Vælg Side

”Corona-skolen var ret fantastisk”

Flere af de ændringer i elevernes skoledag, som corona førte med sig, har haft positiv betydning for elevernes læring, trivsel og sundhed, vurderer både forældre og skolebestyrelser. Så det vil de gerne have mere af – også når en virus ikke længere skal styre skoledagen. Faktisk ser det ud til, at mange til dels får opfyldt deres ønsker. Efter sommerferien har 8 ud af 10 skoler nemlig arbejdet videre med erfaringerne fra corona-situationen i foråret, viser en rundspørge blandt skolebestyrelsesformænd.

TEKST: MAJ CARBONI
ILLUSTRATION: SOLVEIG MØNSTED HVIDT 

Da smittefaren lukkede dørene til landets klasselokaler, åbnede det op for en ny måde at lave skole på. Krav om afstand, frisk luft og mindre grupper fik børnene væk fra tavlen og ud i naturen. Benspændene var mange, men selvom der blev snublet og faldet, opstod der også en ny kreativitet. I stedet for at sidde med snuden i bøgerne, blev mange børn sat til at bruge kroppen, fantasien og sanserne: Plante blomster for at lære om fotosyntese, udregne løberuter, indsamle sanseindtryk til digte og lave egne opskrifter til familiens aftensmad.
Mange forældre oplevede, at ændringerne i skoledagen medførte, at deres børn blev gladere, mindre stressede og mere motiverede til at lære. Det viser 620 skoleforældres besvarelser på spørgsmål om deres erfaringer med ”corona-skolen” i magasinet Skolebørns undersøgelser fra oktober 2020.

”Børnene var mere udendørs, hvor de lærte på mere kreative og spændende måder, der ikke var så test-rettede, hvilket gav ro og tryghed for mine børn. Bortset fra håndvask og sprit, som er hårdt ved hænderne, så var corona-skolen ret fantastisk,” skriver en af forældrene blandt andet.

”Før corona var min søn meget skoletræt, men de kortere skoledage, færre fag på en dag og mere udendørs undervisning gjorde det meget bedre for ham,” fortæller en anden.

%

af forældrene mener, at erfaringer fra corona-tiden kan bruges til at forbedre undervisningen.

%

af forældrene mener, at erfaringer fra corona- tiden kan bruges til at forbedre trivslen for deres barn.

%

oplever, at skolen i høj eller nogen grad har videreført erfaringer fra coronasituationen i foråret til efter sommerferien.

Kilde: Undersøgelse foretaget i oktober 2020 blandt tilmeldte til Skolebørns nyhedsbrev med besvarelser fra 620 forældre til børn i folkeskolen.

”Mit barn synes det er sjovt at lære på andre måder end ved tavlen, så det var godt, at der kom mere kreativitet i undervisningsformen.”

Mindre klasser – mere ro

Flere forældre fremhæver, at skoledagene gav bedre plads til fordybelse og praktiske opgaver, når dagen ikke var delt op i forskellige lektioner på 45 minutter.

”At arbejde med nogle temaer i perioder, har i den grad fremmet læringen for mit barn,” skriver en forælder.

En stor del af forældrene har også oplevet, at opdelingen af eleverne i mindre grupper, var godt for deres børn. Det gav mere ro, færre konflikter og dermed fik børnene lettere ved at koncentrere sig og lærte mere. Specielt for børn med særlige behov var det en fordel med de mindre grupper, tyder undersøgelsen på.
”Min sensitive søn har fået det meget bedre. Det, at de ikke var så mange elever i klassen og flere pædagoger og lærere, har gjort ham mere sikker på sig selv og han er blevet gladere for at gå i skole,” skriver en mor.
”Vores søn med ADHD formåede at være i skolen som de andre og trivedes. Men nu er alt som før, og han mistrives igen. Corona-skolen gjorde inklusion muligt,” skriver en anden

%

af skolerne har efter sommerferien i høj grad arbejdet videre med erfaringerne fra corona-situationen i foråret. 55% i nogen grad.

Kilde: Spørgeundersøgelse med besvarelser fra 184 skolebestyrelsesformænd/næstformænd foretaget i oktober 2020.

”Det var positivt, at undervisningen var udendørs, fordi det gav færre konflikter og nysgerrige børn på en anden måde. Det gav plads til alle uanset det faglige niveau.”

