Vælg side

Forældremødespil skaber dialog om venskaber

Hvordan kan man gentænke forældremødet, så vi forældre får talt om, hvordan vi bedst støtter op om vores børns venskaber og fællesskaber? Projekt FÆLLES-SKABET har lavet et spil med filmscener fra forældrenes hverdag, der sætter gang i dialogen.  

TEKST OG FOTO: MAJ CARBONI

Hvem stemmer for, at vi afskaffer legegrupper?”
Der er forældremøde i 2.b og klassens kontaktforældre har trivselsarbejdet på dagsordenen. Et flertal rækker hånden i vejret.
“Ok, så afskaffer vi legegrupperne,” konkluderer kontaktforælderen.

På bagerste række i klasselokalet sidder Tina. Hun ville egentlig gerne beholde legegrupperne. Hendes søn, Tobias, føler sig ofte alene i klassen. Når de andre drenge bliver hentet hjem til en legeaftale efter skoletid og glædestrålende løber afsted sammen, står han alene tilbage. Kun sjældent lykkes det Tina at få en aftale med en anden forælder fra klassen om at tage en klassekammerat med hjem. Tobias bliver aldrig selv inviteret. Undtagen når det er igennem de legegrupper, som lærerne har sat sammen. Det er en god dag for Tobias, når han også skal hjem til en klassekammerat efter skoletid.

Tina havde håbet på, at legegrupperne også kunne føre til, at Tobias fik en god ven i klassen. Det ville gøre en verden til forskel for hans lyst til at komme i skole.

Dette er en opdigtet situation, men Skole og Forældres undersøgelser blandt forældre viser, at noget lignende sagtens kunne have fundet sted. Og gør det mange steder.

Spørgsmålet er, hvad der ville ske, hvis forældrene havde haft en god dialog om betydningen af legegrupperne, inden kontaktforældrene traf beslutningen om at afskaffe dem? En dialog, hvor Tina også var kommet til orde? Og hvis fællesskabet blandt forældrene havde været så trygt, at Tina havde turdet fortælle de andre om Tobias’ ensomhed?

At skabe trygge forældrefællesskaber, hvor sådan en samtale ville være mulig, er et vigtigt mål i Skole og Forældres projekt FÆLLES-SKABET.

Alle stemmer i spil til forældremødet

Det overordnede formål med projekt FÆLLES-SKABET er, at alle børn skal opleve at være en del af et positivt fællesskab i skolen. En af metoderne er at gøre forældrene opmærksomme på, hvilken rolle de kan spille i at styrke venskaber og fællesskaber i deres barns klasse. Her er det afgørende, at alle forældrenes stemmer og perspektiver kommer frem – og måske specielt dem, der er i udkanten af klasse-fællesskabet eller helt uden for, forklarer projektleder for FÆLLES-SKABET, Mia Vinther Hansen.

”Til et klassisk forældremøde vil det typisk være lærerne, der taler det meste af tiden. Når forældrene endelig får ordet, sker det ofte, at nogle veltalende, ressourcestærke forældre kommer til at dominere snakken om trivslen i klassen, og dermed bliver deres holdninger afgørende for de aftaler, der bliver truffet om fx legegrupper, sociale arrangementer og fødselsdage. Vi ønsker at skabe en ramme, hvor alle forældres perspektiver bliver hørt,” siger hun.

Den konkrete metode, til få alle stemmer i spil, er et digitalt ”Forældremødespil” med fire forskellige temaer med tilhørende filmklip, som forældrene skal arbejde med i små grupper.

 ”Der vil ofte være nogle forældre, der skutter sig med deres synspunkter, hvis de ikke deles af flertallet. Det kan måske være, at deres barn er udenfor fællesskabet i klassen, eller familien ikke har råd til at deltage i de sociale aktiviteter, som forældrene i klassen arrangerer. Det kan føles skamfuldt eller pinligt at komme på banen med dét, der er svært i familien. Når forældrene sidder i mindre grupper og taler om filmene, er det måske lettere at fortælle om sin situation og give sin mening til kende.

