Vælg Side

Model for samarbejde med og mellem forældre

Skole og forældre skal samarbejde. Det står i folkeskoleloven, og det er der god grund til. Et godt samarbejde med og mellem forældrene skaber de optimale rammer for børnenes trivsel og læring.

TEKST OG FOTO: FORÆLDREFIDUSER

Det vigtige samarbejde foregår i skolebestyrelsen, hvor det handler om alle skolens børn. Og så foregår det i og omkring den enkelte klasse og elev. Der findes flere måder at organisere samarbejdet på. Modellen herunder har et særligt fokus på at fremme samarbejdet mellem forældrene i en klasse. Brug den som anledning og inspiration til at drøfte organiseringen på din skole på et kommende skolebestyrelsesmøde.

Forberedelse: 10 minutter til at sætte sig ind i modellen

Varighed: 15 minutter

Sted: På et møde i skolebestyrelsen

Deltagere: Medlemmer af skolebestyrelsen

Derfor …

Modellen giver overblik over, hvordan skolen samarbejder med forældrene. Den signalerer, at forældre er vigtige. Forældrene inviteres til at være aktive på flere plan, hvor det fælles mål er gode rammer for børnenes udvikling. Samtidig gøres rollerne tydelige og nemmere at forholde sig til. Det øger sandsynligheden for at forældrene involverer sig.

Inspiration til roller og ansvar

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen arbejder for at skabe gode rammer for alle skolens børn. I skolebestyrelsen skal der være et flertal af forældre med børn på skolen, som repræsenterer alle skolens forældre. I skolebestyrelsen sidder også elevrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og eventuelt repræsentanter fra lokalområdet. Skolens ledelse er sekretær for skolebestyrelsen. Skolebestyrelsens opgave, mht. forældres indbyrdes samarbejde i klasserne, er:

 • at fastsætte principperne for skolens virke,
 • at føre tilsyn med, at principperne bliver fulgt i praksis og
 • at hjælpe til med at omsætteprincipperne, så de bliver en del af skolens
  hverdag.

Aktivitetsgrupper

Aktivitetsgrupper fordeler klassens forældre (en forældre pr. elev) i 4-5 grupper.
En aktivitetsgruppes opgave er:

 • at arrangere én årlig aktivitet, som er med til at skabe sammenhold i klassen
  med plads til alle børn,
 • at fordele arbejdet med at fremme klassens sociale liv på flere forældre og
 • at udpege en tovholder, som kan indgå i klassens forældreråd.

Forældrerådet

Forældrerådet består af en tovholder fra hver aktivitetsgruppe i en klasse.
Forældrerådets opgave kan være:

 • at drøfte emner, som har betydning for hele klassen,
 • at være med til at bestemme indholdet på forældremøderne, i samarbejde med medarbejderne
 • at hjælpe forældre til nye børn i klassen til rette

Hvert forældreråd kan udpege en eller flere kontaktforældre, der fungerer som bindeled mellem skolebestyrelsen og klassens forældre. Alle klassernes kontaktforældre er skolebestyrelsens kontakt til skolens forældre. Her kan drøftes forskellige emner, som har betydning for skolen og dens udvikling.

Udgivet: 2014

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.