SIDE 15/15

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 1/2018

Forrige side

 

ÅRET DER GIK - 2017


Skole og Forældres almindelige drift omfatter blandt andet rådgivning, nyhedsbreve, interessevaretagelse, magasinudsendelse og kursusafholdelse. Forældrerådgivningen rådgiver forældre, der oplever problemer med deres barns skolegang. I 2017 har Forældrerådgivningens 20 frivillige rådgivere besvaret over 1500 henvendelser fra forældre og andre. Skole og Forældres rådgivning til skolebestyrelsesmedlemmer har i 2017 besvaret ca. 300 henvendelser. Skole og Forældre har afgivet seks høringssvar om skolerelevante lovemner. Kursusafdelingen har afholdt ca. 200 kurser over hele landet. Skole og Forældres formandskab har mødtes regelmæssigt med Undervisningsministeriet og ministeren, KL, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever, BUPL og mange andre organisationer og varetaget forældreperspektivet på en lang række emner så som specialundervisning, mobning, digitalisering, skolernes økonomi, osv. Primært medlemmer af Skole og Forældres hovedbestyrelse har varetaget forældres interesser i over 50 råd og udvalg, hvoraf flere er nedsat af Undervisningsministeriet.

 

Projekter i Skole og Forældre

Foruden den almindelige drift, som primært er drevet af medlemsmidler, udvikler og driver Skole og Forældre en række projekter. Skole og Forældre har i 2017 opprioriteret indsatsen for at udvikle nye projekter, ofte til målgrupper vi ikke når tilstrækkeligt i vores daglige drift.

   I 2017 har vi afsluttet et godt samarbejde med Red Barnet om en indsats for at få skolerne til at udarbejde brugbare og opdaterede antimobbestrategier, også kaldet DropMob. 2017 har også været sidste år for Skole og Forældres store fireårige signaturprojekt Kompetenceløft til Skolebestyrelser, som også har omfattet konkurrencen DM i skoleudvikling. To nye projekter der startede i 2017 er dels et toårigt projekt om forældreinddragelse, Lær med Familien, dels Skolebestyrelsesvalg 2018 der har til mål at få flere forældre til at blive kandidater til skolebestyrelsen.

   2017 sluttede af med, at Skole og Forældre af Undervisningsministeriet fik finansieret to yderligere år til kompetenceløft af skolebestyrelser, ikke mindst på baggrund af, at der kommer 50% nye skolebestyrelsesmedlemmer efter valget i foråret 2018. Endelig imødekom samme ministerium Skole og Forældres anmodning om en forlængelse af DM i skoleudvikling, så denne succesfulde konkurrence om udvikling af folkeskolen nu også løber i 2018 og 2019.

?

Vi har lige fået et nyt skoleudvalg i kommunen efter kommunalvalget. Hvordan får vi indflydelse på kommunalbestyrelsens og skoleudvalgets beslutninger om folkeskolen?

 

Svar

Helt overordnet gælder det om at lære politikerne i det nye skoleudvalg at kende og at fortælle de nye skoleudvalgspolitikere, hvad der er vigtigt for jeres folkeskole.

   Det er vigtigt at få politikerne i det nye skoleudvalg til at komme til de to årlige - og lovpligtige - dialogmøder mellem skolebestyrelsesmedlemmer og kommunalpolitikere. Det er også vigtigt, at skolebestyrelserne i fællesskab søger indflydelse på dagsordenen til dialogmøderne.

   En metode til at knytte skoleudvalgspolitikerne tæt til folkeskolen på, er at skolebestyrelsen opfordrer kommunalbestyrelsen til at beslutte, at der skal sidde en politiker, uden stemmeret, i hver skolebestyrelse (Folkeskolelovens §42, stk. 4) På den måde vil skoleudvalgspolitikerne samlet set få en betydelig bedre viden om folkeskolen og dermed eksempelvis få sværere ved at føre en skolepolitik, der ikke er rodfæstet i skolernes konkrete virkelighed.

