Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 3/2017

SIDE 4/21

Folkeskole eller privatskole? Det er ikke vigtigt for forældrene

Nyhed:

Den største

danske undersøgelse:

Sådan vælger

forældre

skole

Børnene skal trives i skolen, have gode venner og gode lærere. Forældre der vælger privatskoler, friskoler og folkeskoler har de samme ønsker til deres børns skolegang. Skoletypen i sig selv er ikke vigtig for dem. Men de har forskellig tiltro til, hvilken skole, der kan opfylde deres ønsker.

Man kunne måske forestille sig, at høje karakterer er vigtige for de forældre, der vælger en privatskole til deres barn. Og at det har stor betydning for de forældre, der vælger folkeskolen, at den er gratis. Sådan er det dog ikke, viser den hidtil mest omfattende danske undersøgelse af årsagerne til forældres skolevalg, lavet af Epinion for Undervisningsministeriet i samarbejde med Skole og Forældre.

   ”Der er generelt relativt små forskelle på, hvad forældre til børn i de forskellige skoletyper lægger vægt på, når de skal vælge skole til deres barn,” lyder en af konklusionerne i undersøgelsen, der blandt andet bygger på en spørgeskemaundersøgelse, som omfatter 5.547 forældre med børn født i årene 2001-2011.

 

Afstand er vigtig for det sociale netværk

At eleverne generelt trives på en skole, er langt det vigtigste for alle forældre uafhængig af, hvilken type skole de vælger til deres barn. Der skal være gode relationer mellem forældre, børn og lærere. Eleverne skal komme godt ud af det med hinanden og der skal være plads til alle. Det er også vigtigt for forældrene, at deres børn får gode venner i skolen, som de kan have legeaftaler med uden for skoletid. Her spiller den geografiske afstand til skolen en vigtig rolle. Tre ud af fire forældre i Epinions undersøgelse har valgt, at deres barn skal gå på den skole, som ligger tættest på deres hjem. Alligevel tilskriver forældrene afstand til skolen en lille betydning, når de bliver spurgt til det i spørgeskemaundersøgelsen. Epinion forklarer det med, at forældrene ser den lokale skole, som det naturlige valg og betydningen af afstanden derfor er mere underforstået. I de kvalitative interviews forklarer forældrene, at de sætter pris på, at deres børn selv kan gå eller cykle sikkert til skole. Årsagen til, at de vælger en skole tæt på, handler dog i høj grad også om at skabe et godt socialt netværk for børnene. Forældrene vil gerne have, at deres barn starter på en skole, hvor de i forvejen kender andre børn, ligesom det gør det lettere for børnene at få legeaftaler efter skole, når de bor tæt på hinanden.

SCROLL NED

SCROLL NED

Disse 8 ting har størst betydning for forældres skolevalg (i rækkefølge)

 1. At eleverne generelt trives godt på skolen.
 2. At skolen har dygtige lærere.
 3. At skolen lægger stor vægt på elevernes faglige udvikling.
 4. At skolen lægger stor vægt på elevernes sociale udvikling.
 5. At skolen lægger stor vægt på kommunikationen mellem skole og hjem.
 6. At der er forholdsvis små klasser.
 7. At skolen er mangfoldig, så mit barn lærer at samarbejde med mange forskellige.
 8. At venner og bekendte har fortalt mig, at det er en god skole.

Faglig udvikling fremfor karakterer

Forældrene lægger desuden vægt på, at deres børn skal have det bedst mulige udgangspunkt for at lære noget fagligt. Dette betyder ikke, at børnene nødvendigvis skal have et højt gennemsnit, når de går ud af 9. klasse. Faktisk ligger det langt nede på listen over, hvad forældrene tillægger betydning, at eleverne på skolen generelt får gode karakterer. Forældrene rangerer dygtige lærere tre gange så højt. Det handler nærmere om, at lærerne og skolen skal give de bedste forudsætninger for, at eleverne udvikler sig fagligt uafhængigt af, hvilket fagligt niveau de er på. For de forældre, hvor karaktergennemsnittet har haft en betydning for deres valg af skole, har det været fordi de har fravalgt en skole på grund af, at den har scoret specielt lavt på den officielle rangliste over skolers karaktergennemsnit.

Disse 5 ting har mindst betydning

for forældres skolevalg (i rækkefølge)

 1. Typen af skole.
 2. At skolen er gratis.
 3. At der er kortest mulig vej til skolen.
 4. At der er mange elever med ressourcestærke forældre.
 5. At skolen har en lav andel af tosprogede elever.

Privatskoler vælges af rige og veluddannede

Det vigtigste for forældrene er altså, at deres børn skal trives godt både socialt og fagligt. Hvilken skole, de så ender med at vælge, afhænger af hvilken skoletype de har tillid til kan indfri disse ønsker. Og her er det forskelligt, hvorvidt forældrene har tillid til folkeskolen eller til en fri- eller privatskole. Analysen fra Epinion viser, at det særligt er forældre med en lang videregående uddannelse og høje indkomster, som vælger fri- og privatskoler. Middelklasseforældre er dem, der i højeste grad vælger den lokale folkeskole.

 

Stor tillid til folkeskolen

”Dét, at en meget stor del af de danske forældre vælger den lokale folkeskole, indikerer, at der generelt er en stor tiltro til folkeskolen,” lyder det i Epinions analyse. Flere forældre fortæller eksempelvis i interviewene, at de ikke har søgt information om andre skoler men tilmeldt deres barn i distriktsskolen ud fra en forventning om og tillid til, at det er en fin skole.

   Omvendt udtrykker en stor del af de interviewede forældre, der i dag har børn i en fri grundskole, mistillid til folkeskolen – nogen generelt og andre mere specifikt i forhold til deres egen distriktsskole. For nogen er den manglende tiltro baseret på egne dårlige erfaringer, for andre er det et resultat af deres børns dårlige erfaringer, som har indebåret et skifte til en fri grundskole. Her henviser flere særligt til enten lokale skolereformer med nye, store, sammenlagte skoler, til folkeskolereformen med de lange skoledage og test, eller til inklusionsdagsordenen med flere ressourcekrævende elever i klasserne.

SCROLL NED

Vidste du at…

…12 procent af forældrene har fået afslag på deres ansøgning om skole. Det gælder både folkeskoler og frie grundskoler.

 

…Forældre, der selv har gået på en folkeskole har større tilbøjelighed til at vælge en folkeskole til deres barn.

 

…For en tredjedel af forældrene har skoledistriktet spillet en rolle, da de valgte, hvor de skulle bo.

 

….Forældre til elever på frie grundskoler er i gennemsnit mere engagerede og involverede i deres barns skolegang end forældre til folkeskoleelever.

 

Kilde: Undersøgelse fra Epinion, juli 2017

Undersøgelsen blandt forældre omfatter 5.547 forældre med børn født i årene 2001-2011. Forældrene, der er identificeret gennem et udtræk fra CPR-registeret, registerdata fra Danmarks Statistik over samtlige elever i folkeskoler og frie grundskoler i perioden 2007-2016 samt kvalitative interview med 26 forældre.

Læs hele undersøgelsen her.

LÆS OGSÅ:

Skolebørn nr. 3 2017 INDHOLD