Vælg Side

Elever:

”Et godt fællesskab gør, at det er nemmere at komme ud af sengen om morgenen”

På Højdevangens Skole har man fokus på at facilitere gode fællesskaber for eleverne i udskolingen. Derfor prioriterer skolen voksenstyrede aktiviteter i frikvartererne, der er arrangeret af pædagogerne i udskolingen. Men hvis fællesskabet skal være for alle, skal de voksne sørger for, at ryste eleverne sammen på tværs af hele årgangen, fortæller elever fra 7. årgang.

TEKST OG FOTO: NICOLAI FOLDGAST

Hvilken betydning har det at have gode kammerater og være en del af et fællesskab i skolen?

Allie, 7.i: Det er meget vigtigt. At der er gode kammerater og et godt fællesskab gør, at det er nemmere at komme ud af sengen om morgenen.”

Ellinor, 7.i:Jeg tror, at når man har det godt og er tryg med sin klassekammerater, tør man også udfordre sig selv lidt mere i undervisningen.”

Franca, 7.e: I min klasse er der er nogen elever, som holdes udenfor – alle er med i en gruppe – men vi har nok ikke det vildeste klassefællesskab. Jeg ville egentlig gerne have, at vores fællesskab var bedre.” 

Skal voksne hjælpe med det og hvordan?

Franca, 7.e: Lærerne skal selvfølgelig hjælpe lidt til. Jeg er med i elevrådet, og her snakker vi løbende med ledelsen om, hvad de kan hjælpe med for at højne trivslen og fællesskabet.” 

Allie, 7.i: Ja, voksne skal være med til at facilitere fællesskaber. Vores lærer kunne måske få os til at snakke lidt mere på tværs. Vi er ikke gruppeinddelt, men der er stadig nogle, man snakker mere med end andre.

Ellinor, 7.i:Ja, lærerne kan prøve at sætte noget i gang, og så skal eleverne sørge for at afslutte det. En af vores lærere tog fx initiativ til, at alle drengene skulle ud at bowle efter skole, hvilket gavnede deres fællesskab.” 

Hvordan oplever du initiationerne, der skal højne trivslen og fællesskabet her på skolen?

Allie, 7.i: Det er en god idé med initiativer, der kan samle os. Jeg føler dog, at der måske godt kunne være lidt flere, som deltog i aktiviteterne i Ungecaféen. Det er dog ret nyt, så vi skal nok lige vænne os til, at tilbuddene er der.”

Ellinor, 7.i: “Det er et godt initiativ, nu hvor vi ikke længere har mobilerne til rådighed. Det er fedt at kunne lave noget andet end bare at sidde i klasselokalet. Det gør måske også, at vi bliver blandet lidt mere på tværs af årgangene.”

Franca, 7.e: I forhold til spisefrikvarteret, er det lidt problematisk at nå både at spise og lave en aktivitet. Nogle elever får ikke spist, fordi de er med til en aktivitet. Og jeg når ofte ikke at deltage i aktiviteterne.” 

Hvad tænker du om, at jeres mobiltelefoner er kommet bag lås og slå?

Franca, 7.e: Det er godt, at skolen prøver at give os et alternativ til telefonerne.” 

Allie, 7.i: Jeg synes, det er godt. Vi snakker mere sammen efter, at det er indført.

Ellinor, 7.i:Min fornemmelse er, at vi snakker mere med hinanden. Jeg føler mig også mere tryg ved at vide, at der ikke bliver taget billeder af mig i frikvarteret.” 

Hvilke råd vil du give voksne, der gerne vil styrke trivslen blandt elever i udskolingen? 

Franca, 7.e: “Jeg har endnu ikke været i gruppearbejde, som ikke har været selvvalgt. Det er en udfordring, da vi ikke er blevet rystet sammen på tværs af klassen. De skulle have tvunget os mere ud af vores comfortzone fra start af. Forældrene kan også hjælpe med at lave nogle arrangementer for at styrke fællesskabet på tværs. Der er blevet valgt medlemmer til klassens forældreråd, men der er endnu ikke sket noget, hvilket er lidt problematisk. ” 

Allie, 7.i: De gør det faktisk allerede ret godt, men de kunne måske godt reklamere mere for aktiviteterne. Det kunne måske også være en god idé at dele spisefrikvarteret op, så der er en del til at spise og en del til at deltage i aktiviteter.

Ellinor, 7.i:Lærerne kunne nogle gange rykke undervisningen væk fra klasselokalet, hvor vi bedre kan interagere med hinanden – måske i form af fysiske lege. Det kunne være rart en gang imellem at komme ud af rammerne og være sammen med sin klasse på en anden måde. Jeg føler, at forældrene er ret gode til at bakke op. De har lavet to arrangementer – bl.a. en julefrokost – og det har været rigtig godt.” 

Allie 7.e

“Vores lærer kunne måske få os til at snakke lidt mere på tværs”, Allie 7.i

Ellinor

“Jeg tror, at når man er tryg ved sine klassekammerater, tør man også udfordre sig selv lidt mere i undervisningen”, Ellinor, 7.i

Franca 7.e

“Det er godt, at skolen prøver at give os et alternativ til mobiltelefonerne”, Franca 7.e

UDGIVET: MAJ 2024

 

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.