   For skolebestyrelserne har det stor betydning at få indflydelse på kommunalbestyrelsens budgetforlig og den budgettildelingsmodel, som kommunen anvender. Det næste budgetforlig for 2019 bliver vedtaget i slutningen af 2018, men det er allerede her i foråret 2018, at skolebestyrelserne skal øve indflydelse på både forvaltning og politikere.

   Det mest effektive er som regel, hvis kommunens skolebestyrelser kan blive enige om nogle få vigtige prioriteringer, som er lette at kommunikere til kommunalbestyrelsen.   Det kræver, at i det mindste formændene for kommunens skolebestyrelser holder fælles møder eller har en fælles mailgruppe/Facebookgruppe o.l., hvor man kan koordinere indsatser, henvendelser, dagsordener, debatindlæg m.v.

   Hvis der er tilstrækkeligt mange forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer, der har overskud til det, kan I lave en lokalafdeling af Skole og Forældre, så de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelserne får en formaliseret fælles stemme i kommunen, gennem en lokal bestyrelse og formand. Skole og Forældre hjælper jer gerne med at lave en lokalforening.

 

Skolebestyrelser, der er medlemmer af Skole og Forældre, kan få gratis rådgivning om arbejdet i en skolebestyrelse ved at ringe på 33 26 17 21 eller skrive til post@skole-foraeldre.dk

HOVEDBESTYRELSEN

 

Landsformand

Mette With Hagensen

Hyldehaven 45, 6800 Varde

mobil 3171 6378

mwh@skole-foraeldre.dk

 

Næstformand

Rasmus K. Edelberg

Rahbeks Alle 32, 3. tv.

1801 Frederiksberg C

mobil 23270538

rae@skole-foraeldre.dk

 

 

Region Nord- og  Midtjylland

 

Birgit Bach-Valeur

Favrskov Kommune

birgit@bach-valaur.com

 

Janus Boye

Aarhus Kommune

jb@jboye.dk

 

Grethe Bremer

Skanderborg Kommune

grethe.bremer@gefiber.dk

 

Susanne Gade Clausen

Silkeborg Kommune

sgc@skole-foraeldre.dk

 

Cecilie Harrits

Aarhus Kommune

cecilie@harrits.dk

 

Rikke Olssen Jensen

Jammerbugt Kommune

rol@jammerbugt.dk

 

Juliane Overgaard

Herning Kommune

juliane@email.dk

 

 

Region Syddanmark

 

Toke Arndal

Assens Kommune

tarndal@gmail.com

 

Bente Brandstrup

Nyborg Kommune

bente@bentebrandstrup.dk

 

Bo Grønvall Christensen

Sønderborg Kommune

bo.christensen.nfs@gmail.com

Christina Bruun Levinsen

Odense Kommune

cbl@sdu.dk

 

Vagn Lynge Stiegen

Tønder Kommune

vagn@stigsen.net

 

 

Region Hovedstaden

 

René Bomholt

Dragør Kommune

rene@bomholt.com

 

Anna Frejlev

Gentofte Kommune

annafrejlev@hotmail.com

 

Sheku Amadu Jalloh

Københavns Kommune

sj@kb.dk

 

Anders Høgsbro Madsen

Københavns Kommune

ahm@novolog.dk

 

Dorthe Pelle Nielsen

Københavns Kommune

dopeni@gmail.com

 

 

Region Sjælland

 

Christian Junget Madsen

Guldborgsund Kommune

christianmadsen@email.dk

 

Trine Nobelius

Køge Kommune

trine@nobelius.dk

 

Charlotte Pedersen

Slagelse Kommune

zilotte@gmail.com

 

Kristina Themsen

Vordingborg Kommune

kristina@themsen.net

 

 

Medlem af forretningsudvalget

 

SCROLL NED

Skolebørn nr. 1 2018 INDHOLD