Vælg Side

Forældre til ensomme børn:
Sådan kan skolen og forældrene bekæmpe ensomhed

Hvad kunne gøre en forskel for dig barn? Det spørgsmål har magasinet Skolebørn stillet til 440 forældre, der oplever, at deres barn mangler nogen at være sammen med i skolen. Her har vi samlet deres ønsker og idéer.

TEKST: MAJ CARBONI
FOTO: SCOPIO

Det kan skolen gøre

 • Et større fokus på trivsel og fællesskab.
 • En målrettet indsats, der inddrager alle – også forældrene.
 • Gør det klart, at skolen forventer, at alle forældre deltager i at styrke fællesskabet i klassen.
 • Mere stabile lærere og færre vikarer.
 • Hvis der er ”problemklasser”, så sæt en lærer på klassen, der har erfaringer med det.
 • Mere undervisning til lærere og pædagoger i at håndtere ensomhed.
 • Mere fokus på redskaber, der virker for at styrke trivslen.
 • Overvej at lave nye klasser.

Indsats i frikvartererne

 • Regler om faste legegrupper og fælleslege i nogle af frikvartererne.
 • Begræns brugen af mobiltelefoner og sociale medier.
 • Flere voksne i frikvartererne, som kan hjælpe børnene ind i legerelationer.
 • Observation af børn med udfordringer.

”Jeg undrer mig over så få invitationer til lege-aftaler vi får. Det er hårdt at føle man trænger sig på og næsten tigger om legeaftaler til sit barn.”

Det kan lærerne gøre

 • Lav sociale spilleregler både i klassen, fritiden og på sociale platforme.
 • Stå for flere sociale arrangementer.
 • Sørg for legegrupper/spisegrupper udenfor skoletiden – også i de ældre klasser.
 • Hjælpe eleverne til sociale relationer.
 • Høre efter, hvordan barnet føler i stedet for bare at formode.
 • Sætte grupper sammen på forskellige måder.
 • Undervise eleverne i følelser og problemløsning og træne deres sociale kompetencer.
 • Skabe en kultur i klassen, hvor forskelligheder påskønnes.
 • Hjælpe børnene med at lære at blive tolerante.
 • Have en åbenhed om ensomhed i klassen og tale om det.
 • Husk ikke kun at tale, men også at handle bagefter.
 • Tale med børnene om, hvad grupperinger i klassen betyder for fælleskabsfølelsen.
 • Gør det klart for børnene, at det ikke er acceptabelt at lave grupperinger, hvor andre ikke er ønsket.
 • Uddele ansvar til en gruppe elever om at holde kontakt til andre elever.
 • Mere overskud til at “se” hvert enkelt barns behov/udfordringer.
 • Sørge for at godt samarbejde med forældrene.
 • Anerkende mennesket fremfor præstationerne.
 • Hvis man ikke selv har de rette redskaber, så bed om hjælp.

”Det har en stor effekt, hvis forældrene bakker op og gør en indsats for fællesskabet i klassen.”

Det kan alle forældre gøre

 • Vær åben i forældregruppen om børnenes udfordringer.
 • Prøv at forstå de andre forældre.
 • Vær opmærksom på fællesskabet i hele klassen – ikke kun ens eget barn.
 • Acceptér at fællesskabet i klassen er alles ansvar – og det kan betyde, at ens barn skal noget andet end det man aller helst lige ville.
 • Tal med dit barn om, hvad ensomhed gør ved børn – og at alle har et ansvar for, at alle ens klassekammerater har det godt.
 • Medvirk til, at dit barn ikke holder andre ude og hjælp dem til at møde andre børn på en positiv måde.
 • Hjælp dit barn til at lave aftaler med flere forskellige og ikke kun den eneste bedste ven.
 • Sørg for at arrangere eller lade dit barn deltage i legegrupper/spisegrupper.

Kilde: 440 forældre, der oplever, at deres barn i høj – eller nogen grad mangler nogen at være sammen med i skolen – som har deltaget i magasinet Skolebørns forældreundersøgelse om ensomhed, foretaget i marts 2020 med besvarelser fra 1.105 forældre til børn i folkeskolen.

Udgivet: Maj 2020

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.