Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 1/2018

SIDE 2/15

Demokrati er en

deltagersport

Leder

Nutidens børn har indflydelse på alt, siger bedsteforældrene. Børn er verdensmestre i at forhandle om alt fra sengetider til målet for næste års sommerferie, siger forældrene. Vores børn har reelt så stor indflydelse på, hvad der bliver købt af dagligvarer og ting til huset, at man i reklameverdenen målretter sin markedsføring til børn. Så der er noget om snakken: Danske børn har indflydelse på, hvad der sker i familien.

 

 

Som undersøgelsen i dette nummer af Skolebørn viser, så er det dog kun hjemme og ikke i skolen, at forældrene oplever, at børnene har indflydelse. Det er på trods af de lange traditioner for inddragelse af eleverne i selve undervisningen, og de formelle organer på skolen som elevråd og elevrepræsentanter i skolebestyrelsen.

 

 

Det er faktisk en del af skolens formål at forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Men en stor del af eleverne og deres forældre oplever det ikke i skolens hverdag. Er det mon fordi, vi ikke taler højt nok om det, når der arbejdes med demokrati, ansvar og pligter i skolen? Eller er det udtryk for en reel mangel på indflydelse? Det spørgsmål er vigtigt at få talt om i skolebestyrelsen, i klassen og på forældremøderne, så vi sammen kan få eleverne til at forstå deres muligheder for indflydelse og betydningen af deres eget engagement i deres skoleliv.

 

 

I skolebestyrelsen har vi en særlig vigtig opgave i at klæde eleverne på til at være medlemmer af en bestyrelse. Det er sikkert første gang, de sidder i en bestyrelse, og skal det ikke være den sidste, må de voksne i bestyrelsen klæde eleverne på. De skal for eksempel vide, hvad man kan bestemme i skolebestyrelsen, så de ikke bliver skuffede, når de bringer en sag op og blot får et nej, fordi det er en beslutning, der ikke tages her. For selv om vores børn ved meget om demokrati, så er der stadig lang vej til, at de deltager og engagerer sig i samfundet omkring dem. Så lad os komme i gang med at tale om demokrati, for demokrati er en deltagersport - ikke en tilskuersport.

 

METTE WITH HAGENSEN, LANDSFORMAND

Mail: mwh@skole-foraeldre.dk