Vælg side

Kontaktforældrenes rolle:

Hold en workshop om mindre skældud

Skældud har store omkostninger for både skolebørn og voksne. Din rolle som kontaktforælder kan bidrage til at minimere skældud og dermed give børnene trygge rammer , hvor de bedre kan lære og udvikle sig. Du kan fx forslå at få emnet på dagsordenen til et forældremøde, hvor der kan holdes en workshop. Du får inspiration til, hvordan den kan holdes her:

TEKST: SKOLE OG FORÆLDRE
FOTO: JASON GOODMAN

Forskningen viser, at skældud ikke kan forsvares som et pædagogisk redskab hverken i familien eller skolen. Skoleforsker Louise Klinge påpeger, at skældud har store negative konsekvenser for børns selvværd, evne til at relatere til andre børn og barnets faglige indlæring. Hvis skolebørn bliver udsat for meget skældud, vil det medføre, at barnet lærer mindre, og det vil have en negativ effekt for barnets mentale helbred.

Skole og Forældre, Forældrerådgivningen og magasinet Skolebørn har sammen med Louise Klinge produceret videoer og udarbejdet en guide til, hvordan kontaktforældre kan sætte skældud på dagsorden til forældremødet. Som kontaktforældre kan jeres rolle være at opfordre til, at der skal afholdes en workshop, og I kan bruge denne artikel som inspiration til jeres workshop.

I guiden er der to videoer, hvor Louise Klinge fortæller om skældud og de negative omkostninger, som skældud kan have for barnets trivsel og indlæring. Hun kommer også med et bud på, hvad vi som forældre og fagprofessionelle kan gøre i stedet for at skælde ud samt opfordrer til, at vi alle er gode rollemodeller.

Vi anbefaler, at I ser de to videoer i den rækkefølge, som de er tiltænkt. Efter hver film bør I afsætte 10-15 min til, at forældrene i grupper kan drøfte indholdet i filmene. Til selve forældremødet kan I benytte nedenstående skabelon.

Rigtig god fornøjelse med ”UD med skældUD”

 

INSPIRATIONSGUIDE TIL WORKSHOP


1.
INTRODUKTION

Introduktion til workshoppen kan fx lyde: Skældud skader både børns selvværd, deres evne til at danne relationer med andre og deres læring. Og så får skældud faktisk børn til at gøre endnu mere af det, som de skal lade være med. Derfor er det vigtigt, at vi som forældre og de voksne, der hver dag har med vores børn at gøre i skolen, får en forståelse for, hvad det gør ved vores børn, når vi skælder ud, og hvad vi kan gøre i stedet for. Det skulle vi gerne blive kolgere på ved at se filmene her med skole- og børneforsker Louise Klinge og nogle gode snakke efterfølgende.

Inden vi ser filmene, deles I op i små grupper, som vi skal arbejde i (6-8 personer). 

 

2.
AFSPIL FILM NR. 1 

Den første film afspilles for forældrene i klassen.

Introduktion: I filmen her vil forsker Louise Klinge fortælle, hvad skældud er og hvilke konsekvenser det har for børn at blive skældt ud.

3.
Forældrene drøfter indhold i filmen

Når filmen er afsluttet, skal forældrene drøfte indholdet i videoen.
Brug 10-15 minutter til gruppedrøftelse ift.

Hvad er skældud? Og hvilke omkostninger er der for børn og voksne?

 

4.
AFSPIL FILM NR. 2 

Den anden film afspilles for forældrene.

Introduktion: I videoen her fortæller Louise Klinge, hvad man kan gøre i stedet for at skælde ud.

5.
FORÆLDRENE FREMLÆGGER I PLENUM

Når filmen er afsluttet, skal forældrene drøfte indholdet i grupper. Brug 10-15 min til gruppedrøftelser.

Skitser de tre grundlæggende behov hos børn og voksne samt de tre konkrete veje til mindre skæld ud.

Hvilken vej vil være nemmest for dig at træne først? Hvilken af de tre veje vil være den, der vil udfordre dig mest?

Derefter skal grupperne fremlægge for de andre forældre.

 

6.
AFSPIL FILM NR. 3

Den tredje film afspilles for forældrene. 

Introduktion: I videoen her fortæller Louise Klinge, hvordan man kan være den gode rollemodel.

7.
FORÆLDRENE FREMLÆGGER I PLENUM

Når filmen er afsluttet, skal forældrene drøfte indholdet i videoen.
Brug 10-15 min til gruppedrøftelser.

Hvordan kan I som forældre bidrage til mindre skældud derhjemme og i skolen? Skriv tre konkrete forslag ned.

Hvad ønsker I, at skolen skal gøre for at undgå skældud i skolen, og hvordan kan I som forældre bakke op? Skriv tre konkrete forslag ned.

Fremlæg jeres forslag for hinanden og drøft sammen: hvad kan det næste skridt være? Lav gerne en aftale om, hvem der gør hvad, samt hvornår I mødes og evaluerer på tiltagene.

 

8.
AFRUNDING AF WORKSHOPPEN

Dette kan I sige som afrunding:

Nu ved vi, at skældud ikke er godt for vores børn, og hvad vi kan gøre i stedet for. De pointer, der kom frem via vores fælles drøftelser er (opsummer). Hvad kan vi gøre for at støtte op om en kultur, hvor der er mindre skældud?

 

Lyt med, når podcastserien Spørg om skolebørn sætter fokus på skældud:

Læs mere om skældud:

OPLEVER DIT BARN MEGET SKÆLDUD I HVERDAGEN?
Ring til Forældrerådgivningen på 70 25 24 68

Udgivet: Januar 2023

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.