Vælg Side

Guide til forældre:

Overvejer du at udskyde dit barns skolestart? 

Hvis dit barn begynder i skole uden at være parat til det, kan det få betydning for resten af skolegangen. Se her, hvad du skal være opmærksom på – og hvad du kan gøre, hvis du tænker, at dit barn ville have bedst af et år mere i børnehaven. Her får du de bedste råd fra lederen af Forældrerådgivningen, Rikke Alice Bille, og formand for Børnehaveklasseforeningen, Pia Jessen.

TEKST: METTE GERT
FOTO: UNSPLASH, RASHID SADYKOV

Hvad kan være konsekvensen af, at barnet kommer for tidligt i skole?

“Børn, der ikke er skoleparate, når de begynder i børnehaveklassen, bruger al deres energi på at nå op på siden af deres kammerater. Det er mega hårdt hele tiden at stå på tæer eller løbe hurtigt og alligevel ikke kunne nå det. Hvis barnet oplever en dårlig skolestart, kan det næsten være uopretteligt. 95 pct. kommer igennem ungdomsuddannelsen, men de sidste fem procent, som ikke kommer igennem, der kan man se en sammenhæng med en dårlig skolestart.”
Børnehaveklasseforeningen

”I forvejen er det at starte i skole jo virkelig en omvæltning, og hvis man så også oplever, at man ikke slår til, kan barnet føle sig mislykket og få skadet sit selvværd. Det kan påvirke elevens skoletid i flere år, og i værste fald kan barnet få skolevægring.”
Forældrerådgivningen

Hvilke tegn skal man holde øje med?

”Det handler mere om den sociale modenhed end om det faglige. Hvor god er dit barn til at søge hjælp, når der er konflikter? Er barnet god til at fokusere på ikke selvvalgte stillesiddende aktiviteter, holde fokus og sidde stille på stolen?
Mange børn kommer i klemme, fordi de har brug for hjælp, hvis de falder og slår sig, eller når de har en konflikt. Særligt for de stille pigers vedkommende, handler det om, om de evner at bede om hjælp. Som forælder skal man være opmærksom på, hvordan barnet agerer i den type situationer.”
Forældrerådgivningen

ER DU I TVIVL  OM DIT BARNS SKOLESTART?
Ring til Forældrerådgivningen på 70 25 24 68

Hvad er de vigtigste forskelle på børnehave og børnehaveklasse for et barn?

“Man skal ikke undervurdere, hvor stort springet er fra børnehaven til børnehaveklassen. Der er nogle strukturer i skolen med flere brud og skift. Der er en klokke, der ringer og man skal møde og har fri på et bestemt tidspunkt. Efter timerne skal man nå at tage tøj på og pakke sammen for at få tid til leg i frikvarteret. Det er noget af det, der tager rigtig lang tid for de umodne børn, fordi de hurtigt bliver afledt.”
Børnehaveklasseforeningen

”Det er vigtigt at huske, at i børnehaven er der flere pædagoger, som er mere trænede i at hjælpe børnene med at holde fokus og sidde stille. I skolen skal de være mere selvhjulpne og kunne søge hjælp blandt 25 andre elever. De skal kunne behovsudsætte indtil læreren har tid til at hjælpe. Kan de ikke det, kan de komme i klemme i skolen.”
Forældrerådgivningen

Hvorfor kan det være en god idé at udsætte skolestarten, hvis barnet er umodent – de kan vel bare gå et år om, hvis de ikke er klar til 1. klasse?

“Det har afgørende betydning om man er skoleudsat eller omgænger. Blandt dem, der begynder for tidligt i skole, er der en del, der ender med at gå børnehaveklassen om. Det med at gå om, er ikke sjovt, det er børn bevidste om. I børnehaven er der mulighed for at flytte dem ned i en anden legegruppe i god tid. Man kan flytte dem stille og roligt rundt, så de kommer i nye sociale sammenhænge.”
Børnehaveklasseforeningen

”Det, at blive et år mere i børnehaven, opleves som et overskudsår. Man er den store og kender det hele. Men hvis man begynder i skolen og skal gå børnehaveklassen om, så kan det opleves som om, at man ikke er god nok til at fortsætte. Det kan være sværere at gå om et nyt sted, end at være et år længere det samme sted.”
Forældrerådgivningen

Hvornår skal man tage stilling til skoleudsættelse?

”Skoleudsættelse skal sættes i gang i efteråret før skolestart. Mange forældre er ikke opmærksomme på, at afgørelsen træffes allerede i december. Men det er ikke i alle kommuner, man kan få det bevilget.”
Forældrerådgivningen

Hvad skal man gøre, hvis man overvejer skoleudsættelse?

“Det er vigtigt at have en tæt dialog med pædagogerne. Forældre, der er bekymrede for om deres barn er skoleparat, skal selvfølgelig søge rådgivning hos pædagogerne i børnehaven som kender barnet. Det kan være forskelligt, hvad man ser som forældre og professionel, men dialogen kan være med til at skabe en afklaring og opmærksomhed på om barnet er skoleparat.”
Børnehaveklasseforeningen

Hvad gør man, hvis børnehaven ikke er enig i ens egen vurdering?

