Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 1/2018

SIDE 12/15

Vær med til at sætte retningen for dit barns skole

Til foråret er der valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen. Har du som forælder overvejet, om du skulle stille op? Du tænker måske, at det er sådan noget kedeligt og svært arbejde, som tager en masse tid, men sådan er det slet ikke.

Som forælder i skolebestyrelsen har du faktisk rigtigt meget indflydelse. For det første er det vedtaget ved lov, at flertallet af bestyrelsens medlemmer skal være forældre, hvilket betyder at bestyrelsen sikrer forældrenes stemme i skolens udvikling. Skolebestyrelsen er en del af skolens samlede ledelse. Det er bestyrelsen, der udlægger retningslinjer og principper for skolens virke og det er også skolebestyrelsen, der fører tilsyn med, om disse retningslinjer bliver fulgt. Der er altså rig mulighed for at engagere sig i skolen og være med til at sikre den bedste skolegang for alle børn. Og så får du jo også stor indsigt i skolens virke, erfaringer med bestyrelsesarbejde, netværk omkring skolen og bestyrelsen. Dette betyder samtidigt nogle solide kompetencer til din personlige udvikling.

 

SCROLL NED

”Sådan stiller du op som kandidat til skolebestyrelsesvalget 2018”

Derfor skal du stille op!

 • Du viser dit barn, at skolen er så vigtig, at også du vil bruge tid og kræfter på den. Det bedste dit barn kan have med i skolen, er din interesse. Skolebørns nyeste undersøgelse viser, at børn af forældre, der er engagerede i skolebestyrelsen er mere tilbøjelige til selv at engagere sig i elevråd og dermed få forståelse for de demokratiske processer.
 • Du får indflydelse på skolens udvikling, hverdag og elevernes grunduddannelse.
 • Du tager ansvar og hjælper også andres børn ved at gøre skolen bedre.
 • Du får mulighed for at få indblik i et interessant emne: Skolepolitik og skoleudvikling.
 • Du får erfaring som bestyrelsesmedlem og kompetencer, du kan tage med dig.
 • Du lærer andre forældre at kende og får et godt netværk
 • Undersøgelser viser, at det kun tager cirka 5 timer af din tid om måneden - Det er mindre end to afsnit af Game of Thrones om ugen.

 

 

Det kan du få indflydelse på!

Skolebestyrelsen:

 • Er med til at sætte retningen for, hvordan skolens videre udvikling skal forløbe.
 • Er med til at følge op på skolens virke og faglighed.
 • Tilrettelægger det gensidige ansvar mellem skole og hjem.
 • Fastsætter antimobbestrategier, der sikrer elevernes fortsatte trivsel.
 • Fastsætter retningslinjer for klassedeling.
 • Fastsætter retningslinjer for fordeling af arbejdet mellem lærerne.
 • Fastsætter principper for, hvordan man kan arbejde med flere medarbejdere i undervisningen.
 • Fastsætter overordnede rammer for skolefritidsordningen.
 • Kan udarbejde retningslinjer for alt muligt andet (ja, du læste rigtigt! Skolebestyrelsen kan i princippet lave principper for alt omkring skolens virksomhed)
 • Er i dialog med kommunen om skolens arbejde og udvikling.
 • Vedtager ordensregler.
 • Godkender skolens budget.
 • Arbejder for, at skolens fysiske rammer kan stå mål med de tidsvarende behov.
 • Deltager i ansættelser af lærere og skoleleder.

 

 

Og hvordan gør du så egentlig lige?

Først og fremmest skal du kontakte skolebestyrelsesformanden eller skolelederen for at få mere viden om hvordan opstillingen og valget kommer til at foregår på din skole.

Til selve kampagnearbejdet har Skole og Forældre, Landsforeningen for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen, udarbejdet en række materialer, som kan benyttes af både skolen og kandidater, blandt andet skabeloner til valgplakater og opslag på de sociale medier. Disse materialer vil blive sendt ud til de enkelte skoler, som så lægger dem ud på skolens forældre-intra. Har din skoles bestyrelse ikke lagt materialerne ud til rådighed, kan du med fordel præsentere dig selv til den siddende bestyrelse og spørge efter dem. Det er også via intranettet at skolebestyrelsen formidler information om, hvordan valget kommer til at foregå, hvilke møder der afholdes hvornår og deslige. Det er derfor en god ide at holde sig ekstra opdateret på skolens intranet, hvis man pønser på en fremtid i skolebestyrelsen.

