Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 4/2017

SIDE 20/21

Mobber læreren min søn?

 

Kære Forældrerådgivning

Min søn går i 7. klasse og har der en lærer, der er slem til at råbe højt ind i hovedet på eleverne, når hun vil irettesætte dem. Derudover er der en tendens til, at hun ignorerer min søn, når han har fingeren i vejret, for derefter at skælde ham ud, hvis han ikke kan svare på et andet spørgsmål. Er det ikke en form for mobning af drengen? Det har i al fald resulteret i, at min dreng er bange for hende og har det rigtig skidt indeni, når han skal have hende. Han udtrykte i går: ”Åh nej, vi skal have x i morgen hele dagen. Jeg får helt ondt i maven ved tanken.” Da han kom i skole, gik han som sædvanlig ind i klassen med overtøjet på, da de hænger det på stoleryggen og havde derfor hue på. Denne hev læreren af og beholdt den også, da han skulle hjem. Kan hun tillade sig det? Jeg spurgte min dreng, om han plejede at sidde med hue på i timen, for så kunne jeg godt forstå, at læreren blev sur, men dertil svarede han: ”Nej, jeg plejer at lægge den fra mig sammen med jakken og vanterne.” Hvordan tackler man sådanne problemer med læreren?

 

Venlig hilsen

I

 

 

Kære I

Først og fremmest må skolen ikke beholde din søns hue efter skoletid. De ordensregler, læreren måske kan henvise til, gælder kun i skoletiden. Du kan altså med fuld ret klage til skolen over, at din søn ikke fik sin hue med hjem samme dag. Der synes at være tale om en lærer, der opfører sig uheldigt og skræmmende over for eleverne, og desværre er din søn nu blevet bange for hende. Du har ret i, at det tangerer mobning, og at der bør gøres noget ved det, inden situationen udvikler sig. Som forældre kan du prøve at henvende dig direkte til læreren med din bekymring, eller du kan henvende dig – gerne skriftligt – direkte til skolebestyrelsen og spørge om lærerens opførsel over for eleverne er i overensstemmelse med skolebestyrelsens retningslinjer. Hvis det ikke er tilfældet (og det er det ganske givet ikke), kan du henstille til skolebestyrelsen og skolens ledelse, at der tales med læreren om at beherske sin opførsel i klassen.

 

Venlig hilsen

Forældrerådgivningen

Hos Forældrerådgivningen, under Skole og Forældre, kan forældre få gratis anonym rådgivning, hvis de oplever problemer i forbindelse med deres børns skolegang. Se mere på: www.foraeldreraadgivningen.dk

?

Hvor meget indflydelse har skolebestyrelsen
egentlig på skolens budget?

 

Svar

Skolebestyrelsen har stor indflydelse på budgettet. Det er ikke skolebestyrelsen, der skal lave budgettet, men skolebestyrelsen kan kræve, at et budget bliver ændret, hvis skolebestyrelsen skal kunne godkende budgettet - og det SKAL skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen kan, hvis den ikke finder at kunne godkende skolelederens forslag til budget, enten pålægge skolelederen at udarbejde et nyt forslag til budget med nogle nærmere angivne retningslinjer, eller selv foretage de fornødne ændringer inden for den givne bevillingsramme og kommunalbestyrelsens øvrige mål og rammer. Sædvanlig praksis er, at skolelederen laver et nyt forslag.

Hvis skolebestyrelsen ikke kan godkende budgettet i den foreliggende form, kan skolebestyrelsen eksempelvis godkende budgettet med bemærkninger, det vil sige under forudsætning af at budgettet justeres efter skolebestyrelsens anvisning. Her kan være tale om større eller mindre justeringer.

Skole og Forældre har lige udgivet et nyt hæfte om skolebestyrelsens arbejde med budgettet. Hver skolebestyrelse har fået tilsendt 10 eksemplarer af hæftet, det kan downloades på hjemmesiden og der kan købes flere trykte eksemplarer – også på hjemmesiden www.skole-foraeldre.dk/udgivelser

Skolebestyrelser, der er medlemmer af Skole og Forældre, kan få gratis rådgivning om arbejdet i en skolebestyrelse ved at ringe på 33 26 17 21 eller skrive til post@skole-foraeldre.dk

Skolebørn nr. 4 2017 INDHOLD