Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 3/2017

SIDE 7/21

Når folkeskolen flygter fra forældrene

Friskole: Vi er

mere folkets skole end folkeskolen

Da Hjørring Kommune lukkede folkeskolen i landsbyen Hundelev, åbnede borgerne en friskole i de samme bygninger. De ville bevare den lokale skole for områdets børn og sikre landsbyens overlevelse. Siden er lokalsamfundets engagement i skolen er steget.

I2011 truede kommunen første gang med at lukke folkeskolen i Hundelev, der havde omkring 100 elever. Selvom lukningen blev trukket tilbage få timer efter, var det nok til at gøre byens fremtid usikker, følte borgerne. Da kommunen så i 2014 valgte at lukke skolen, tog lokalsamfundet affære.

   ”Vi ville egentlig alle sammen helst have beholdt folkeskolen, men da den forsvandt, havde vi ingen anden mulighed, end at starte vores egen skole,” fortæller Susan Ohrt, der blev formand for den nye Friskole for Hundelev og Omegn. Da skolen begyndte var der 44 elever. Nu er der 63 elever, hvoraf 12 elever ikke kommer fra lokalområdet.

SCROLL NED

SCROLL NED

De lokale er frivillige på skolen

Susan Ohrt arbejder til daglig som gymnasielærer og hendes egne børn er ikke i skolealderen længere, men hun gik ind i arbejdet med at åbne en ny skole for landsbyens skyld. Og sin egen.

   ”Jeg vil gerne være med til at sikre, at vi har en levende by. Uden en skole vil der ikke komme nye børnefamilier til og så bliver det hurtigt en død pensionistby,” forklarer hun. Susan Ohrt er ikke alene om at ville kæmpe for at holde liv i landsbyen. Da skolen skulle starte i 2015 gik der hver dag folk og bar møbler ind og gjorde klar. Den første arbejdsweekend mødte der over 100 mennesker op, der bare tog over, fortæller Susan.

”Folk er meget praksisorienterede og byder ind til fællesskabet med det, de kan. Der er så meget kærlighed til stedet, som bliver givet videre til børnene,” fortæller hun. Der blev muret, malet, plantet blomster og kørt containere væk. Mens Susan fortæller, banker en ældre mand på ruden.

    ”Der var flere kilo sand i måtterne, men det har vi fjernet nu,” siger han, da skolelederen åbner vinduet. Han er en af de mange frivillige, der stadig bruger deres tid på skolen. Er der noget, der går i stykker, bliver det fikset. Nogle gange før, skolelederen når at efterspørge det. Hver morgen kommer der folk og læser med eleverne og hver onsdag laver en pensionist mad til alle skolens elever og lærere, så de kan lære de gode danske råvarer og retter at kende. Og hygge sig med hinanden. Det giver stor mening for både skolen og de frivillige.

   ”Jeg synes selv, at min hverdag er blevet rigere af arbejdet med skolen. Det er så fantastisk og vedkommende,” siger Susan Ohrt, der bruger mange timer hver uge som formand for skolen – og på at spille klaver et par gange om ugen til skolens legendariske morgensamling.

Friskolens værdi: Fællesskab og mangfoldighed

Det lokale engagement var også det, som Anne Wraae faldt for, da Susan ringede til hende for at opfordre hende til at søge stillingen som leder på friskolen.

   ”Den kærlighed til stedet, som jeg oplevede her, ville jeg gerne bygge en skole op omkring,” forklarer hun. Skolens værdi og fokus er derfor også respekten for fællesskabet.

   ”Når man hører ordet friskole, så tænker man måske, at eleverne har rige forældre og alle skal lære at spille violin. Sådan er det ikke her,” siger Susan Ohrt. Eleverne på skolen kommer fra mange forskellige baggrunde og nogle af dem har faglige eller sociale udfordringer, som skolen gør en stor indsats for at afhjælpe.

    ”Fordommen om, at friskoler ikke tager inklusionselever, gælder ikke her. Skolen er den blandingscentral, hvor de lokale børn mødes. Det er virkelig folkets skole. Man kan godt kalde den for egnens folkeskole, selvom det er en friskole,” siger Anne Wraae. Faktisk er skolen i højere grad blevet folkets skole efter, at den er blevet en friskole, fordi de lokale borgere i så høj grad engagerer sig i skolen og ser den som hele landsbyens.

