8 gode råd:
Sådan styrker du dit barns motivation til at lære

TEKST: MAJ CARBONI
ILLUSTRATION: FOTINI TIKKOU

8 råd:1. Hav fokus på udvikling

Hjælp dit barn til at se, hvordan han/hun bliver bedre. Hvad kan barnet nu, som det ikke kunne tidligere? Opstil gerne konkrete og kortsigtede mål sammen med dit barn, så han/hun hurtigt kan se en udvikling.

2. Giv dit barn udfordringer

… men sørg for, at de er realistiske at nå med en rimelig indsats og din støtte.

3. Værdsæt samarbejde

Brug den daglige læsetræning til nyheder. Hvis dit barn alligevel skal læse derhjemme hver dag, kan du opfordre til, at det indimellem er nyheder. Det er dog en god idé, at I taler om det efterfølgende – specielt hvis der er noget i nyhederne, der kan virke skræmmende.

4. Se fejl som læring

Følg med i ugeplanen. Hvad har dit barn om i skolen i øjeblikket? I stedet for at spørge ”Hvad har du lavet i dag”, kan man spørge ind til nogle konkrete emner, de arbejder med. Det kan måske være udgangspunkt for en god diskussion eller snak over middagsbordet. Eller man kan relatere nogle ting, der sker i verden eller familien til det pågældende emne.

5. Hjælp dit barn til at se nytten…

Tag udgangspunkt i dit barns nysgerrighed. Tal om det, dit barn synes er spændende eller hvad han/hun undrer sig over.

6. Forklar resultater med indsats

Undersøg det sammen, hvis der er noget, som du ikke selv kan forklare, dit barn vil vide mere om eller have svar på et bestemt spørgsmål. I kan fx søge på Google. For ældre børn kan I fx undersøge det nærmere, hvis der er en ny lov på vej. Hvilke partier synes det er en god lov og hvorfor?

7. Giv dit barn medbestemmelse

Træk tråde til, hvordan det kan påvirke jer. Hvordan vil det påvirke barnet selv, vores familie eller nogen, vi kender, hvis den lov kom igennem? Eller hvilken betydning har det for os i Danmark, at klimaet bliver varmere? Hvis man kan gøre nyheder eller anden viden relevant for barnet eller den unge selv, vil de fleste synes det bliver mere spændende.

8. Styrk de sociale relationer i klassen

Sæt historierne i perspektiv. Mange historier eller nyheder er eksempler på, hvordan samfundet er bygget op. En konkret nyhed kan være en anledning til at tale om, hvad velfærdssamfundet er, magtens tre-deling, demokrati eller noget helt andet, der kan sætte nyheden ind i en større sammenhæng. 

 

 

Kilde: Pointerne er taget fra Motivation for læring af Einer M. Skaalvik og Sidsel Skaalvik, udgivet på Dafolo i 2015. 

UDGIVET: Februar 2016

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.