Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 3/2017

SIDE 18/21

Kære Forældrerådgivning

 

Jeg har nogle spørgsmål vedrørende mit barns lejrskole. De skal afsted umiddelbart efter sommerferien, hvor de lige er begyndt i 2. klasse og turen går til Tyskland.

   Mit spørgsmål er så, om skolen kan gennemtvinge denne lejrtur for mit barn og andre børn, hvor forældrene ikke mener, at det er hensigtsmæssigt for dem at tage afsted?

    Skolen har løbende meldt informationer om turen ud til børnene, inden vi forældre har fået dem. Både at turen skal finde sted, men også detaljer om, at de selv skal indkøbe soveposer osv. osv. Mit andet spørgsmål er, om skolen er i sin gode ret til at gøre dette, eller om vi som forældre har ret til at høre disse ting først, så vi evt. kan påpege de huller i planlægningen vi ser, herunder de løfter, som bliver givet til børnene, men som vi af forskellige grunde ikke kan acceptere. Det er en kommunal skole, og der er flere familier, som økonomisk ikke kan overskue den udgift det bliver at skulle betale pas, sovepose, diverse liggeunderlag, lommepenge, madpenge og slik, som skolen har lovet, at vi som forældre sørger for.

 

Venlig hilsen

Far

 

 

Kære Far

Det er en mulighed, at folkeskolen organiserer lejrskoler med overnatning i kortere perioder. Kommunalbestyrelsen har normalt fastsat rammer for sådanne aktiviteter og skolebestyrelsen og skolens leder de nærmere bestemmelser om lejrskoleophold. Jeg er enig med dig i, at det for små børn kan være en utryg situation at skulle opholde sig på lejrskole og at det for forældre kan virke usikkert, hvis der ikke i forvejen er ordentligt informeret herom. Der er principielt pligt til at deltage i lejrskoleophold, fordi aktiviteten indgår i undervisningsforløbet, men da opholdet strækker sig ud over elevernes undervisningstimer, kan forældre anmode om, at deres barn fritages for deltagelse. Det er skolelederen, der i givet fald skal rettes henvendelse til. Du kan anmode om at få udleveret skolebestyrelsen principper for afholdelse af lejrskole, og hvis I som forældre er utilfredse med arrangementet kan I rette henvendelse til skolelederen og skolebestyrelsen med anmodning om at få ændret på planerne.

   Dit andet spørgsmål handler om udgifter til deltagelse i lejrskolen. Her er det en klar forudsætning, at der ikke må stilles krav om betaling for deltagelse. Det eneste, der kan stilles krav om fra skolens side, er betaling for mad. Årsagen hertil er, at undervisning i folkeskolen skal være gratis. Dette gælder også, hvis undervisningen organiseres som lejrskole.

   Din henvendelse tyder på, at I som forældre ikke i tide er godt informeret, og at der er grundlag for en drøftelse med skolens leder herom, således at det sikres, at især forældre til de yngste elever og elever ikke sættes i en situation, som de ikke er trygge ved, og som ikke pålægger dem uforudsete udgifter.

 

Venlig hilsen Forældrerådgivningen

Hos Forældrerådgivningen, under Skole og Forældre, kan forældre få gratis anonym rådgivning, hvis de oplever problemer i forbindelse med deres børns skolegang. Se mere på: www.foraeldreraadgivningen.dk

?

Folketinget har i foråret vedtaget endnu et princip, som skolebestyrelsen skal lave. Hvad går det ud på?

 

 

Svar

I februar 2017 vedtog folketinget en ændring af folkeskoleloven, der føjede endnu et punkt til listen over principper, som skolebestyrelsen skal lave. Det er princippet om ”Elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber”.

   Baggrunden var den såkaldte ”Afrapportering af inklusionseftersynet”, hvor det blev foreslået, at skolebestyrelserne skal udarbejde principper for inkluderende læringsmiljøer og skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens fællesskaber.

   Det nye princip hænger sammen med en anden ændring af folkeskoleloven i §18, stk. 2, der fik en ny formulering:

   ”Det påhviler skolelederen at sikre, at det undervisende personale, der er tilknyttet klassen, planlægger og tilrettelægger undervisningen, så alle elever udvikler sig fagligt og alsidigt, herunder socialt, og trives i skolens faglige og sociale fællesskaber.”

Det er med henblik på at understøtte, at der skabes faglige og sociale fællesskaber og dermed et inkluderende læringsmiljø i skolerne, at skolebestyrelserne forpligtes til udarbejde et princip for dette.

Mange skoler har sikkert allerede et princip for inklusion. Reelt er der tale om en ny udgave af et princip for inklusion.

   Skole og Forældre har i samarbejde med

Det Centrale Handicapråd udarbejdet sitet

www.inklusionsklar.dk

   Det rummer en række værktøjer til skolebestyrelsens arbejde med inklusion. Skolebestyrelsen kan tage udgangspunkt i disse værktøjer, når de laver princippet om elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber.

 

Venlig hilsen Skolebestyrelsesrådgivningen

Skolebestyrelser, der er medlemmer af Skole og Forældre, kan få gratis rådgivning om arbejdet i en skolebestyrelse ved at ringe på 33 26 17 21 eller skrive til post@skole-foraeldre.dk

Skolebørn nr. 3 2017 INDHOLD