SCROLL NED

7 ud af 9 friskoler i Hjørring er opstået efter lukning af folkeskoler

Siden 2010 er der i Hjørring Kommune lukket 12 folkeskoler og opstået 7 friskoler som konsekvens af skolelukningerne. Det har betydet en stigning i andelen af elever, der går i fri- og privatskole fra 9 procent i 2010 til 19,7 procent i 2017.*

 

På landsplan er tendensen, at mere end halvdelen af nye friskoler opstår på grund af lukkede folkeskoler. Fra 2010 til 2015 blev der åbnet 94 nye friskoler. 54 af dem har erstattet en nedlagt folkeskole eller en afdeling af en folkeskole med flere matrikler**.

 

”En væsentlig del af initiativerne til nye friskoler skyldes, at folkeskoler bliver lukket,” sagde professor Palle Rasmussen fra Institut for Læring of Filosofi på Aalborg Universitet i 2015 til Fagbladet Folkeskolen.

 

Hver morgen er der morgensang og samling, som er en vigtig del af dannelses-arbejdet på skolen. Der bliver fortalt historier eller talt om, hvad der foregår lokalt og globalt.

Hver onsdag er der gratis varm frokost til eleverne, som de spiser sammen i salen. Det er en pensionist, der laver maden med hjælp fra et par af områdets andre pensionister. Der er også en dame, der sørger for friske blomster, der kan pynte på bordene. En af forældrene hjælper med at finde sponsorer til maden.

”Vi fik for eksempel skaffet ænder til Mortens Aften fra den lokale fjerkræproducent, og nogle gange om året får vi frisk fisk fra nogle forbindelser, jeg har i Hirtshals. Jeg synes, det er vigtigt, at børnene oplever alle de gode varer, som vi producerer lige herude. Det er fedt at være med til,” siger Lars Ledet, der er far til en pige på skolen og med i skolens støtteforening.

”Vi ville egentlig alle sammen helst have beholdt folkeskolen, men da den forsvandt, havde vi ingen anden mulighed, end at starte vores egen skole,” fortæller Susan Ohrt, der blev formand for den nye Friskole for Hundelev og Omegn.

”Vi har en tydelig pædagogisk ledelse og forventer meget af eleverne. Både i forhold til at opføre sig pænt over for hinanden og i forhold til at lære noget. Det værste man kan gøre for eleverne er ikke at forvente noget af dem og bare lade dem sidde nede bagi,” siger skoleleder Anne Wraae.

Eleverne er opdelt i i fire klasser og undervises efter fagligt niveau på tværs af alderstrin. Alle små elever har en ”storeven”, som de læser med hver morgen og de store elever hjælper ofte til i de mindre klasser. Fra august 2017 undervises der fra 0. til og med 7. klasse.

Så meget koster det

 • Første barn på friskolen koster 1.722 kr. pr måned

  inklusiv SFO.

  Andet barn koster 1.219 kr.

  Øvrige børn er gratis.

 • Prisen for SFO på folkeskolerne i Hjørring Kommune er 1.336 kr. om måneden.

Kurser til skolebestyrelsen og forældre

Temaer: om skolens budget, tilsyn og forældresamarbejde

I efteråret sætter Skole og Forældre igen fokus på væsentlige områder af skolebestyrelsens kompetencer og tilbyder bl.a.
kurser om:

 

• Skolebestyrelsens arbejde med skolens interne budget

• Skolebestyrelsens arbejde med tilsyn

 

Et andet væsentligt tema er forældresamarbejdet og her tilbydes bl.a. kurser om:

 

• Kontaktforældrenes rolle i klassen og på skolen

• Forældre og trivsel

 

Læs mere om kurserne: www.skole-foraeldre.dk/kurser

 

Generelt for kurserne

Kurserne gennemføres som 2 timers forløb, en hverdagsaften på jeres skole. Medlemsprisen for ovenstående kursus: kr. 2.500,- + transport (dog max. kr. 600,-). Kursusindhold og -forløb aftales mellem skolens kontaktperson og Skole og Forældres instruktør.

 

Har du spørgsmål eller ønsker at booke et kursus, så kontakt Skole og Forældres sekretariat v/projektleder Ingelise Andersen,

ia@skole-foraeldre.dk

Skolebørn nr. 3 2017 INDHOLD