Elever motiveres af at lære med familien

”Sjovt”, ”spændende” og ”hyggeligt” er de ord, som eleverne bruger til at beskrive deres oplevelse med ”familieopgaver” og ”familieferniseringer”, som er afprøvet på fire skoler i projektet Lær med Familien. 

TEKST: MAJ CARBONI

Side 24 og 25 i matematikbogen skal laves hjemme”. Det er ikke mange elever, der ligefrem bliver begejstrede for at få den type af lektier med hjem. Men der er en anderledes motivation, når det er opgaver, som skal løses sammen med forældrene. Det viser i hvert fald erfaringerne fra projekt Lær med Familien, hvor fire skoler har afprøvet to nye aktiviteter, der skal inddrage forældrene i deres børns læring.

”Det var ret hyggeligt at lave noget sammen, og så lærer man på en måde også bedre. Altså, hvis man forklarer det for nogle andre, så forstår man det også bedre selv på en måde,” forklarer en af de elever, der er blevet interviewet i forbindelse med VIVE’s evaluering af projektet.

Styrker elevernes selvtillid

Det har ikke statistisk set været muligt at se en effekt på elevernes læring i løbet af den korte projektperiode i sidste skoleår, men interviews med elever, lærere, pædagoger og forældre viser, at det har styrket elevernes faglige selvtillid.

”De har været glade og stolte over, at de har lavet en opgave med familien. Den der stolthed. Deres øjne har strålet af glæde og stolthed,” siger en af lærerne i evalueringen. Det har også gjort en forskel, at eleverne i højere grad har diskuteret og debatteret med forældrene om de faglige spørgsmål, som de har om i skolen, påpeger evalueringen.

Udover opgaver, som skal løses i familien, er forældrene blevet inviteret hen på skolen til ”familieferniseringer”, hvor eleverne har vist forældrene, hvad de har lært. Det har også gjort eleverne stolte og fået eleverne til at reflektere over deres egen læring. Derudover fortæller forældrene, at familieferniseringerne har givet dem en større viden om, hvad eleverne foretager sig i skolen.

”Det er med til at skabe en større tillid til skolen som helhed,” står der i evalueringsrapporten.

Forældre bliver bevidste om deres bidrag

De fleste af forældrene har været glade for aktiviteterne i Lær med Familien, viser evalueringen. Flere forældre har givet udtryk for, at de er blevet mere bevidste om deres ressourcer, og hvilken  betydning de har for deres børns læring og trivsel. I familieopgaverne kunne forældrene fx være med til at nuancere og skabe sammenhænge i elevernes viden om bestemte emner. Det har også været en mere positiv aktivitet end traditionelle lektier, oplever familierne.

”Min datter har godt kunnet lide, at det var hende, der skulle involvere mig i stedet for, at jeg kommer og siger: ”Har du lavet dine lektier?” eller ”Skal jeg komme og vise dig et eller andet”. Hun har kunnet stille os opgaver, og den vej rundt har hun kunnet kommandere os rundt. Det er min fornemmelse, at det har hun godt kunnet lide,” fortæller en forælder til et barn i 5.klasse.

”Jeg synes, det var sjovt nok, fordi så kunne jeg være sammen med mine forældre i lang tid, fordi min mor altid er i gang med at lave mad, men så får hun tid til mig og lave lektier og sådan noget.”

Elev om familieopgaver

Begynd i indskolingen

De to aktiviteter er blevet afprøvet på 2., 5. og 8. klassetrin, men det har fungeret bedst i de yngste klasser, hvor personalet har oplevet, at eleverne har haft stor glæde af projektet. Den kvantitative analyse af projektet har vist, at eleverne på 2. klassetrin vurderer deres skoletrivsel til at være ca. 10 procentpoint højere efter projektperioden sammenlignet med elever på fire andre skoler, som er blevet brugt i evalueringen til at sammenligne udviklingen.

Personalet på de ældre klassetrin vurderer også, at aktiviteterne har et godt potentiale, hvis de introduceres til eleverne tidligere.

”I 8. klasse er løbet lidt kørt, og der er rigtig mange forældre, som er stået af, som har den der ”De styrer det selv” og ”De kommer og siger, hvis de har brug for hjælp”. Så hvis man startede med at introducere det i indskolingen, kunne man sige, at det blev en del af skolen fremadrettet,” siger en af lærerne i evalueringen.

Introduktion til Lær Med Familien

VIDEO

Lær med Familien har til formål at gøre en forskel i måden, skolerne samarbejder med familierne på, som skal øge elevernes læringsudbytte, mindske betydningen af social baggrund for elevernes faglige resultater og styrke elevernes trivsel og forældrenes tillid til skolen.

Lær med Familien er udviklet af Skole og Forældre i samarbejde med VIA University College og Københavns Professionshøjskole. Projektet er støttet af Undervisningsministeriet.

VIVE har evalueret afprøvningen af aktiviteterne i Lær med Familien på en række skoler i Høje-Taastrup og Viborg Kommune i skoleåret 2017/18.

”Det er overordnet godt med noget, som kan træde i stedet for de lektier, som børnene jo ikke skal lave mere. Det giver os mulighed for at se, hvad der foregår. Vi får et puf til at lave et eller andet med vores børn, som har med skolen at gøre, så vi den vej rundt kan se, hvad der foregår.”

Forælder til barn i 5. klasse

To aktiviteter, der inddrager forældrene

Familiefernisering

Familiefernisering er en fremvisning for forældrene på skolen. Her viser klassens elever, hvad de har arbejdet med i skolen, herunder hvad de har lært i et konkret undervisningsforløb. I skolen planlægger eleverne en præsentation af et emne, som fremvises ved familieferniseringen. Det giver forældrene et konkret indblik i, hvad deres barn laver og lærer i skolen.

Familieopgaver

Familieopgaver er opgaver, som stilles af skolens lærere eller pædagoger, som forældre og børn skal løse i fællesskab. Formålet er at give forældrene en indsigt i, hvad eleverne undervises i og give dem mulighed for at bidrage med deres erfaringer og perspektiver på det aktuelle emne i undervisningen. Derudover styrker det den enkelte elev i at forklare og være i dialog omkring, hvad de er ved at lære i skolen. Det giver desuden forældrene mulighed for at opleve at blive set og anerkendt for de ressourcer, de har.

Find vejledninger til, hvordan din skole kommer i gang med Lær med Familien her.

Gode råd til skoler, der vil arbejde med Lær med Familien

Lærere og pædagoger skal inddrages tidligt og tilstrækkeligt for at styrke deres motivation og opbakning til projektet samt give dem mulighed for at tænke familieopgaver og ferniseringer ind i deres planlægning af skoleåret.

  • Ledelsen skal forklare personalet, hvorfor projektet er nødvendigt og giver mening.
  • Forældrene skal tidligt informeres om, hvad familieopgaver og familieferniseringer er og, hvilke forventninger, der er til dem. Det er vigtigt at sørge for, at alle forældre forstår, hvad de konkrete opgaver går ud på.
  • For at gøre det lettest muligt for personalet, er det en god idé at lave et inspirationskatalog og fleksible skabeloner til familieopgaver samt standardiserede breve/manualer til information af forældrene.
  • Sørg for at personalet kan dele idéer, udvikle og sparre sammen.
  • Det er en god idé med en tovholdergruppe, der samler erfaringerne ind, følger op, udvikler og sørger for at holde gang i projektet på skolen.

VIDEO

Udgivet: november 2018

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.