Vælg side

Skoleforældre:De fem vigtigste årsager til, at vores børn trives

76 procent af eleverne trives i folkeskolen, viser en ny undersøgelse fra Skole og Forældre med besvarelser fra 1.031 folkeskoleforældre. Her kan du se, hvad forældrene oplever som de vigtigste årsager til deres barns trivsel.

TEKST: MAJ CARBONI
ILLUSTRATION: ELS COOLS

%

af eleverne trives i høj grad*

%

af eleverne trives i nogen grad*

De 5 vigtigste årsager til, at vores børn trives

1

Mit barns relation til de andre elever i klassen (77 %)

2

Anerkendelse og respektfuld tale mellem elever og lærere (70 %)

3

Hjælp og støtte fra hjemmet (64 %)

4

Mit barns relation til lærere og pædagoger (63 %)

5

Hjælp og støtte fra lærere og pædagoger (52 %)

Tallet angiver andelen af forældre, der mener, at de pågældende punkter ”i høj grad” er årsager til, at deres barn trives.

Andre årsager til trivsel er ifølge forældrene:
Godt samarbejde mellem skole og hjem: 51 %
Frikvartererne: 51 %
Fokus på barnets personlige udvikling fremfor præstationer: 50 %
Arbejdsro i timerne: 47 %
Barnets personlige styrker og kompetencer: 43 %
Undervisningen: 35 %
Aktiviteter udenfor skoletiden: 32 %
Det fysiske undervisningsmiljø i klassen: 18 %
Sociale medier: 9 %
Fokus på præstationer: 8 %

Det siger forældrene:

”Jeg oplever, at min dreng trives bedst, når han har det sjovt og godt med sine venner. Hvis det fungerer, så er skolen sjovere og han kan bruge energi og have fokus på undervisningen.”

”Relationen mellem børnene og mellem voksne og børn er det, som præger alt. Er der en god relation mellem mennesker, så kan meget lykkes. Sindet er åbent og man giver selv positive vibes fra sig.”

”Når kulturen på skolen er præget af en god og respektfuld tone og omgangsform mellem alle elever og lærere.”

”At lærere og forældre hjælper hinanden med at skabe et godt klassesammenhold. Derfor er det vigtigt, at dette har første prioritet, når børnene starter i 0. klasse og der forsat bliver støttet op om klassens trivsel i årene fremover. Jeg har både et barn i 4. og i 7. klasse og for dem begge to har grunden til, at klasserne trives været, at der bliver passet på det sociale fællesskab. Det er også vigtigt, at forældre indbyrdes kan snakke sammen og løse eventuelle problemer.”

”Mit barn trives, når der bliver taget hånd om det, der udfordrer. Det er vigtigt, at skolen og forældrene arbejder tæt sammen, for at det lykkes. Nogle gange er det kun små ting, der skal justeres for en god trivsel. Det er vigtig, der bliver taget hånd om det med det samme, inden det måske løber løbsk.”

”Når barnet bliver set, som det individ det er, og ikke skal passe ind i en kasse.”

”Et trygt læringsmiljø med plads til at lave fejl.”

”At lærerne ønsker at sætte sig ind i hvilke ting der er på spil ved det enkelt barn. At de er nysgerrige. At de ikke blot putter dit barn eller dig som forælder i en “kasse” og dømmer og agerer ud fra det.”

*Ifølge forældrenes oplevelse.

Om undersøgelsen: 1.031 forældre til børn i folkeskolen har svaret på Skole og Forældres undersøgelse i oktober 2022. Undersøgelsen er geografisk repræsentativ.

Udgivet: oktober 2022

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.