Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 4/2017

SIDE 7/21

Mindfulness giver rolige, glade, læringsparate børn

Stress, manglende trivsel og koncentrationsbesvær kan forebygges og afhjælpes med mindfulness. Både i udskolingen og hos de helt små.

SCROLL NED

SCROLL NED

SCROLL NED

enlige og rolige børn, der har det godt med sig selv og hinanden og har lyst og energi til at lære. Det er det bedste udgangspunkt for en velfungerende folkeskole. Og der findes faktisk  en enkel og billig måde at opnå både trivsel og læringsparathed på.

     ”I dag er tallene for unges stress alarmerende, men vores undersøgelse dokumenterer, at mindfulness kan hjælpe,” siger Rikke Braren Lauritzen, cand. mag, psyko- og familieterapeut MPF og certificeret MBSR-lærer.

     I 2015 ledede hun en 9. klasse i Silkeborg igennem et otte uger langt interventionsforløb, Mindfulness for unge. I de otte uger arbejdede eleverne med mindfulness. Forløbet blev fulgt af seniorforsker og lektor ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, DPU, Aarhus Universitet Anne Maj Nielsen. Hendes følgeforskning viste blandt andet, at mindfulness-forløbet virkede stress-reducerende for de unge, for eksempel til deres terminsprøver, at de fik en større forståelse for sig selv og hinanden, og at de fik det bedre sammen i klassen.

 

Gratis materiale til udskolingen

Efter forløbet udviklede Rikke Braren Lauritzen med støtte fra Undervisningsministeriet et undervisningsmateriale til brug i udskolingen, som nu ligger gratis på lærernes materialeplatform. Materialet består af en introduktion, 16 lektioner og en evaluering. Desuden kan eleverne downloade en app, hvor de blandt andet kan følge deres egen følelsesmæssige udvikling og få øvelser til dagens humør.

     ”Vi anbefaler, at lærere, der vil bruge materialet i undervisningen, tager en efteruddannelse i mindfulness, for det er svært at undervise i noget, man ikke selv mestrer,” siger Rikke Braren Lauritzen, der i regi af Center for Mindfulness i Skolen (CMIS) tilbyder en sådan efteruddannelse for lærere og pædagoger. Den består af tre moduler, hvoraf det første består af et otte ugers MBSR-forløb, efterfulgt af et praktikum som internatkursus og online-supervision.

     Selv om de fleste børn havde glæde af mindfulness-projektet, kan der være undtagelser. I forhold til børn med opmærksomhedsforstyrrelser som for eksempel ADHD kan der for eksempel godt være udfordringer med at bruge mindfulness – det kan stresse barnet mere, end det beroliger. Også derfor skal læreren vide, hvad han eller hun gør.

     Ifølge Rikke Braren Lauritzen bør mindfulness introduceres på frivillig basis.

     ”Det ligger godt som valgfag eller som en del af den understøttende undervisning. Mindfulness er ikke nødvendigvis for alle,” siger hun.

     Hun er dog ikke i tvivl om, at en decideret mindfulness-bølge er i gang.

     ”Behovet er der, og det er den voksende dokumentation for, at det virker, også. Om få år vil pauser til opmærksomt nærvær være integreret på alle skoler,” spår hun.

 

En tur i skoven vækker sanserne

Mindfulness er ikke kun for de store elever. Siden 2015 har Gitte Graugaard stået i spidsen for et projekt i Billund kommune, hvor indskolingsklasser i samtlige skoler snart har været igennem et forløb med mindfulness.

     ”Kommunen kontaktede os, fordi de havde nærlæst Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed, og vi startede et pilotprojekt, som er på tredje runde nu,” siger Gitte Graugaard.

     I forløbet arbejder Gitte Graugaard og hendes instruktører først med børnene i otte uger, mens deres lærere og pædagoger er til stede. Senere skal de professionelle helst arbejde videre med teknikkerne og øvelserne på egen hånd.

     ”Ideelt set bliver de så inspireret af det, at de selv får lyst til at uddanne sig. Og det er ganske enkle øvelser, så det er nemt at komme i gang,” siger Gitte Graugaard.

     Øvelserne spænder fra meditation over yoga-øvelser og fysisk træning.

     ”Det kan være noget så simpelt som at starte timen med, at eleverne lukker øjnene, mens læreren fortæller en historie om en mus, der går en tur i skoven og dufter, smager, hører og ser. På den måde vækkes børnenes sanser og dermed også deres læringsparathed, for alle børn lærer forskelligt. Nogle føler, andre ser, atter andre lytter. Samtidig får de trukket vejret ned i maven og tjekket ind i sig selv,” siger Gitte Graugaard.

 

Stop og mærk

En anden øvelse handler om at stoppe op og undersøge, hvor ens opmærksomhed er.

     ”Er den på fodbold, fars og mors skilsmisse, eller er den faktisk på den matematik, de er ved at lære? På den måde lærer de at adfærdsregulere sig selv,” siger Gitte Graugaard.

     I Billund er tilbagemeldingerne fra forældrene, at deres børn ved at arbejde med mindfulness, blev bedre til at mærke sig selv, beskrive deres følelser, modtage kollektive beskeder og koncentrere sig. Lærerne har oplevet, at deres elever fik større respekt for hinanden, og at de selv fik lettere ved at arbejde med ro, koncentration og konflikter. Store resultater med små greb. Og få midler.

     ”Det her vil virke ind på alle budgetter. Hvis børnene er stressede allerede i indskolingen, er det op ad bakke at få dem godt ind på arbejdsmarkedet. Omvendt kan meget spares, hvis de lærer at mærke sig selv allerede som små,” siger Gitte Graugaard.

V

LÆS OGSÅ:

Skolebørn nr. 4 2017 INDHOLD