Vælg Side

5 forældretiltag der kan styrke fællesskabet i klassen 

Som forælder spiller du en vigtig rolle i forhold til sammenholdet i dit barns klasse. Her er 5 bud på, hvordan I som forældre kan bakke op om fællesskabet og trivslen.

TEKST: SIGNE BJERRE OG MAJ CARBONI
FOTO: MAJ CARBONI

1. FÆLLES-FØDSELSDAGE  

Aldersgruppe? 

Især egnet til indskolingen og mellemtrinet 

Hvad går det ud på?

I stedet for at det er op til det enkelte barn i klassen at invitere til fødselsdag, holder de børn, der er født i samme kvartal, en stor fælles fødselsdag for alle i klassen. 

Hvad er fordelene? 

Fællesfødselsdage styrker fællesskabet og sammenholdet i klassen, fordi de er med til at samle børnene og sikre, at alle i klassen bliver fejret. Det er ikke alle forældre, der kan overskue at holde fødselsdag for deres barn eller har plads til at invitere 28 børn hjem. Fællesfødselsdage gør det mere overskueligt. Både fordi det giver mulighed for, at man kan låne skolens eller SFOens lokaler, og fordi man ikke er alene om indkøb, madlavning og lege. 

En anden fordel er, at forældrene lærer hinanden at kende ved at stå for planlægningen sammen. Det er med til, at styrke børnenes trivsel og mindsker risikoen for at konflikter bliver optrappet.    

Hvad skal man være opmærksom på som forældre? 

Det er vigtigt, at man sørger for at få alle forældrene til at deltage. Det er ikke sjovt at være det eneste barn, som ikke har sine forældre med i planlægningen. Hold fællesfødselsdagene på et niveau, hvor alle kan være med. Både økonomisk og i forhold til den tid man skal bruge på det. 

 Beslut i skolebestyrelsen, om fællesfødselsdage skal gælde alle klasser. Det vil gøre det nemmere for forældrene, hvis det er noget skolen på forhånd har besluttet. På den måde undgår man at skulle bruge en masse tid i klassen på at diskutere, om det er noget, man ønsker eller ej. 

”Keep it simple. Det handler om at være sammen og fejre børnene. Man kan sagtens have en fantastisk fødselsdag uden at tage i legeland.

Anna Rosenblad fra forældreforeningen ’Brug Folkeskolen’ 

2. LEGEGRUPPER 

 Aldersgruppe? 

Især egnet til indskolingen. På mellemtrinet og i udskolingen kan man med fordel skifte legegrupperne ud med spisegrupper. 

Hvad går det ud på? 

Legegrupper går ud på, at klasselæreren eller kontaktforældrene inddeler børnene i grupper, som på skift bliver inviteret hjem til hinanden. Grupperne består typisk af 4 – 5 børn.  

Hvad er fordelene? 

Fordelen er, at man sikrer, at alle børnene i klassen får legeaftaler. Også de børn, der er lidt udsatte eller har svært ved at danne relationer. Samtidig er legegrupperne med til, at børnene får mulighed for at lege med nogle andre børn end dem, de typisk leger med i skolen.  

Hvad skal man være opmærksom på som forældre? 

For nogle forældre kan det virke uoverskueligt at skulle have en gruppe børn med hjem, de ikke kender. Derfor er det vigtigt, at man ikke gør legegrupperne til et stort projekt, hvor man som forældre skal diske op med boller og underholdning. Man kan sagtens nøjes med at have legegruppen hjemme en times tid i stedet for en hel eftermiddag. Man kan også aftale, at legegruppen foregår på den lokale legeplads, hvor forældrene til de andre børn i legegruppen også deltager. På den måde bliver det trygt og overskueligt for alle. 

Ligesom børnene skal vi voksne også hjælpes lidt på vej. Bordkortene hjælper os til at lære nogle nye at kende og finde ud af, hvem de andre forældre er.” 

Anna Rosenblad fra forældreforeningen ’Brug Folkeskolen’ 

3. FORÆLDREMØDER MED BORDKORT OG SPISNING  

Aldersgruppe? 

Egner sig til alle klassetrin. 

Hvad går det ud på? 

Når der er forældremøde i klassen, laver man bordkort, så man sikrer, at forældrene bliver blandet og taler med nogle nye hver gang. Forældremødet er samtidig en god anledning til at mødes og spise noget mad sammen. Konceptet er, at man arrangerer fællesspisning inden forældremødet og sørger for, at der er børnepasning med filmvisning til børnene, mens forældremødet foregår.  

Hvad er fordelene? 

