Vælg Side

Principper og praksis – samarbejde mellem forældre

Som skolebestyrelse fastsætter I bl.a. principperne for, hvordan det gode samarbejde mellem forældre fremmes, og I kan også lægge en plan for, hvordan principperne omsættes til praksis. Så kommer der handling bag ordene. Det skaber trivsel for det enkelte barn og for alle skolens børn.

TEKST OG FOTO: FORÆLDREFIDUSER

Derfor er det en god idé …

Principperne for skolens samarbejde med og mellem forældrene bliver konkret og handlingsorienteret. Det bliver synligt, hvad skolebestyrelse, skoleleder, lærere m.fl. gør for at involvere forældrene i arbejdet med klassetrivsel. Det inviterer forældrene ind i skolesamarbejdet. Det synliggør både skolens og forældrenes ansvar og muligheder i samarbejdet.

Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder…”

(Folkeskoleloven, § 1, stk. 1-formålsparagraffen)

X-skolens eksempel

Skabelonen viser X-skolens eksempel på, hvordan skolen hjælper samarbejdet mellem forældrene godt i gang.

 • Principperne for skolens samarbejde med og mellem forældrene bliver konkrete og handlingsorienterede.
 • Det bliver synligt, hvad skolebestyrelse, skoleleder, lærere m.fl. gør for at involvere forældrene i arbejdet med klassetrivsel.
 • Det inviterer forældrene ind i skolesamarbejdet.
 • Det synliggør både skolens og forældrenes ansvar og muligheder i samarbejdet.
 • Hent skabelonen her: X skolens principper og praksis for forældrenes samarbejde

”Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.”

(Folkeskoleloven § 2, stk.3)

Trin for trin udarbejdelse af princip og praksis

Brug 30 min. på et skolebestyrelsesmøde til punktet ”Hvilke principper
skal gælde for samarbejdet mellem forældre og hvordan sikrer vi handling?”

Forbered inden mødet

 • Hent X-skolens eksempel på principper og praksis ovenfor.
 • Vurder X-skolens eksempel og overvej, om I kan lade jer inspirere.
 • Se mere om arbejdet med principper på Skole-foraeldre.dk

Drøft indholdet af X-skolens eksempel på mødet

 • Hvilke af eksemplerne kan fungere på jeres skole?

Nedsæt en arbejdsgruppe, som laver udkast til jeres principper og praksis

 • Beslut hvem der skal involveres og hvordan – personale, forældreråd og forældrerepræsentanter. Pas på der ikke bliver for mange kokke.
 • Udpeg en tovholder, som har ansvar for at drive processen fremad.
 • Beslut hvilke formkrav gruppen skal arbejde videre med – måske inspireret af X-skolens skabelon.
 • Beslut hvornår arbejdsgruppen skal fremlægge udkast til principper for den øvrige skolebestyrelse inden arbejdet med praksis fortsætter.
 • Sæt deadlines for forløbet i arbejdsgruppen.

”Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om samarbejdet mellem skole og hjem og for skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet.”

(Folkeskoleloven § 44, stk. 2, pkt. 2 og pkt. 3)

Overvej om arbejdsgruppen skal mødes til en workshop

 • Lad gruppen brainstorme idéer til principper for forældresamarbejde.
 • Efter brainstorming prioriteres principperne og gruppen vælger 2 -4, som den vil gå videre med.

Overvej om arbejdsgruppen skal mødes til en workshop

 • Lad gruppen brainstorme idéer til principper for forældresamarbejde.
 • Efter brainstorming prioriteres principperne og gruppen vælger 2 -4, som den vil gå videre med.

Fremlæg udkast til principper for den øvrige skolebestyrelse

 • Skolebestyrelsen drøfter og beslutter om princippet skal i høring hos medarbejderudvalg, elevråd og forældreråd.
 • Skolebestyrelsen tager mod input, tilpasser og tilføjer evt.
 • Skolebestyrelsen fastsætter princippet som skal gælde på skolen.
 • Drøft ganske kort hvilken praksis, der kan understøtte de valgte principper – hvad kan skoleleder, lærere, pædagoger, skolebestyrelse, forældre og andre bidrage med? Lad det være input til arbejdsgruppen.

”Skolens leder oplyser ved hvert skoleårs begyndelse eleverne og forældrene om skolens ordensregler og værdiregelsæt.”

(§1, stk. 4 i Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen)

Lad arbejdsgruppen formulere udkast til den praksis, som sikrer handling

 • Overvej om alle mødes eller om I uddelegerer, hvem der formulerer udkast til praksis for hvilket princip.
 • Overvej hvem, der inddrages – lærere, pædagoger, ledelse, forældre.
 • Sæt en deadline for arbejdsgruppen.

Fremlæg udkast til principper og praksis for den øvrige skolebestyrelse

 • Præsenter de produkter, som det kræver – fx som i X-skolen, hvor der er folder, velkomsttale, guide til konflikthåndtering, Aktivitetsgrupper mv.
 • Tag i mod input, tilpas og evt. tilføj.
 • Beslut hvilke principper og praksis, der skal gælde på jeres skole.

Sæt planen fra princip til praksis på dagsorden for indskolingsteamet

 • Skolelederen sørger for, at alle har tid til at sætte sig ind i materialet.
 • Skolelederen gennemgår planen punkt for punkt på mødet.
 • De enkelte punkter drøftes mhp. tilpasninger.

”Skolebestyrelsen fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt,…”

(Folkeskoleloven § 44, stk. 4, yderligere beskrevet § 1, stk. 1 i Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen)

Beslut hvilke materialer eller produkter, der skal produceres og af hvem

 • Hent inspiration under temaet ‘Forædrefiduser‘, hvor der ligger en lang række redskaber klar til brug. Brug X-skolens eksempel.
 • Sæt en deadline for arbejdet.

Sæt alle involverede grundigt ind i materialerne

 • Prøv evt. materialerne af sammen, så I ved hvordan de bruges og hvem, der har ansvaret for at bruge dem.

Følg op og tilpas efter erfaringerne

 • Overvej om der skal være en tovholder i skolebestyrelsen, som sikrer at praksis også bliver praktiseret og som samler erfaringerne op.

”Værdiregelsættet skal bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og være retningsgivende for god adfærd og give pejlemærker for, hvordan der opnås god trivsel på skolen samt et godt psykisk undervisningsmiljø med respektfulde relationer mellem skolens elever indbyrdes og mellem elever og ansatte. Værdiregelsættet skal herunder indeholde en overordnet antimobbestrategi.”

(§1, stk. 2 i Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen)”

Udgivet: 2014

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.