Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 1/2018

SIDE 11/15

Hvad

mutter gør…

gør børnene også

Vil du gerne have, at dit barn engagerer sig i samfundet? Så er det om selv at komme i gang. Ny undersøgelse fra Magasinet Skolebørn viser, at forældre, der deltager aktivt i demokratiet, i langt højere grad end andre, oplever, at deres børn gør det samme.

SCROLL NED

Er du selv aktiv i den offentlige debat, laver frivilligt arbejde og diskuterer politik og samfundsforhold med dine børn. Så er der en væsentlig større mulighed for, at dine børn også engagerer sig i samfundet. 1.270 forældre til børn i folkeskolen har svaret på Magasinet Skolebørns spørgsmål om henholdsvis deres egen demokratiske aktivitet og deres oplevelse af deres børns. Der er en klar tendens til, at de mest demokratisk aktive forældre, oplever at have de mest demokratisk aktive børn.

 

 

Aktive forældre får aktive børn

Undersøgelsen viser, at de forældre, der selv engagerer sig i frivilligt arbejde, i højere grad end andre forældre oplever, at deres børn gør noget til gavn for andre mennesker eller lokalsamfundet. Helt konkret er der eksempelvis væsentligt flere børn af skolebestyrelsesmedlemmer, der stiller op til elevrådet, i forhold til andre.

Undersøgelsen tegner også et billede af, at forældrenes engagement gør en forskel for børnenes lyst til at give deres mening til kende. De forældre, der har deltaget i undersøgelsen, er blandt andet blevet spurgt til om de deltager aktivt i samfundsdebatten, ved for eksempel at skrive læserbreve, kontakte politikere, deltage i høringer og lignende. Blandt de aktive forældre er der dobbelt så mange børn, der vurderes i høj grad at give deres mening til kende, i forhold til børn af mere passive forældre.

Undersøgelsen viser desuden en tydelig tendens til, at de forældre, der i dagligdagen handler med omtanke for miljø og mennesker, får børn der gør det samme. Og omvendt.

 

 

Snak gør den største forskel

Det der ifølge undersøgelsen gør den største forskel for børnenes demokratiske dannelse er, hvorvidt forældrene taler om politik og sociale forhold derhjemme. De forældre, der angiver, at de i høj grad taler om politiske og sociale emner med deres børn, oplever i langt højere grad end andre forældre, at deres børn giver deres mening til kende, stiller op til elevrådet samt at de frivilligt gør noget aktivt og handler med omtanke for miljøet og andre mennesker. Det omvendte gør sig gældende blandt de forældre, der angiver, at de i ringe grad eller slet ikke taler med deres børn om sociale og politiske emner.

Selv om der er en markant tendens til en sammenhæng mellem forældrenes og børnenes demokratiske engagement, skal det dog understreges, at det ikke er sådan, at et barn bliver en passiv borger, hvis deres forældre ikke knokler rundt som frivillige om eftermiddagen og bruger aftenerne på at skrive læserbreve. Vi du gerne styrke dit barns samfundsengagement, kan det dog være et skridt på vejen at tage initiativ til snakke om politik, demokrati og sociale forhold over middagsbordet.

 

SCROLL NED

Sådan har forældrene svaret

SCROLL NED

SCROLL NED

Forældre oplever
selv en sammenhæng

 

Sådan svarer forældrene:

I hvilken grad oplever du, at der er sammenhæng mellem dit engagement i samfundet og dit barns engagement i samfundet?

- 29 % svarer "i høj grad"

- 51 % svarer "i nogen grad"

I hvilken grad oplever du, at dit barn bliver inspireret af din indstilling til verden?

- 41 % svarer "i høj grad"

- 51 % svarer "i nogen grad"

I hvilken grad oplever du at blive inspireret af dit barns indstilling til verden?

- 25 % svarer "i høj grad"

- 57 % svarer "i nogen grad"

Det skriver forældrene

"Børn lærer jo fra deres forældre. Hvad vi går op i, bliver jo også en hverdagsting for et barn, når det ser og oplever hvad forældrene gør lærer det derfra."

 

"Min datter har mere fokus på samfundet end jeg selv har."

 

"Jo mere engagerede vi er, jo mere engagerede er børnene - men vi passer på med ikke at løfte pegefingrene."

 

"Det er en gensidig påvirkning. Vi prøver at præge, men er i lige så høj grad åbne for vores børns holdninger, interesser og tilgange til det, der rører sig i samfundet."

 

"Det har da noget at sige, hvad ens forældre siger og har af holdninger."