Vælg Side

Undersøgelse blandt skolebestyrelser:  
Dette spares på vores skole 

6 ud af 10 skoler har måttet spare skolens budget sidste år. Og 4 ud af 10 er blevet nødt til at indføre endnu flere besparelser i løbet af året, ifølge en rundspørge fra Skole og Forældre med besvarelser fra skolebestyrelser på 438 folkeskoler i 94 kommuner.
Her kan du se, hvad de har sparet på – og hvilken betydning de oplever besparelserne har.

TEKST: MAJ CARBONI
ILLUSTRATION: PERNILLE MÜHLBACH

“Vi måtte af med syv lærere og to pædagoger tidligere på året.” 

“Vi kan ikke genansætte, har skåret vikarer væk, ture væk, førstehjælpskursus til udskolingen væk, skåret lejrtur ned og meget mere.”

“Alle lejrskoler og studieture er væk. Alle fællesarrangementer i form af skolekoncerter, skolefester mv. er sparet væk” 

“Besparelser på ressourcerne i forhold til inklusion og børn i fællesskaber. Ledige stillinger bliver ikke genbesat.” 

”Medarbejdere er blevet afskediget, da kommunen har centraliseret vores udskoling (flyttet den til en anden by).

“Vi har sparet på to-lærerordning, vikartimer, de kreative fag bliver skåret bort eller reduceret til færre valgfag. Svømmeundervisning forventes afskaffet. Lejrskoler er blevet fjernet/udsat for nogle årgange. Derudover trues den lokale SFO.”

”Nedlæggelse af skolenærværsteam, reduktion i co-teaching, reduktion i anden støtteundervisning, reduktion af rammen til det specialiserede område.”

”Studieture blev sløjfet, læringscenteret blev lukket, timer blev skåret væk. Efterfølgende er der blevet ansøgt om at slå klasser sammen, som nu er gennemført. Det er en udsat skole, som nu er ekstra hårdt ramt. 


Dette oplever skolebestyrelserne,
at der bliver sparet på
I rækkefølge efter, hvad flest har svaret

Personale
Lejrture
Ture og aktiviteter
Undervisningsmaterialer
Vikarer
Timeantal
SFO
Inklusion
Kreativ/praktisk undervisning
Ledelse
Fysiske rammer
Co-teaching

Dette kommer besparelserne til at betyde

“Besparelser i et allerede presset budget vil bidrage yderligere til ringere normering = mere uro = mindre trivsel = mindre læring.” 

Vi har i forvejen en presset skole med mange elever, som er i mistrivsel. Lærerne gør alt, hvad de kan for at få dagligdagen til at forløbe godt, men der er mange, som har brug for mere end lærernes tid og ressourcer tillader.” 

”Besparelsen vil have store omkostninger for vores specialbørn, som ofte bliver kastet rundt, hvis de ikke hører til i den kasse, man så gerne vil sætte dem i.” 

Vi oplever desværre rigtig mange forældre, som tilvælger privatskolen fremfor folkeskole – og allerede fra børnehaveklassen. Det sker formentlig pga. de dårlige historier om unge i mistrivsel og udfordringer med inklusion mv.” 

”Det påvirker og begrænser lærerne, det påvirker undervisningen og dermed trivslen hos både lærere og elever. Trives lærerne og har de mulighed for kreativitet så smitter det også af på elevers læring og trivsel.” 

”Når de sociale tiltag bliver nedprioriteret, får det en kæmpe negativ betydning for børnenes sociale trivsel – og den faglige.”  

”Jeg oplever, at det kommer til udtryk i trivselsmålingerne på skolen. Både børnenes og personalets er faldende. Personalet søger andre steder hen, og så falder børnenes trivsel endnu mere pga. de mange skift. 

Dette oplever og frygter skolebestyrelser
bliver konsekvenser af besparelserne:

Mistrivsel hos eleverne
Dårligere undervisning og læring
Større klasser
Manglende “lærer-tid” til den enkelte elev
Manglende støtte til elever med særlige behov
Skolevægring
Flere elever kommer på specialskole
Forældre flytter børn til privatskole
Mistrivsel blandt lærere og lærerflugt
Manglende udvikling af skole

Rundspørgen er lavet af Skole og Forældre i oktober 2023 med besvarelser fra 696 skolebestyrelsesmedlemmer fra 438 folkeskoler i 94 kommuner.

 

Udgivet: Oktober 2023

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.