Formand i skole og forældre:

En mere praktisk skole kan løse nogle udfordringer, men slet ikke alle

RASMUS EDELBERG, LANDSFORMAND, SKOLE OG FORÆLDRE
FOTO: LARS BERTELSEN

Heldigvis er de fleste børn i folkeskolen glade for at gå i skole, men de årlige trivselsmålinger viser også, at lysten daler, jo ældre børnene bliver. Nogle kan ikke se meningen med at lave ligninger og terpe verber. Meningen med at sidde på deres flade for at lytte igen og igen. For nogle giver selve skolen ikke mening.

Med folkeskolereformen var et af målene at lave en mere varieret skoledag bl.a. med understøttende undervisning, åben skole og mere bevægelse. De initiativer er mange steder fjernet med gradvis frihed og blevet erstattet af to-voksen-ordninger og kortere skoledage. Med reformen skulle vi have en længere og mere varieret skoledag, men nu har vi så fået en kortere og mindre varieret skoledag. Det giver ikke mening. Fokus på mere praktisk undervisning kommer derfor meget belejligt, for en mere virkelighedsnær undervisning kan styrke alle børns almene dannelse og sikre en varieret skoledag. Og det er dét, der skal være formålet. Ikke kun at få flere ind på en erhvervsuddannelse.

Alle skolens parter er stort set enige om, at en mere praktisk – eller virkelighedsnær – skole er den rigtige vej at gå. Lærere, skoleledere, elever og forældre. Og her finder vi måske den største forskel, som gør at det denne gang kan blive en succes, når nu de gode elementer fra reformen, som understøttende undervisning, åben skole og mere bevægelse, ikke blev det. Rammerne for en mere virkelighedsnær skole bliver nemlig diskuteret i Sammen om skolen, hvor netop de, der skal arbejde med området, sidder med og får ejerskab. Her er reform og arbejdstidsaftale ikke indblandet. Men spørgsmålet er så, om der følger ressourcer med, hvis skolen skal være mere virkelighedsnær. For det vil det kræve. Mere tid til forberedelse og koordinering. Penge til efteruddannelse, lokaler og ikke mindst materialer. Det skal derfor prioriteres fra politisk side, hvis man virkelig vil det. 

Og forældrene vil det. Vil noget andet med børnenes skoledag. 7 ud af 10 forældre ønsker en mere praktisk skole til deres børn og hele 95 % tror, at en mere praktisk skole vil have en positiv betydning for deres barns motivation for at lære. En ting er undervisningen, men en anden ting er, at vi også husker at give større mulighed for erhvervspraktik, og at udbud af valgfag og eksamen også skal tilpasses, efter de tiltag, der kommer. Vi skal have tænkt hele vejen rundt. Også på de børn, der kan have udfordringer ved at indgå i en mere praktisk skole, hvor der skal arbejdes på tværs, ude af huset og rammerne måske ikke er så forudsigelige.

Jeg glæder mig til – i Sammen om skolen – at tage de næste skridt for at lave en mere virkelighedsnær skole og få defineret yderligere, hvad vi egentlig mener, det er og skal. Men samtidig vil jeg midt i al begejstringen også have i baghovedet, at en mere praktisk og virkelighedsnær skole ikke er løsningen på alle udfordringer, der er i skolen. Det skal vi være meget opmærksomme på.

Udgivet: maj 2023

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.