Når der bagefter samles op i plenum, kan det fremlægges som en pointe fra gruppen, så den enkelte forælder ikke føler sig udstillet. Eller måske viser det sig, at der er flere, der har det på samme måde,” siger Mia Vinther Hansen. Filmene viser også nogle tabuer, forældretyper og situationer, som i sig selv kan få forældrene til at se flere sider af en sag og få nye perspektiver på forældresamarbejdet. 

Åbenhed hjælper børnene

Hvis forældrene føler sig, som en del af et trygt fællesskab, der vil hinanden og hinandens børn det bedste, kan det være med til at hjælpe de børn, der føler sig udenfor eller måske er i risiko for at blive udelukkede, mener Mia Vinther Hansen. I arbejdet med projektet har projektlederen hørt mange fortællinger fra forældre, hvor det har gjort en forskel. Der var fx en mor, der til et forældremøde fortalte de andre, at storebroren til barnet i klassen havde autisme og ikke kunne magte, når der kom besøg fra andre børn derhjemme. Hendes søn i klassen ville meget gerne have legeaftaler, men de kunne altså desværre ikke tilbyde selv at tage nogen med hjem på grund af  storebrorens udfordringer.

“Det giver jo en opmærksomhed og en forståelse for familiens situation, så der ikke er nogen, der tænker dårligt om forældrene, fordi de ikke inviterer klassekammerater med hjem. Tværtimod er der måske flere forældre, der  tænker over at invitere drengen til en legeaftale,” siger hun.

I andre tilfælde kan der være en skilsmisse, sygdom i familien eller andre ting, der kan gøre det svært for  forældrene at byde ind med afholdelse af legegrupper, arrangementer eller lign. – måske bare i en periode. Her kan åbenhed om ens situation være med til, at de andre forældre tager en ekstra tjans med legegruppen, tager barnet med til fødselsdagen eller på en anden måde giver den lille hjælpende hånd, der kan gøre en stor forskel for barnet.

Engagement, der kan udelukke
Under interviews og workshops med forældre i arbejdet med FÆLLES-SKABET har flere forældre fortalt, hvordan sociale arrangementer i klassen er løbet løbsk. I nogle klasser har kontaktforældrene planlagt mere end ti sociale arrangementer om året, som har virket uoverskueligt for nogle forældre at deltage i. I andre klasser har der været indbudt til forældremiddage på en restaurant, hvor flere forældre måtte melde fra, fordi de ikke havde råd til at betale over 1.000 kr. for en aften.

Der er også eksempler på legegrupper, der bliver afholdt i et dyrt legeland, og fødselsdage, hvor familier lejer slushicemaskiner eller hyrer en klovn til at optræde for børnene.

“Forældrene har oftest gode intentioner. De vil give børnene en god oplevelse og gøre noget godt for klassen. Men de har ikke blik for, at de i virkeligheden kommer til at skade fællesskabet i klassen, fordi de udelukker de børn og forældre, der ikke har råd til at betale for middagen, gaven til Elliot eller kan leve op til de høje forventninger til afholdelse af legegrupper og fødselsdage,” siger Mia Vinther Hansen.

Når projekt FÆLLES-SKABET er færdigt i 2025, er det planen, at det vil være med til at skabe den åbne dialog mellem forældrene i klassen, der er nødvendig for at få lavet nogle gode fælles aftaler i klassen med fokus på at få alle med i fællesskabet. Indtil da håber Mia Vinther Hansen, at alle voksne i skolen vil gøre deres til at få åbne, meningsfulde samtaler på forældremøderne og have fokus på, hvordan vi hver især kan gøre en indsats for, at ingen skal føle sig udenfor.

FÆLLES-SKABETS forældremødespil om venskaber blev i efteråret 2023 afprøvet i en beta-version i en 1. klasse. Deres reaktioner og kommentarer blev brugt til at videreudvikle spillet. Billederne herunder er fra denne afprøvning.

