SIDE 21/21

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 4/2017

Forrige side

 

Hvad synes medlemmerne
om Skole og Forældre?

 

Skole og Forældre har i 2017 gennemført en medlemsundersøgelse blandt de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer, med det formål at få feedback til foreningens arbejde og holdninger. 436 medlemmer deltog, og da det er ca. 7% af medlemsskaren, kan undersøgelsen desværre ikke anses som repræsentativ, men dog give et fingerpeg.

     Respondenterne er overordnet set godt tilfredse med Skole og Forældres ydelser til dem. Størst tilfredshed er der med Magasinet Skolebørn, Værktøjskassen for skolebestyrelser på foreningens hjemmeside og nyhedsbrevene, hvor 70-80% er enten tilfredse eller meget tilfredse.

     Et markant flertal af respondenterne angiver, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at Skole og Forældre bruger ressourcer på interessevaretagelse, fx gennem høringssvar til ny lovgivning, møder med interessenter på folkeskole området, deltagelse i råd, nævn og projekter og gennem pressearbejde.

     Respondenterne er ikke enige om alle de holdninger, Skole og Forældre spurgte ind til, men der viste sig markante flertal for bedre faglighed og trivsel i udskolingen og mere indflydelse til skolebestyrelsen. Og flertal for, at elevernes skoledage skal gøres kortere og at det borgerlige ombud skal genindføres. Et lille flertal blandt respondenterne er imod, at valgperioden for forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer skal være to-årig og at skolebestyrelsen skal kunne hyre og fyre skolelederen. Endelig er et stort flertal imod, at skolebestyrelsesmedlemmer skal have et honorar på kr. 9000 om året.

     Det område respondenterne synes er mest vanskeligt i arbejdet i skolebestyrelsen er samarbejdet både internt i skolebestyrelsen og eksternt med skoleleder, kommune, m.m. Herefter følger arbejdet for og med skolens økonomi samt skolebestyrelsens indflydelse, herunder kompetencefordelingen mellem skoleleder og skolebestyrelse.

     Endelig synes et flertal af respondenterne, at det perfekte skole-hjem-samarbejde i løbet af et skoleår ser sådan ud:

 

•  To skole-hjem-samtaler

•  To forældremøder

•  En elevplan

•  To sociale arrangementer

•    Et skriftligt resultat fra national test i både dansk og matematik

•    To mere uformelle dialoger med lærer om elevens sociale og faglige status

 

Skole og Forældres sekretariat, forretningsudvalg og hovedbestyrelsen har behandlet medlemsundersøgelsen på møder i efteråret og drøftet, hvordan resultaterne skal påvirke foreningens arbejde fremover.

 

Tak til alle der deltog. Det er vigtigt for Skole og Forældre at være i tæt kontakt med sine medlemmer, så vi bedst muligt

 

Det er vigtigt for Skole og Forældre at være i tæt kontakt med sine medlemmer, så vi bedst muligt kan tilrettelægge arbejdet til størst mulig glæde for netop medlemmerne.

HOVEDBESTYRELSEN

 

Landsformand

Mette With Hagensen

Hyldehaven 45, 6800 Varde

mobil 3171 6378

mwh@skole-foraeldre.dk

 

Næstformand

Rasmus K. Edelberg

Rahbeks Alle 32, 3. tv.

1801 Frederiksberg C

mobil 23270538

rae@skole-foraeldre.dk

 

 

Region Nord- og  Midtjylland

 

Birgit Bach-Valeur

Favrskov Kommune

birgit@bach-valaur.com

 

Grethe Bremer

Skanderborg Kommune

grethe.bremer@gefiber.dk

 

Birgitte Christensen

Viborg Kommune

bchristensen67@gmail.com

 

Susanne Gade Clausen

Silkeborg Kommune

sgc@skole-foraeldre.dk

 

Henrik Faarup

Randers Kommune

henrik_faarup@hotmail.com

 

Cecilie Harrits

Aarhus Kommune

cecilie@harrits.dk

 

Rikke Olssen Jensen

Jammerbugt Kommune

rol@jammerbugt.dk

 

 

Region Syddanmark

 

Toke Arndal

Assens Kommune

tarndal@gmail.com

 

Bente Brandstrup

Nyborg Kommune

bente@bentebrandstrup.dk

 

Bo Grønvall Christensen

Sønderborg Kommune

bo.christensen.nfs@gmail.com

 

Michael Kaznelson

Assens Kommune

Michael.kaznelson@gmail.com

 

 

 

Christina Bruun Levinsen

Odense Kommune

cbl@sdu.dk

 

 

Region Hovedstaden

 

Anna Frejlev

Gentofte Kommune

annafrejlev@hotmail.com

 

Sheku Amadu Jalloh

Københavns Kommune

sj@kb.dk

 

Anders Høgsbro Madsen

Københavns Kommune

ahm@novolog.dk

 

Dorthe Pelle Nielsen

Københavns Kommune

dopeni@gmail.com

 

 

Region Sjælland

 

Christian Junget Madsen

Guldborgsund Kommune

christianmadsen@email.dk

 

Thomas Nymann Nederland

Næstved Kommune

thomas@nymann-nederland.dk

 

Trine Nobelius

Køge Kommune

trine@nobelius.dk

 

Charlotte Pedersen

Slagelse Kommune

zilotte@gmail.com

 

Kristina Themsen

Vordingborg Kommune

kristina@themsen.net

 

 

Medlem af forretningsudvalget

 

SCROLL NED

Skolebørn nr. 4 2017 INDHOLD