Vælg side

Vi går i værkstedet og drømmer os frem til den perfekte klasse

Med enkle greb og øvelser kan du som lærer eller forældrerepræsentant få klassens forældre til at drømme sig frem til den perfekte klasse. Det er en god måde at kickstarte det gode samarbejde mellem forældrene på.

TEKST: Forældrefiduser
FOTO: Taylor Wilcox, Unsplash

 • Forberedelse: ½ time til at sætte sig ind i øvelsen og printe skemaer.
 • Varighed: 1 time.
 • Tidspunkt: På det første forældremøde.
 • Sted: Klasseværelset.
 • Deltagere: Klasselærer og forældregruppe.  

Tit er vi enige om målet. Men det er ikke altid nok. Derfor er det vigtigt at drøfte, HVAD der skal til for at få den perfekte klasse og det optimale forældresamarbejde.

Med en fælles forståelse kender alle retningen og kan arbejde fokuseret hen mod målet. Samtidig lærer man hinanden bedre at kende! 

Derfor …

De fleste forældre har en forestilling om, hvad en god klasse er. Derfor kan alle være med.

Med en fælles forståelse kender alle retningen og kan arbejde fokuseret hen mod målet. Ofte finder man ud af, at man jo er enige.

Det giver et fælles sprog og en fælles bevidsthed. Og samtidig lærer man hinanden bedre at kende!

Sådan involverer du forældrene i arbejdet med ”Drømmeværkstedet”

Drømmeværkstedet kan foregå på ét eller to møder alt efter, hvor meget tid der er, og hvilken metode der følges (beregn 40 minutter).

1. Sæt drømmeværkstedet på dagsordenen på et forældremøde.

Hent inspiration til en dagsorden

2. Læreren kan evt. lade klassens børn drømme inden forældremødet.

Resultatet får forældrene EFTER, de selv har været i drømmeværkstedet.

3. Introducer forældrene

Introducer forældrene for gevinsterne ved et godt samarbejde i forældregruppen (5 minutter). Du kan fx tage udgangspunkt i de fem slides på her og/eller citaterne i arket på Skoleborn.dk/faktark

4. Del forældrene op i grupper på 5-6 deltagere

Giv dem papir og kuglepenne (3 minutter). Sæt ikke forældrepar sammen. Undgå rene fædre- og mødregrupper. Det er også en god idé at blande pige- og drengeforældre.

5. Få grupperne til at vælge en sekretær.

Sekretæren skriver gruppens overvejelser ned og refererer dem i plenum.

6. Nu skal grupperne drømme sig frem til den perfekte klasse.

Grupperne skal beskrive, hvad der skal præge såvel klassen som forældresamarbejdet. Sørg for, at alle forældrene i de enkelte grupper får sagt deres holdning.

 • Hvordan skal klassens sociale liv være?
 • Hvordan skal forældrenes samarbejde være?

Der sker ofte det, at en del af udsagnene handler om, at børnene har det godt med sig selv og andre. At de har lyst til at gå ind ad døren på skolen. At de har kammerater på tværs af køn. At der ikke er mobning osv. På forældresiden vil en del af udsagnene handle om, at forældrene kan hinandens navne, at man kan dele bekymringer og gode historier osv.

7. Saml grupperne i plenum.

Hver sekretær refererer, hvad gruppen er blevet enig om (10 minutter). Den sidste gruppe vil formentlig gentage, hvad de andre har sagt. Det styrker ”vi-følelsen”, at gruppernes visioner ligner hinanden. Der ligger også en aha-oplevelse i at opdage, at man ser ens på tingene.

8. Hvis læreren også har kørt forløbet med børnene, vises resultatet for forældrene.

Ofte vil de to resultater ligne hinanden meget (+ 10 minutter).

9. Drømmene skrives sammen til en fælles vision.

 • Måske gør I det sammen på mødet med lærerens hjælp.
 • Måske melder en forælder sig til at gøre dette efterfølgende.

Når drømmescenariet er skrevet ned, sendes det til alle forældre via ForældreIntra og hænges op i klassen (+ 10 minutter).

10. Overvejelse

Bed forældrene overveje, hvad de selv kan gøre for at opfylde drømmen (2 minutter).

11. Forældrene indkaldes til et nyt forældremøde inden for 2-3 måneder.

Her følger I op og definerer, hvilke handlinger der skal til for at få den perfekte klasse. Kan I nå det på det første møde, er det meget fint (+ 20 minutter).

12. Visionen

HUSK at tage visionen frem senere i skoleforløbet, fx på et af de årlige forældremøder.

 • Holder I kursen for den perfekte klasse?
 • Er I på rette vej, eller skal planen revideres?

Udgivet: 2014

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.