 

 

SCROLL NED

SCROLL NED

Har du taget quizzen, for at se hvilken slags forælder, du er? Hvis ikke, så kan du tage den her:
quiz.skole-foraeldre.dk

Børn af skolebestyrelsesmedlemmer er mere demokratisk aktive

Har dit barn stillet op til elevrådet på sin skole?

Blandt skolebestyrelsesmedlemmer: 48 %

Blandt "almindelige forældre": 30 %

SCROLL NED

Derfor skal du med i skolebestyrelsen!

Er du stadig i tvivl om du skal stille op til skolebestyrelsesvalget? Vi har spurgt tre erfarne skolebestyrelsesmedlemmer, hvad de har fået ud af, at være en del af skolens ledelse.

Ja

Stine Ditte Feldstedt, Hedegårdsskolen, Ballerup, medlem af skolebestyrelsen i tre år, stiller op igen

 

"Man har rigtig meget at skulle have sagt"

 

Hvad er de største resultater, du har været med til at skabe?

Vi har været i gang med at kigge på nye møbler til eleverne, vi har fået vores to repræsentanter fra elevrådet mere ind over - de giver deres mening hver gang som fast punkt -  og vi har modtaget og taget rigtig godt imod nogle nye specialklasser, fordi der er blevet lavet om på skolestrukturen i kommunen. Vi har lyttet meget til, hvad de havde af ønsker til matriklen og hvordan de gerne ville inddrages, og vi har løbende fulgt op på, om de havde fundet sig godt tilrette. Derudover har vi udarbejdet rigtig mange høringssvar, lavet principper, blandt andet for trivsel og antimobbestrategi, og også ført tilsyn med dem. Det nye, vi går i gang med, er digital mobning. Vi  afholder vi tre store arrangementer, et for forældrene, et for børnene og et for lærerne.

 

Hvad har du selv fået ud af at være med i skolebestyrelsen?

Jeg får rigtig meget ud af at præge hverdagen for børnene med mine øjne som forælder, ikke kun i forhold til læring, men også til trivsel. Vi ligger i et socialt boligbyggeri, så der er mange forskellige grupper at få inkluderet, både de stærke og de mindre stærke. Jeg synes, det har været rart at se, hvordan der er blevet sat ind, og hvordan det har styrket. Det hænger rigtig godt sammen. Vi forældre bliver taget meget alvorligt på bestyrelsesmøderne, så det giver rigtig meget mening at sidde der.

 

Hvorfor synes du, at andre skal gå ind i skolebestyrelsesarbejdet?

Fordi man hurtigt er med i, hvad der rører sig på skolen, og kan være med til at præge skolen. Jeg synes, man har virkelig meget at skulle have sagt. Både i forhold til hverdagen, hvilke arrangementer der skal afholdes, og hvad der rører sig i samfundet. For eksempel det med digital mobning, som vi nu har fået ind. Man lærer også skolen rigtig godt at kende og finder ud af, at der bliver gjort en masse ting, som man måske ikke ved ellers. Det har vi også talt om - at gøre det mere synligt, hvad der foregår.

SCROLL NED

Ja

Emilie Sloth, Glostrup Skole, Glostrup, formand, har været medlem af skolebestyrelsen i 3,5 år, stiller op igen

 

"Vi har skabt en professionel bestyrelse"

 

Hvad er de største resultater, du har været med til at skabe?

