Vælg side

Det skal du vide om dit første forældremøde

Du har sikkert været til forældremøder i både vuggestuen og børnehaven, men forældremøder i skolen er anderledes. Her kan du se, hvad du kan forvente, hvorfor det er vigtigt at komme og hvordan du selv kan være med til at gøre en forskel for dit barn og klassen.

TEKST: LOTTE GREVE
FOTO: ISTOCK

5 GRUNDE

TIL AT DET ER VIGTIGT AT KOMME

1.
Du får en bedre forståelse for, hvad det er dit barn fortæller om sin skoledag og kan bedre spørge ind til, hvad der sker – og det er vigtigt for dit barns skolegang, at du viser interesse og taler med dit barn om skolen.

2. Du får lettere ved at støtte dit barn i, at have en god skolegang, når du har hørt, hvad lærerne fortæller om, hvordan det går i klassen og hvad de har af planer for klassen (både trivsel og faglighed).

3. Ifølge Folkeskoleloven har skolen initiativpligten til at samarbejde med forældrene, men forældre (og elever) har deltagelsespligt til samarbejdet med skolen. Lærerne har med andre ord pligt til fx at indkalde til et forældremøde, hvor de kan arbejde sammen med jer forældre, der på den anden side har pligt til at deltage i samarbejdet.

4. Forældremøder er FORÆLDRENES, så det er emner, der optager jer, der (også) skal tales om på mødet.

5. På forældremødet får du mulighed for både at møde klassens lærere og de andre forældre. Det, at se hinanden i øjnene, gør det lettere at samarbejde. Alle børnene i klassen (også dit barn) trives og lærer bedst, hvis du har et godt samarbejde både med de andre forældre og lærerne.

OPLEVER DU UDFORDRINGER MED SKOLE-HJEM-SAMARBEJDET?
Ring til Forældrerådgivningen på 70 25 24 68

Det praktiske

 • Der bliver typisk holdt 1-2 forældremøder om året og de bliver som regel holdt i klasselokalet.
 • Mødet er for alle klassens forældre og klassens primære lærere, men klassens andre lærere og/eller forældre fra skolebestyrelsen kan også være indbudt.
 • Lærerne sender indkaldelsen til mødet ud i Aula og kan bede forældrene om at tilmelde sig.
 • Specielt på det første møde, er det overvejende lærerne, der orienterer forældrene, men I forældre kan også komme med forslag til dagsordenen.
 • Som regel vil information og diskussion være for alle. Der gives informationer og diskuteres i plenum, men der kan også ske diskussioner i mindre grupper.
 • En del af mødet kan gå med et fælles oplæg om et emne som I, lærerne og eller skolebestyrelsen synes er relevant for jer at høre og måske diskutere efterfølgende.

VIL DU HAVE MERE INSPIRATION TIL LIVET SOM SKOLEFORÆLDER?
TILMELD DIG SKOLEBØRNS NYHEDSBREV
Klik her

Hvad lærerne typisk fortæller

Typisk har lærerne en masse på hjertet, som de gerne vil dele med jer forældre. Det kan fx være:

 • Årsplanen – hvilke planer er der for fag, ture, arrangementer i løbet af året.
 • Sammenhængen mellem læring og trivsel.
 • Forebyggelse af mobning.
 • Hvordan fællesskabet kan skabe trygge rammer for børnene.
 • Skolens dannelses- og opdragelsesopgave.
 • Præsentation af undervisningsmaterialer, undervisningsmetoder og læringsstile.
 • Skole-hjem-samarbejdet: Hvad forventer skolen af jer og hvad kan I forvente af skolen? Der er sikkert også konkrete regler for, hvordan man kontakter lærere og pædagoger, hvis man fx har en bekymring eller der har været en konflikt i løbet af dagen, som fylder derhjemme. Hvis ikke børnehaveklasselærerne selv tager det op, er det en god idé selv at spørge ind til det.

Samarbejdet med de andre forældre

Udover at samarbejde med lærerne, er det vigtigt, at I forældre samarbejder med hinanden. Det får alle klassens børn til at trives bedre og lære mere. Det er vigtigt, at så mange forældre som muligt deltager, da det gør fælleskabet omkring klassen stærkere og giver en stemme til flere børn.

På forældremødet kan I tale om emner, I forældre synes er vigtige at få talt om til selve mødet eller på kommende møder. Det kan fx være:

 • Vil I have legegrupper, så børnene kan lege på tværs af vante legemønstre og se hinandens hjem? Hvis ja: Hvordan vil I gøre det?
 • Hvordan I håndterer det, hvis der er konflikter imellem jeres eget barn og de andres?
  Læs mere: https://skoleborn.dk/konflikt/
 • Hvor mange sociale arrangementer vil I have i løbet af et år og hvordan gør I det let at deltage?
  Læs også: https://skoleborn.dk/faa-flere-til-at-deltage-i-klassearrangementer/
 • Skal kontaktforældrene stå for sociale arrangementer med både børn og voksne? Eller laver I aktivitetsgrupper, der står for hver deres aktivitet i løbet af skoleåret?
  Læs også: https://skoleborn.dk/foraeldrefiduser/
 • Hvad gør I forældre, hvis man bliver bekymret for et andet barn?

