Vælg Side

Skolebestyrelser:
Vi gør en forskel

Skolebestyrelser og forældre kæmper i mange kommuner mod besparelser på folkeskolen. Og nogle gange lykkes det. Specielt når forældrene samarbejder på tværs af skolerne. Se her hvilken forskel skolebestyrelser har oplevet at gøre:

TEKST: MAJ CARBONI
ILLUSTRATION: PERNILLE MÜHLBACH

“Udover de almindelige høringssvar som vi bl.a. koordinere med de øvrige folkeskoler i kommunen, har vi snakket med direktionen for Familie- og Ungeområdet i kommunen flere gange og direkte med flere af byrådspolitikerne. Vi har peget på andre spareforslag og kan også se, at vi samlet har rykket ved spareøvelserne i denne omgang – ved administrationens oplæg i juni skulle der spares ca. 17 mio. kr. på FU-området i 2024 og frem, det er endt med 3,5 mio. kr. i 2024 og 8,6 mio. kr. i 2025 og frem.”

”Vi er aktive i debatten med politikerne og inddrages i processen omkring næste års besparelse, efter forældrene på de berørte skoler har lavet en protest mod politikernes spareplaner.”

”Direkte politikerhenvendelse til de politikere, der har børn på skolen. Vi endte med at få prioriteret en meget nødvendig udbygning af skolen.”

”Vi har været truet af lukning – hele lokalsamfundet med alt fra børnehaven, købmanden, idrætsforeningen og erhvervslivet. Vi har prikket politikerne på maven og lukningerne blev trukket tilbage.”

”Vi har deltaget i dialogmøder samt skrevet høringssvar. Sidste budgetår undgik vi store besparelser på skoleområdet, men vi fik en skattestigning. Et godt bytte, hvis I spørger mig.”

”Skolebestyrelsen regnede på udgifter til den omlægning, politikerne havde på tapetet. Det blev måske taget til efterretning. En forældregruppe gik også aktivt ind for at redde os fra omlægningen, og det ser ud til at have gjort en forskel.”

”Lokalbefolkningen gik sammen og arrangerede et møde, hvor politikerne kom og skulle lytte og svare på spørgsmål om en eventuel lukning af skolen. Det medførte, at forslaget blev fjernet fra det endelige budget.”

”Vi har afholdt dialogmøder og lignende mellem skolebestyrelser og politikere. En del besparelser blev fjernet, så det lader til, at de har lyttet.”

”Vi har skabt masser af debat på Facebook, mails til politikere og borgmester og søgt aktindsigt i tildelingsmodeller. Alt det førte til, at borgmesteren indkaldte skolebestyrelsesformændene til et møde. Og jeg tror på, at vi har været en betydelig faktor i den budgetaftale, der nu ligger, hvor man, på trods af behov for varige besparelser, har fundet rum til at give folkeskolen et løft.”

Citaterne er fra en rundspørge om besparelser lavet af Skole og Forældre i oktober 2023 med besvarelser fra 696 skolebestyrelsesmedlemmer fra 438 folkeskoler i 94 kommuner.

 

Udgivet: Oktober 2023

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.