”Hvis man som forælder selv har en tydelig opfattelse af, at barnet skal vente, men børnehaven har en anden opfattelse, så skal man stå fast. Man skal selvfølgelig altid gå i dialog med børnehaven og undersøge, hvad det handler om og om man kan gøre en fælles indsat. Men hvis man er i tvivl, skal man lade det komme barnet til gavn og søge om skoleudsættelse. Man har frem til august, hvor man kan lave det om, hvis man alligevel mener, at barnet er klar til at begynde i børnehaveklasse. Ultimativt er det en afgørelse, der ligger i kommunen, men i mange tilfælde er dette uddelegeret til skolelederen på distriktsskolen. Man har altså ret til at søge, men ikke ret til at få udsat skolestarten. Nogle kommuner har et skema, der skal udfyldes, andre skal man skrive en begrundet ansøgning til. Det kan du læse om på kommunens hjemmeside eller få oplyst i børnehaven.”
Forældrerådgivningen

Hvad gør man, hvis man ikke får tilgodeset sit ønske om en udskudt skolestart?

”Det kan være en god idé at bede om et møde med skolen, så I kan tale om din bekymring og, hvad begge parter kan gøre for at give dit barn den bedste skolestart.”
Børnehaveklasseforeningen

Kilder:
– Rikke Alice Bille, leder af Forældrerådgivningen Skole og Forældre.
– Pia Jessen, børnehaveklasseleder og formand for Børnehaveklasseforeningen

Hvad kendetegner et barn,

der er skoleparat?

Dette er ikke en tjekliste, hvor man skal kunne sætte flueben ved det hele, men områder man kan være opmærksom på, når man tager stilling til om et barn er skoleparat. Mange af disse områder vil man kunne arbejde med at styrke frem mod skolestarten både i børnehaven og som forældre.

Sociale forudsætninger:

 • Være en del af en gruppe.
 • Tro på egne evner.
 • Overholde regler i leg og spil.
 • Bede om hjælp når der er behov for det.

Sproglige forudsætninger:

 • Lytte, være opmærksom og deltagende.
 • Forstå en fælles besked.
 • Kunne modtage 2- 3 små beskeder samtidig (fx du skal vaske dine hænder og hente din madpakke og sætte dig og spise).
 • Kunne udtrykke sig forståeligt i sætninger.

Motoriske forudsætninger:

 • Bruge kroppen varieret: kaste/gribe løbe, hinke og hoppe.
 • Fysisk udholdenhed.
 • Finmotorisk: klippe, tegne og skrive sit navn.

Personlige forudsætninger:

 • Nysgerrig og lyst til at opleve.
 • Koncentrere sig fx når der læses eller fortælles.
 • Have en fornemmelse af sig selv fx.: hvad skal jeg tage på når det er regnvejr.
 • Bevidsthed om omverden fx.: hvem er jeg, hvem er min familie, hvor bor jeg, må jeg smide affald i naturen.
 • Kunne hjælpe med små opgaver fx.: skrælle kartofler, dække bord og dukseopgaver i skolen.

  Kilde: Børnehaveklasseforeningen

 

Sådan er reglerne om

udskudt skolestart

 • Ifølge folkeskoleloven skal børn begynde i skole det år, de fylder 6 år, men der er mulighed for at udskyde dette et år. Det kan enten ske, fordi forældrene ønsker, at deres barn skal vente et år, eller fordi kommunen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt for barnet at vente. I sidstnævnte tilfælde skal det ske med forældrenes samtykke.
 • Udsættelse skal ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet og være begrundet i barnets udvikling. Der er ikke centralt fastsatte retningslinjer for, hvordan denne vurdering skal foretages.
 • Det er kommunalbestyrelsen, der skal godkende, at skolestarten bliver udsat.
 • Beslutningen om at udsætte undervisningspligten skal træffes i kalenderåret, hvor barnet fylder seks år og senest før skoleårets start den 1. august.
 • Forældre, der ønsker at udsætte undervisningspligten for deres barn, kan henvende sig til kommunens skoleforvaltning og få at vide, hvordan de skal forholde sig. De kan også henvende sig til den lokale folkeskole.
 • Undervisningspligten kan kun udsættes med et enkelt år.

Kilde: Børne og Undervisningsministeriet

Kan et barn begynde

tidligere i skole?

 • Forældre har mulighed for at lade deres barn begynde i børnehaveklasse et år tidligere – det vil sige i det kalenderår, hvor barnet fylder fem år.

 • Det kræver dog, at barnet fylder fem år inden den 1. oktober, og at barnet kan følge undervisningen i børnehaveklassen.

 • Skolens leder kan, efter samråd med barnets forældre, afgøre, om barnet kan optages tidligt i børnehaveklassen. Afgørelsen sker ud fra en konkret vurdering af det pågældende barn, for eksempel på baggrund af en skolemodenhedsprøve eller en udtalelse fra lederen af børnehaven, som barnet har gået i. Der er ikke centralt fastsat retningslinjer for, hvordan denne vurdering skal foretages.

 • Hvis forældre ønsker tidlig skolestart for deres barn, kan de henvende sig til kommunens skoleforvaltning og få at vide, hvordan de skal forholde sig. De kan også henvende sig til den lokale folkeskole. 

Kilde: Børne og Undervisningsministeriet

Udgivet: april 2021

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.