Vælg Side

Tema: Praktisk skole

9 ud af 10 forældre:
“Praktisk skole motiverer vores børn”

Hvad har du lavet i skolen i dag, skat? Når børn fortæller begejstrede om deres skoledag over middagsbordet, er det meget sjældent, fordi de har siddet stille på deres stol og hørt læreren tale ved tavlen. Eller fordi de har løst opgaver i en bog eller på en digital læringsplatform. Magasinet Skolebørn har spurgt 842 forældre, hvad de oplever, motiverer deres børn i skolen.

TEKST: MAJ CARBONI OG CAMILLA TROMMER
FOTO: MAJ CARBONI

De fleste forældre oplever, at deres børn har haft en spændende dag, når de har været fysisk aktive eller lavet noget kreativt eller praktisk med krop og hænder. Det er vigtigt for eleverne at lære noget, men de vil gerne gøre det på en legende eller eksperimenterende måde. Og så vil de gerne selv være med til at bestemme og opleve, at undervisningen giver mening. Det er i hvert fald, hvad flertallet af 842 forældre til børn i folkeskolen fortæller i en ny spørgeundersøgelse fra magasinet Skolebørn foretaget i marts 2023.

Forældrene er også blevet bedt om at fortælle, hvordan den perfekte skoledag for deres barn ville se ud. Langt størstedelen beskriver en varieret dag, hvor deres børn får mulighed for at bevæge sig og bruge teorien i praksis. 
”Det ville være en dag hvor et reelt praktisk “problem” skulle undersøges både teoretisk og praktisk på tværs af fagene. Og længere forløb om det enkelte emne, så det blev dybdegående undervisning i stedet for kun at berøre emnet,” skriver en forælder fx. En anden skriver:
”Mindre bogligt og konformt. Mere praktisk, undersøgende og legende.”

%

af forældrene tror, at en mere praktisk undervisning i skolen, vil have en positiv betydning for deres barns MOTIVATION FOR AT LÆRE

%

af forældrene tror, at en mere praktisk undervisning i skolen, vil have en positiv betydning for deres barns FAGLIGE UDVIKLING

%

af forældrene tror, at en mere praktisk undervisning i skolen, vil have en positiv betydning for deres barns TRIVSEL

For lidt praktisk undervisning
Vi har spurgt forældrene i hvilken grad de oplever, at deres børns undervisning allerede nu indeholder de praksisfaglige elementer, som et stort flertal oplever styrker deres børns motivation. Det kan være, når eleverne selv fremstiller et produkt, laver eksperimenter, finder løsninger på konkrete problemstillinger fra virkeligheden, bruger kroppen aktivt, er udenfor skolen fx i naturen, træner håndværksmæssige færdigheder eller samarbejder med organisationer eller erhvervsliv.

Overordnet set er der flest forældre, der oplever, at deres barns skoledag kun i ringe grad indeholder praktisk undervisning. Der er kun meget få (3-10 %), der oplever, at de praksisfaglige metoder bliver brugt i ”høj grad”. Til gengæld er der også kun få, der oplever, at det praksisfaglige slet ikke bliver brugt (5-16 %). Undtagelsen er ”samarbejder med organisationer, virksomheder og erhvervsskoler”, som 23 % siger slet ikke sker.

6 ud af 10 forældre oplever, at deres børn kun ”i ringe grad” eller ”slet ikke” har undervisning, hvor de aktivt bruger kroppen, er udenfor skolen, træner håndværksmæssige færdigheder eller samarbejder med erhvervsliv/organisationer.

8 ud af 10 ønsker mere bevægelse
På spørgsmålet om, hvorvidt forældrene ønsker, at deres barn har en skoledag med praksisfaglig undervisning, er der stor enighed. Næsten ingen (1-2 %) ønsker, at det er mindre end i dag. Mens 7 ud af 10 ønsker mere praktisk undervisning end det, deres børn oplever at have nu. Flest forældre ønsker, at deres børn i højere grad end nu bruger kroppen aktivt (77 %), laver eksperimenter (76 %), arbejder med løsninger på virkelige problemer (73 %) og kommer udenfor skolen fx i naturen (72 %).

Fordele og ulemper for elever med særlige behov
Forældre til børn med særlige behov ønsker i lige så høj grad som andre forældre, at lærerne i deres børns klasser bruger praksisfaglige undervisningsformer, viser undersøgelsen, hvor 164 af forældrene har angivet, at de har et barn med særlige behov.

Flere forældre til børn med ordblindhed har skrevet, at de mener, at deres barn vil nyde godt af at lære på andre måder end den boglige. En forælder skriver fx:
”Jeg har tre børn, der er ordblinde, og de har alle tre meget gavn af praktiske tilgange, da læringen er nemmere at forstå og det giver mere mening, hvorfor man skal lære det. Fx når de får lov at måle en firkant i virkeligheden frem for i en bog. Og når matematikken kan bruges til noget konkret som eksempelvis i bagning.”

Forældrene er blevet spurgt til, hvilke udfordringer de kan se for deres børn med særlige behov, hvis undervisningen blev mere praktisk. Her peger de på udfordringer ved en mindre struktureret dag, spontane elementer, forstyrrelser, at indgå i gruppearbejde og skulle arbejde mere selvstændigt. De anbefaler derfor, at lærerne har et ekstra fokus på disse elever i forhold til, at der er den nødvendige voksenstøtte til den enkelte elev, fokus på at skabe struktur i undervisningen, at lærerne forbereder eleverne på dagens arbejde og, at der er mulighed for at arbejde i grupper eller på mindre hold.
”Med tydelige beskeder og forklaringer (uden for meget snak) og med skema over dagens
forløb og opgaver, ville det nok fungere godt. Specielt hvis der er voksen-hænder nok til at
børnene kan få hjælp, når de har brug for det,” skriver en af forældrene fx.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er foretaget i marts 2023 af magasinet Skolebørn med svar fra 842 forældre til børn i folkeskolen. Undersøgelsen er geografisk repræsentativ. Resultaterne er vægtede i forhold til respondenternes køn og uddannelsesniveau.
Læs notat om undersøgelsen her

Udgivet: maj 2023

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.