Vælg Side

Inspiration:

Gode eksempler på nyt skole-hjem-samarbejde

Forældre og skolebestyrelsesformænd
giver jer de bedste eksempler på, hvordan de har nytænkt skole-hjem-samarbejdet på deres skole.

KILDE: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSER TIL HENHOLDSVIS SKOLEBESTYRELSESFORMÆND OG FORÆLDRE FRA OKTOBER 2018

Skole-hjem-samtaler 

”Vi holder skole-hjem-caféer, hvor eleverne viser deres produkter frem, og det er muligt for forældrene at tale med de forskellige faglærere. Det fungerer rigtig godt.”

”Vores skole har selv udviklet et dialogark, som sætter billeder på forskellige trivsels- og læringssituationer, så snakken om det hele kommer til at foregå i øjenhøjde med eleverne. Også selv om de er små.”

”I foråret har vi en ”Portefølje-samtale”, hvor eleven præsenterer årets arbejde for forældrene.” 

”Vi har fire skole-hjem-samtaler om året.” 

”Vi har omdøbt vores skole-hjem-samtaler til ”evalueringssamtaler”, hvor børnene er med og laver et oplæg, som de har forberedt inden.” 

”I 0. og 1. klasse foregår den ene skole-hjem-samtale i barnets hjem.”

”Vi er begyndt at fokusere mere på, hvad der skal ske før, under og efter samtalerne, så det ikke kun kommer til at handle om ”status” nu og her.” 

”Vi er i gang med at udvikle et værktøj til evaluering, så vi kan evaluere elevernes udvikling.” 

Forældremøder 

”Vi inviterer forældrene til foredrag – fx med Sofie Münster eller andre, som har relevante input til børns læring og gode skoleliv.” 

”Vi har nytænkt måden vi holder forældremøder på, så de opfylder kravene om at være involverede, inkluderende, inspirerende. Det er et langt sejt træk, men møderne bliver bedre.” 

”På det ene af vores to årlige forældremøder forsøger vi at bryde vanen og lave et alternativt oplæg. Det kan være at arrangere det som en café, holde et fælles årgangsmøde eller lignende. Vi har eksempelvis lavet et større arbejde med skolens trivselspolitik, hvor vi inddrog både elever, forældre og lærere på forskellige tidspunkter i processen.” 

Forældrenes inddragelse i deres børns læring

”Vi har åbent hus en dag om måneden, hvor forældre kan møde op og følge undervisningen en del af dagen, hvis de har lyst. Det er en super mulighed for at få et indblik i klasserummet, undervisningen og klassekammeraterne.” 

”Vi har en velfungerende forældrebank, hvor forældre og familier som har en speciel viden eller kan noget (evt. en brandmand, tømrer, skakspiller og lignende) kan blive registreret og derved bruges i undervisningen på skolen.” 

”Vi har tæt samarbejde med lokale erhvervsdrivende samt idrætsklubber, hvor forældrene er repræsenteret.” 

”Interviews af forældre og bedsteforældre kan være en del af undervisningen.” 

”Forældre inviteres til at være en del af vores skolehaver og tage med på udflugter.” 

”Der er åben skole flere dage om året, hvor forældrene bliver inddraget i forskellige aktiviteter.” 

”Vi lytter på forældrenes idéer og ønsker til fx nye træningsmetoder og forsøger at efterkomme det.” 

”I forbindelse med den årlige hyttetur laver forældre og lærere et fælles program for dagen.” 

”Vi er i gang med et idékatalog med helt konkrete eksempler på, hvordan man kan inddrage forældre i deres børns læring.” 

Andre tiltag

”Morgenkaffe ved en kaffe-knallert hver torsdag er et fedt koncept for at forældrene kan få ansigt på ledelsen og stille spørgsmål om det, der optager dem.” 

”Et årligt forældrearrangement med workshops for alle klasser, hvor alle medarbejdere deltager.” 

”Vi har startet et forældrenetværk for forældre til ordblinde. Her understøtter en læsevejleder samvær, viden og erfaringsudveksling.” 

”Der blev lavet et særligt arrangement for forældrene, da der kom to børn fra Syrien i klassen. Børnene viste et skuespil om det at være flygtning og når to kulturer mødes. Det var rigtig givende for børn og voksne, som skal have børnene hjem til legeaftaler.” 

”Der er lavet forventningsafstemninger til forældrene, eleverne og personalet.” 

Udgivet: november 2018

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.