Perioden, hvor jeg har været med, har været meget turbulent. Der skete en sammenlægning af fire skoler i 2012, og samtidig var der folkeskolereform, arbejdstidsaftale og omlægning af skolens økonomi fra fire skoler til én skole. Desuden havde kommunen valgt at lægge skolens vedligehold, rengøring og it ind i nogle andre centre. Fokus var på at få skabt strukturerne omkring skolen og slet ikke på, hvordan skolebestyrelsen skulle fungere. Vi havde ikke overskud til at lave principper og føre tilsyn. Jeg blev formand for halvandet år siden, og der var vi lige gået i gang med at professionalisere arbejdet. Det største issue for os er, at vi ikke kan komme ud og have føling med alt på sådan en kæmpeskole som Glostrup Skole; vi er nødt til at have en langt større forældreinddragelse, det har vi sat et system op for. Vi er godt på vej med eleverne også - lærerne og pædagogerne mangler vi lidt, så vi er ikke i mål endnu. Derudover har vi brugt tid på at skabe tillid til skolebestyrelsen, også hos kommunalbestyrelsen, som vi vil vise, at vi kan påtage os et større ansvar, end de giver os - det arbejder vi stadig på. Jeg oplever, at det virkelig har rykket, og det er også, hvad jeg hører fra andre.

 

Hvad har du selv fået ud af at være med i skolebestyrelsen?

Det har betydet rigtig for meget for mig at få kendskab til, hvordan det hele hænger sammen. Der er et fantastisk netværk omkring skolen, som jeg er meget glad for, og jeg oplever, at vi har indflydelse. Personligt får man også nogle kompetencer, blandt andet at stille sig op og tale i en forsamling - som da jeg var på TV2 forleden. Der kan man godt komme til at overskride nogle af sine personlige grænser, men det er også okay at komme lidt ud af komfortzonen.

 

Hvorfor synes du, at andre skal gå ind i skolebestyrelsesarbejdet?

Fordi man får et indblik og være med til at udvikle skolen og få den til at rykke - og man kan især være med til at skabe opbakning til skolen, fordi man jo står som ambassadør for forældrene. Det er absolut tiden værd.

SCROLL NED

Ja

Jacob Vibe, Pindstrupskolen, Specialcenter Syddjurs, har været medlem af skolebestyrelsen i fire år, stiller nok op igen

 

"Jeg har en vision for specialområdet"

 

Hvad er de største resultater, du har været med til at skabe?

Jeg har været med til at sætte forældresamarbejdet på dagsordenen og især gøre forældrene klar til, hvad der skal ske efter skolen. I specialområdet er det nemlig lidt anderledes for os end på de almindelige skoler, så det er ekstra vigtigt, at forældrene kender deres rolle og ved, hvordan det foregår. Jeg har også brugt meget energi på at motivere skolebestyrelsen til at være aktive, fordi alle er ekstra udfordret på hjemmefronten og kan have svært ved at finde energien. Jeg bruger ikke argumenter, men vi har lavet en SWOT -analyse på hvert enkelt bestyrelsesmedlem, så de fandt ud af, hvad de kunne, og tog ejerskab på det. Derudover er vi begyndt at arbejde i udvalg - det har vi ikke haft tradition for før.

 

Hvad har du selv fået ud af at være med i skolebestyrelsen?

Jeg synes, jeg har kunnet gøre en forskel for min familie, for mine piger - om den er reel eller indbildsk ved jeg ikke helt endnu, men følelsen er der. Det kan dog også være meget nedslidende at arbejde med et embedsværk, der helt har drejet skolen. I dag har vi langt færre børn end tidligere, som kan arbejde frem mod at tage en afgangseksamen, og det betyder meget for vores arbejde som skolebestyrelse og for personalet.

 

Hvorfor synes du, at andre skal gå ind i skolebestyrelsesarbejdet?

De skal komme ind for at gøre en forskel og hjælpe de børn, vi har i skolen, til at få det bedste afsæt i deres udviklingspotentiale. For det mener jeg er den fornemste opgave, skolen har - og også en af de største udfordringer inden for vores område, hvor børnene har så bred en vifte af problemer, og hvor de afsatte midler ikke altid kommer til at virke der, hvor de skal. Min vision er, at børnene på en specialskole skal kunne sige: "Jeg har gået på specialskole, og derfor kan jeg de ting, jeg kan i dag."