Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 3/2017

SIDE 17/21

Nyt hyrdebrev sætter fokus på skoledagens længde

Undervisningsministeren har sendt en påmindelse til landets kommunalbestyrelser og skoleledere, der minder dem om ordlyden i folkeskoleloven. I særdeleshed den del, der omhandler skoledagens længde. En Epinion-undersøgelse fra oktober viser nemlig, at mange

folkeskoleelever stadig oplever

skoledage, der strækker sig til

senere, end de lovmæssige

kl. 14:00, 14:30 og 15:00.

Forældrefiduser er et hit for sammenholdet Både forældre, skoleledere og medarbejdere i børnehaveklasser er meget tilfredse med Forældrefiduser, den gratis redskabskasse for skoler og forældre, viser en evaluering foretaget af Epinion for Det Kriminalpræventive Råd. Mere end 9 ud af 10 af de adspurgte skoleledere og medarbejdere i børnehaveklasser, der har brugt Forældrefiduser, er tilfredse med materialet. Det samme gælder for mere end 7 ud af 10 forældre. Det er ikke kun socialt samvær for børn og forældre, der kan hentes inspiration til, det er også et forbyggende værktøj over for konflikter og mobning.


Se mere på www.foraeldrefiduser.dk

SCROLL NED

Mangel på pædagoger

i udskolingen

3 ud af 4 lærere oplever, at det fremmer klassens trivsel og giver konstruktiv sparring at have en pædagog med på holdet. Men en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at det er så som så med pædagogerne i udskolingen. Faktisk er det kun 4 procent af de adspurgte pædagoger, der er i udskolingen. Og det, selvom erfaringer fra indskolingen viser en klar fordel i at have et team bestående af både lærere og pædagoger.

Udnyt skolens rum

Den nye bog Kloge Kvadratmeter viser, hvordan man med enkle metoder kan nytænke og udnytte skolens faciliteter bedre. Hvorfor ikke skabe grupperum på gangene eller indrette gymnastiksalen, så den kan bruges til tumlesal, klatrevæg eller til større forsamlinger ved hjælp af sammenklappelige tribuner? Eller hvad med at gøre op med det klassiske klasselokale og indret lokalerne efter formål: Skal det være klasseundervisning eller workshop, fuld kraft frem eller ro og fordybelse?

 

Læs mere på

www.paedagogiskforum.dk/produkt/kloge-kvadratmeter/

SCROLL NED

Vær med til at forme dine børns fremtid

Innovation og entreprenørskab er blevet naturlige dele af en moderne skoledag, men hvordan hjælper vi som forældre vores børn, når de skal tænke nyt og skabe værdi for andre? Fonden for Entreprenørskab har udviklet og udgivet 15 øvelser til børn og forældre, der træner de ting der skal til. Find øvelserne her: skabfremtid.ffe-ye.dk

De danske skoleelever er ambitiøse – og nervøse.

 

En undersøgelse af 15-åriges skoleliv og trivsel fra OECD viser, at 7 ud af 10 skoleelever ønsker at ligge i toppen af klassen. Men den seneste PISA-undersøgelse viser samtidigt, at to ud af tre elever er nervøse over at blive testet. Og det i en grad, der ligger over OECD’s gennemsnit. ”Vi skulle gerne skabe en skole-og læringskultur, hvor eleverne bliver så dygtige, som de kan, men hvor de samtidig tør lave fejl. Vores ambitioner skal for alt i verden ikke føre til konkurrencekultur, testregime og mistrivsel - dermed lærer eleverne også det forkerte. Elevernes svar er et signal om, at vi i disse år skal passe rigtig godt på skolens læringskultur,” udtaler leder af Center for Ungdomsforskning, Noemi Katznelson til Berlingske.

Ny læringsportal vil bygge bro mellem dansk og mellemøstlig kultur. Portalen hedder Kulturmix – Elever møder kunst fra Danmark og Den Islamiske Verden og er designet til at føre danske skoleelever på mellemtrinnet og i udskolingen på en rejse gennem kunst og kultur fra den danske og islamiske verden. Portalen henvender sig til fagene dansk, religion, billedkunst, samfundsfag og historie, og man vil med fordel kunne arbejde tværfagligt med undervisningsmaterialet. Derudover er det tænkt at Kulturmix skal være en brobygger imellem kulturerne og være med til at nedbryde fordomme. I undervisningsmaterialet er der blandt andet lagt op til samtaler og diskussioner inden for temaerne kønsroller, kærlighed, tøj/mode, tro og meget mere.

 

Se mere om portalen på kultur-mix.dk

Kan børn deles?

 

En skilsmisse er aldrig let for nogen, slet ikke for børnene. Cand.pæd. og forsker Anja Marschall fortæller i sin bog Børn og skilsmisse, hvordan pædagoger og lærere bedst muligt kan støtte børnene, når en familie splittes op. Barnet har brug for, at der bliver talt om de følelser og tanker, der opstår, når mor og far skal skilles. Og der kan skolens ansatte være aktive medspillere og støtte barnet i sorgprocessen, der følger efter en skilsmisse.

 

www.samfundslitteratur.dk/bog/børn-og-skilsmisse

Skolebørn nr. 3 2017 INDHOLD