kan forældre få gratis anonym rådgivning, hvis de oplever problemer i forbindelse med deres børns skolegang. Se mere på: www.foraeldreraadgivningen.dk