Ofte er det de samme forældre, der møder op til forældremøderne. Og typisk sætter man sig ved siden af de forældre, man kender. Fordelen med bordkortene er, at man styrker fællesskabet ved, at forældrene lærer hinanden at kende i klassen. Det gør det mere trygt, at man ved, hvor man skal sætte sig. Fordelen ved fællesspisning og børnepasning er, at det gør det nemmere at deltage i forældremødet. Især enlige forældre, der ikke kan få børnepasning. Men også de forældre der normalt bliver hjemme, fordi forældremødet typisk ligger midt i aftensmaden. På den måde er man med til at sikre, at det ikke er de samme 10 forældre, der møder op til forældremødet. Og det kan på sigt have betydning for fastholdelsen af eleverne i klassen. 

Hvad skal man være opmærksom på som forældre? 

Gør det enkelt. Bestil nogle pizzaer eller bed alle om at tage noget mad med til en buffet. De forældre der har mest overskud, kan hjælpe med børnepasning. Kommer begge forældre til forældremødet, kan den ene gå fra og sætte en film på. Men sørg for, at det ikke er de samme hver gang.  

”Ligesom børnene skal vi voksne også hjælpes lidt på vej. Bordkortene hjælper os til at lære nogle nye at kende og finde ud af, hvem de andre forældre er.” 

Anna Rosenblad fra forældreforeningen ’Brug Folkeskolen’ 

4. TRIVSELSGRUPPER OG SOCIALE ARRANGEMENTER 

Aldersgruppe? 

Alle klassetrin 

Hvad går det ud på?

Forældrene i klassen bliver inddelt i 3-4 grupper, der skal stå for et arrangement for hele klassen. Grupperne skifter hvert år, så man er sammen med nye forældre. 

Hvad er fordelene? 

Ofte er det de samme forældre i en klasse, der står for arrangementer, men med trivselsgrupper bliver alle involverede og viser deres børn, at de bidrager og gør noget godt for klassen. Samtidig er det overskueligt, fordi det kun er en enkelt gang om året, man skal arrangere. Når alle er inddragede, får flere også lyst til at komme til arrangementerne.

I trivselsgrupperne lærer forældrene hinanden bedre at kende, når de skal samarbejde om arrangementerne. I en tryg ramme er det lettere for folk at åbne op og fx fortælle, hvis ens barn har udfordringer og række en hånd ud, hvis man har brug for hjælp i en periode. Det bliver også lettere at løse konflikter i klassen, hvis der er et godt samarbejde mellem forældrene.
Trivselsgrupper er også en god mulighed for at få nye forældre og elever med i fællesskabet. 

Hvad skal man være opmærksom på som forældre og skole? 

Hvis forældrene i trivselsgruppen skal mødes for at arrangere en aktivitet, kan man tage børnene med til mødet, så alle kan komme, selvom man ikke har mulighed for børnepasning.

Sørg for, at arrangementet enten koster meget lidt eller er gratis, så alle kan komme med.
Hold det enkelt som fx rundbold i parken eller æggejagt til påske.

I nogle klasser er 3-4 arrangementer om året for meget. Så kan trivselsgrupperne fx køre over to år med to arrangementer årligt.

Et godt samarbejde mellem forældrene i en klasse, styrker elevernes trivsel i klassen på flere måder. Når børnene ser forældrene tale sammen, tænker de, at være venner og man mobber ikke sine forældres venners børn. Når forældrene har et godt samarbejde, er det også lettere at lave legeaftaler og fælles aftaler i klassen om fx digitale medier, alkohol eller at man ikke spiller Fortnite efter kl. 21. Vi kan ikke arbejde med fællesskaber uden forældrene. Det er noget af det vigtigste. 

Charlotte Andersen, coach og trivselskonsulent

5. TAL MED DIT BARN OM SKOLEN 

Aldersgruppe? 

Alle klassetrin 

Hvad går det ud på?

Tal med dit barn om, hvad der sker i skolen og vis dem, at deres skolegang betyder noget for dig. Spørg nysgerrigt ind til både det faglige og det sociale. Hvis de har dårlige oplevelser eller været del af en konflikt, så hjælp dem til at være nysgerrige på de andres perspektiver og motiver. Gør dit bedste for at tale positivt om skolen, dit barns lærere og klassekammeraterne. På den måde viser du dit barn, at man taler pænt om andre, og så er du med til at skabe et trygt fællesskab i klassen.

Hvad er fordelene? 

Fordelen er, at børnene ikke er alene om deres skoleliv. Din opbakning til skolen og din nysgerrighed på dit barns hverdag og kammerater, giver dit barn en følelse af meningsfuldhed. Det gør det lettere for det at håndtere de udfordringer, det møder og giver det mod på at være en del af fællesskabet.

LÆS OGSÅ: Sådan kan du fremme fællesskabet i dit barns klasse

 

 

”Vi spiller en utrolig vigtig rolle som forældre, fordi vi er så betydningsfulde for vores børn. Jo mere vi kan give vores børn en følelses af opbakning til deres skoleliv, jo mere er vi med til at styrke det fællesskab, de hver dag er en del af,”

Kirsten Birk Lassen, formand for Skole og Forældre København

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.