 

Aftaler ud fra værdier: Efter at have spillet Forældremødespillet skal grupperne diskutere, hvilke værdier, de mener, er de vigtigste. Deres valg vises på skærmen i klassen, når alle forældrene bagefter samles for at have en fælles dialog. Målet er at forældrene, på baggrund af et mere nuanceret indblik i forskellige holdninger og erfaringer, kan få lavet nogle fælles aftaler for klassen, der har fokus på at inkludere alle i fællesskabet.

FÆLLES-SKABET grin

Grin giver samarbejde: Forældremøder behøver ikke være kedelig envejskommunikation. Med Forældremødespillet er det håbet, at forældrene kan få en god og vigtig samtale om fællesskabet i klassen – og samtidig også have det lidt sjovt sammen. Derfor er der en god portion humor i de små film, som forældrene skal se sammen og tale ud fra.

Åbenhed om udsathed: I forarbejdet til projekt FÆLLES-SKABET har projektlederen talt med en række organisationer samt personale, elever og forældre på forskellige skoler for at finde ud af, hvilke udfordringer de børn og forældre oplever, der ofte ikke deltager i de sociale arrangementer, der gerne skulle styrke fællesskabet i klassen. Der er mange forskellige forklaringer. For nogle er det en stram økonomi, arbejdsløshed eller arbejde på skæve tidspunkter. For andre kan det være et handicap eller en diagnose som fx ADHD eller autisme, der gør det svært at deltage. For andre igen kan det være en skilsmisse eller sygdom. Nogle gange er det selve følelsen af at være udenfor, der betyder, at man ikke har lyst til at være i situationen.

“Vi kan alle have en periode i vores liv, hvor vi kan have svært ved at deltage eller bidrage på samme måde som andre. Det vigtige er, at vi forældre tør være åbne om det og til gengæld kan forvente at blive mødt med forståelse og hjælpsomhed fra de andre forældre,” siger projektleder Mia Vinther Hansen.

 

 

 

 

Projekt FÆLLES-SKABET og Forældremøde-spillet

FÆLLES-SKABET bliver et digitalt “skab” med redskaber, der skal klæde forældre i indskolingen på til at styrke sammenholdet i klassen og få alle med,
ikke mindst de børn der lever i økonomisk fattigdom.

Som en del af FÆLLES-SKABET er der fire spil, der består af korte filmscener,
der viser forældre i en dilemmafyldt situation, som de fleste forældre kan
genkende noget i. Efter den første scene skal deltagerne tale om dilemmaet og vælge, hvordan filmen skal fortsætte. Efter den næste scene skal deltagerne endnu engang vælge, hvordan de mener handlingen skal fortsætte. Til sidst skal deltagerne svare på spørgsmål, som peger på de værdier, de ønsker for samarbejdet i deres egen klasse. Efter spillet samles forældrene i klassen og bliver præsenteret for gruppernes svar. Dette kan bruges som udgangspunkt for en dialog om, hvordan forældrene ønsker at samarbejde om at styrke fællesskabet i klassen.

Temaerne i de fire spil er:

  1. Arrangementer alle kan deltage i
  2. Legegrupper og legeaftaler
  3. Hvordan håndterer vi konflikter?
  4. Samarbejde og kommunikation i forældregruppen

Refleksionsspillene vil også kunne bruges af skolebestyrelser, kontakt-forældre og elever sammen med deres lærere eller forældre.

Derudover vil der med projektet blive udviklet opskrifter på inkluderende fællesskabsaktiviteter og redskaber til skolebestyrelser, så de kan være med til at forankre og føre tilsyn med indsatserne samt kontakt- og trivsels-forældre, så de kan indtænkte børn og forældre i udsatte positioner i deres aktiviteter.

Projektet er støttet af

 

 

 

FÆLLESSKABET WORKSHOP

Fra forumteater til film: I processen med at udvikle de små film til forældremødespillet var der workshops, hvor forældre delte deres erfaringer og fortalte om konkrete situationer fra deres barns klasse. Med den inspiration spillede to skuespillere forskellige scener, som forældrene var med til at udvikle til de små film, som forældremødespillet er bygget op omkring. 

Wokshop FÆLLES-SKABET

Udgivet: februar 2024

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.