Sådan gør du en forskel

 • Har du forslag til et eller flere emner, du synes I skal tale om på mødet, kan du give dine forslag til lærerne inden mødet, så de kan sætte det på dagsordenen. Når I har valgt kontaktforældre, kan du henvende dig til kontaktforældrene med idéer og forslag. Mind gerne kontaktforældrene om, at forældremøder er forældrenes møde – de skal ikke kun bruges af lærerne til at informere om skolen.
 • Er der nogle af de andre forældre, som du allerede har kontakt til, kan du spørge dem om de også kommer til mødet, for det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager.
 • Spørg lærerne, hvordan I forældre kan samarbejde med dem om klassens trivsel og læring.
 • Hvis der er noget, du ikke forstår eller noget du undrer dig over, så bed om en forklaring – der er sikkert også andre end dig, der undrer sig.
 • Tilbyd at skrive referat af mødet, hvis du har overskud til det, så de forældre, der er forhindret i at komme også kan se, hvad I har talt om og besluttet.

Klassekassen

I mange klasser aftaler forældrene at betale et mindre beløb til en ”klassekasse”, som klassens voksne kan bruge til fx nye bolde, spil, ture eller en is på en varm sommerdag. Dette bliver typisk også taget op på det første forældremøde. Vil I have én? Hvis ja: Hvad skal pengene bruges til? Hvor meget vil I betale til den (husk at der måske er familier i klassen, der ikke har så mange penge, så sæt gerne beløbet lavt og lad det være frivilligt om man vil betale)? Hvem sørger for praktisk at bestyre klassekassen?

Stil op til skolebestyrelsen

På mange skoler kommer der en repræsentant fra skolebestyrelsen på besøg på årets første forældremøder for at fortælle om deres arbejde og måske opfordre til, at man engagerer sig. Når der er valgår, kan du opstille til skolebestyrelsen. Som skolebestyrelsesmedlem får du indflydelse på skolens udvikling og indsigt i, hvad der foregår på hele skolen.

Vil du være kontaktforælder?

De fleste skoler i Danmark har tradition for at vælge kontaktforældre i klasserne. Nogle skoler kalder det ikke kontaktforældre, men klasseråd, klasseforældre eller forældreråd. Kontaktforældre er ikke direkte nævnt i folkeskoleloven og har ingen formel kompetence, som medlemmerne i en skolebestyrelsen har. Alligevel udfylder de en vigtig rolle, og har du overskud, så prøv at tage tørnen ind imellem. Det er også en god måde at lære de andre forældre, skolen og børnene at kende på.
Der skal typisk vælges to kontaktforældre i hver klasse. Det er forskelligt fra skole til skole, hvad deres opgaver er, men Skole og Forældre anbefaler, at:

Kontaktforældre er ambassadører for trivslen i klassen

 • Tager initiativ til, at der bliver arrangeret sociale aktiviteter for elever og forældre. Det behøver dog ikke være kontaktforældrene, der står for praktisk at planlægge og udføre arrangementerne. I nogle klasse nedsættes der et festudvalg eller trivselsforældre, der står for dette. I andre klasser fordeles alle klassens forældre i trivselsgrupper, hvor hver gruppe i løbet af året står for et socialt arrangement – det kan også være fællesfødselsdage, hvor forældrene til de elever, der har fødselsdag om vinteren, foråret, sommeren og efteråret går sammen om at fejre eleverne med et arrangement for hele klassen. Det kan også i selv give et godt samarbejde og fællesskab forældrene i mellem.
 • Tager imod og plejer kontakten til nye forældre i klassen.

Kontaktforældrene er bindeled mellem forældre og medarbejdere

 • Hvis forældre oplever, at der er udfordringer i klassen eller lign., kan de henvende sig til kontaktforældrene, der kan gå videre til klassens voksne eller skolens ledelse med henblik på at gå i dialog om at finde løsninger på eventuelle generelle udfordringer i klassen eller på skolen.
 • Er med til at arrangere forældremøder. Det kan være at give lærerne input til, hvilke emner forældrene ønsker at drøfte eller kontaktforældrene kan selv stå for at arrangere hele mødet – fx et ud af to møder om året eller ekstraordinære møder, hvis der er en situation, der kræver det.

Kontaktforældre er bindeled til skolebestyrelsen

 • Giver input til emner til skolebestyrelsesmøderne
 • Er høringspart i forhold til, hvad I som skolens forældregruppe mener om emner, der drøftes på skolebestyrelsesmøderne.

Kilder

Håndbog for skoleforældre. Din guide til de vigtigste 10 år i dit barns liv. Udgivet af Skole og Forældre 2020. En introduktion til det at være forælder til børn i folkeskolen. Læs mere her.

Det gode skole-hjem-samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre. Udgivet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i 2010. Hæftet har en bestemt målgruppe i sigte, men den har viden om skole-hjem samarbejdet, der også er relevant for andre målgrupper. Læs mere her.

Hæfte 3. Skolebestyrelsens arbejde. Samarbejde mellem skole og hjem. Udgivet af Skole og Forældre 2015. En guidebog til skolebestyrelsesmedlemmerne om, hvad det vil sige, at skolen og hjemmene skal arbejde sammen om børnenes skolegang. Læs mere her.

Udgivet: maj 2021

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.