Kombinér fysisk og digital undervisning

Selvom der – specielt i begyndelsen – var mange problemer med undervisningen derhjemme, da skolerne var helt lukkede, er der også en hel del af forældrene, der havde gode oplevelser. De fleste børn var glade for igen at komme fysisk i skole, men man kunne alligevel godt videreføre nogle af de positive erfaringer fra hjemmeskolen, mener flere forældre. Det gav nemlig mange børn mere ro at have muligheden for at kunne sidde i fred derhjemme og løse opgaver. Nogle oplevede, at uro ikke spolerede undervisningen, når den foregik digitalt, og det var lettere for eleverne at komme til orde – specielt for de mere stille og generte elever.
”Mit barn skal tænke lidt over sine svar på lærerens spørgsmål, så det fungerede godt, at der i den digitale undervisning blev givet tid til at række hånden op og ro til at svare,” fortæller en forælder.

Flere forældre foreslår derfor at kombinere den fysiske undervisning på skolen med digital undervisning derhjemme. Det kunne enten være muligheden for at have dele af undervisningen digitalt nogle dage, så skoledagen føles kortere og mindre presset. Eller hjemmeundervisning nogle dage om måneden for de ældste elever. For nogle elever med særlige udfordringer kunne det også give mening at benytte sig af fjernundervisning i en periode – fx elever med skolevægring.

”Som forælder til børn med særlige udfordringer har covid19 været en gave.”

Forældrenes ønsker til folkeskolen

– Brug af naturen og udearealerne i undervisningen
– Mere bevægelse
– Opdeling af eleverne i mindre grupper
– Tid til varieret undervisning og fordybelse
– Færre fag på en dag
– Kombination af fysisk og digital undervisning
– Lad forældrene aflevere deres børn udenfor
– Mere rengøring og bedre hygiejne
– Mindre legegrupper i frikvartererne
– Forskudte pauser

Kilde: Opsummering på det åbne spørgsmål: ”Hvilke erfaringer fra coronatiden ønsker du, at dit barns skole tager med sig videre?” Del af undersøgelse foretaget i oktober 2020 med besvarelser fra 620 forældre til børn i folkeskolen.

Disse erfaringer viderefører skolerne

Andel af skolebestyrelsesformænd/næstformænd, der har svaret i høj grad eller nogen grad til, hvorvidt deres skole efter sommerferien har gjort brug af erfaringer fra corona-situationen i foråret inden for følgende områder:

94 %  Hygiejne
79 %  Undervisning udenfor
68 %  Bevægelse i undervisningen
65 %  Undervisning i mindre grupper
59 %  Brug af digitale læremidler
42 %  Anden tilrettelæggelse af skemaet
25 %  Mulighed for hjemmearbejde for eleverne
25 %  Inddragelse af forældrene i elevernes læring

Kilde: Spørgeundersøgelse med besvarelser fra 184 skolebestyrelsesformænd/næstformænd foretaget i oktober 2020 af magasinet Skolebørn.

Skolebestyrelsernes vigtigste erkendelser efter corona

”At udeundervisning er sjovt, sundt og godt kan lade sig gøre.”

”At måden skolen er organiseret på (før covid-19) ikke er den bedste for børnene. Mindre klasser, færre skift og to-lærerordning øger trivslen og medfører færre konflikter.

”Det faglige niveau er ikke minsket til trods for kortere dage.”

”Det er utroligt, hvor meget de enkelte børn fik ud af at være i mindre grupper og have kortere dage. Børnene var mindre stressede.”

”Opdeling af børnene i frikvartererne har skabt mere ro og færre konflikter.”

”At man kan tilbyde digital undervisning fx overfor elever med angst, der forhindrer dem i at komme i skole.”

”Online undervisning har betydet, at mange “oversete” elever pludselig er blomstret op og har fået mere opmærksomhed. Der er mere “ro i klassen”, når de sidder hjemme hver for sig.”

”Som forældre til store børn, er det nu meget tydeligt, hvor lidt vi, som forældre, ved om vores børns skoleliv og læring. Forældre skal involveres meget mere.”

”Vidensdeling (som eksempelvis gode idéer og ny praksis) skal faciliteres mere på tværs af lærere i de enkelte teams. Det sker ikke af sig selv.”

”Anderledes og mere fleksibel skemalægning giver nogle nye positive muligheder.”

”Hvor meget rengøring betyder i dagligdagen. Vi har stort set ingen syge haft – hverken forkølelse, influenza eller lign.”

”Morgenerne var roligere, fordi forældrene skulle aflevere deres børn i skolegården.”

Kilde: Spørgeundersøgelse med besvarelser fra 184 skolebestyrelsesformænd/næstformænd foretaget i oktober 2020 af magasinet Skolebørn.

Udgivet: november 2020

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.