Vælg Side

Aktivitetsgrupper strukturerer samarbejdet

Gør det allerede i 0. klasse og før klassen har planlagt sociale arrangementer. Kultur og måder at gøre tingene på grundlægges nemlig hurtigt.

TEKST OG FOTO: FORÆLDREFIDUSER

Aktivitetsgrupper understøtter et tættere, mere omsorgsfuldt og inkluderende samarbejde mellem forældrene. De skal introduceres inden klassens forældre selv begynder at planlægge arrangementer. Fx på det forældremøde, hvor der normalt nedsættes forældreråd.

Nemt, hurtigt og effektivt

Aktivitetsgrupper fordeler planlægningen af klassens sociale aktiviteter. Også de aktiviteter, som er med til at skabe sammenhold, uden at munde ud i et arrangement.

 • Klassens forældre deles tilfældigt ind i 4-5 aktivitetsgrupper, som hver får en veldefineret opgave. Hver gruppe består af 4-6 forældre alt efter hvor mange elever, der er i klassen.
 • Hvert barn har én forælder med i én aktivitetsgruppe.
 • Hver gruppe planlægger én aktivitet i løbet af skoleåret, som er med til at skabe et sammenhold i klassen, hvor alle børn er med i fællesskabet.
 • Næste skoleår dannes nye grupper.

Hver aktivitetsgruppe arrangerer en aktivitet i løbet af skoleåret, som er med til at skabe sammenhold i klassen. Grupperne finder masser af inspiration og færdigstrikkede fiduser til deres aktivitet på her. Alle fiduser fokuserer på sammenhold med plads til alle.

Forberedelse: ½ time til at sætte sig ind i materialet. 

Varighed: 20 – 30 minutter.

Sted: På et forældremøde.

Deltagere: Forældre og med lærer/pædagog som facilitator.

 

 • Forældrene lærer hinanden at kende i mindre grupper på tværs af børnenes køn og legekammerater.
 • Medansvaret og ejerskabet for klassens sammenhold styrkes og forældregruppen rystes hurtigt sammen
 • Alle løfter i flok med en relativt lille, veldefineret opgave. 
 • Planlægningen starter og snakken summer allerede på selve mødet.

5 ud af 10 

forældre mener, at det er nemt at tale med alle de andre forældre.

Aktivitetsgrupper understøtter et tættere, mere omsorgsfuldt og inkluderende samarbejde mellem forældrene. De skal introduceres inden klassens forældre selv begynder at planlægge arrangementer. Fx på det forældremøde, hvor der normalt nedsættes forældreråd.

Pilottest af Forældrefiduser, 2013.

Materialet

Materialet består af:

 • En lærervejledning, som beskriver, hvordan du danner aktivitetsgrupperne, som du kan se nederst.
 • Aktivitetskort – 9 forskellige aktiviteter med hver 6 kort, som du skal bruge, når du vælger aktiviteter og inddeler forældrene i grupper. Aktivitetskortene kan hentes her.
 • En plakat til klasselokalet som giver overblik over klassens aktiviteter og sammensætningen af grupper. Plakaten kan hentes her.
 • 30 magneter, som du deler ud til forældrene, én pr. elev.
 • Skoleborn.dk/foraeldrefiduser, hvor forældrene finder konkrete opskrifter og skabeloner til deres aktiviteter.
 • Brev til forældre som kan hentes her.

9 ud af 10 

forældre mener, at det er deres ansvar at støtte op omkring de aktiviteter, der arrangeres for klassen uden for skoletiden.

9 aktiviteter med hver deres aktivitetskort

Der er i alt 9 typer aktiviteter, som du skal vælge imellem. Hver aktivitet har sit eget kort.

 • 4 af aktiviteterne er arrangementer, hvor forældre og/eller børn mødes. De er markeret med lilla i skemaet på næste side.
 • 4 er aktiviteter, som på andre måder er med til at skabe et godt og inkluderende fællesskab. De er markeret med blåt i skemaet på næste side.
 • 1 af aktiviteterne er ikke formuleret. Det er for at give dig mulighed for selv at tilføje noget, som du fx har god erfaring med.

Sådan vælger du aktiviteter

 • Du vælger de aktiviteter ud, som du fx har gode erfaringer med. Et fornuftigt niveau vil være 2-3 arrangementer i løbet af et skoleår og fx 2 af de øvrige fællesskabende aktiviteter. I alt 4-5 aktiviteter årligt.
 • Begrunder du dine valg af aktiviteter, vil forældregruppen tage godt imod. Det er vigtigt at fortælle forældrene, at der inden for de enkelte typer af arrangementer er mange valgmuligheder, og at der kan hentes konkret inspiration på her.
 • Du sørger for, at de valgte aktivitetskort hver findes i 4-6 eksemplarer, så det samlede antal kort svarer til antallet af elever i klassen.

Skolebørns hjemmeside kan forældrene finde en lang række fiduser til aktiviteter, der skaber sammenhold. Der findes fiduser til arrangementer indendørs og udendørs, i kort tid og uden børn. Der findes også aktiviteter, som ikke kræver, at alle skal mødes. I skemaet næste side kan du se eksempler på hvilke fiduser, der hører til hver aktivitet.

8 ud af 10 

forældre mener, at et stærkt samarbejde mellem forældre er nødvendigt for at give børnene en god skoletid.

Sådan kan du som lærer introducere aktivitetsgrupperne for forældrene

Du starter med at fortælle forældrene om ideen bag aktivitetsgrupperne, og hvordan de kan være med til at skabe gode fællesskaber omkring og mellem børnene. Her er nogle formuleringer, som du kan lade dig inspirere af:

”Aktiviteter, hvor forældre og børn samles uden for skoletiden nogle gange i løbet af et skoleår, er rigtig godt for børnenes sammenhold i klassen. Alle børn har brug for at føle sig velkomne og respekteret blandt klassekammeraterne – også uden for skoletiden. I har som forældre en rigtig god mulighed og også et ansvar for at hjælpe dem på vej, så alle børn er med i fællesskabet – også uden for skoletiden. Når I forældre taler sammen, ses sammen og arbejder sammen om aktiviteter i klassen, så smitter det af på børnene og på deres indbyrdes relationer. Fordi sammenhold omkring børn giver sammenhold mellem børn. Det bedste I kan gøre for, at jeres eget barn trives, er at investere i klassens fællesskab. Derfor har jeg sat tid af, så I kan få sammensat aktivitetsgrupper, der står for at planlægge nogle hyggelige ting.”

”Det er tit klassens forældreråd, som står for at beslutte og arrangere forskellige sjove og hyggelige aktiviteter for klassens børn og forældre. Det betyder, at de forældre, som sidder i forældrerådet, lærer hinanden rigtig godt at kende, og samtidig er det også de forældre, der trækker det store læs. Jeg ved, at I alle er travle børnefamilier, så det mest retfærdige er, at alle forældre bidrager med lidt. For det andet synes jeg, alle skal have chancen for at lære de andre forældre at kende i lidt mindre grupper.”

”Derfor fordeler vi arbejdet med klasseaktiviteterne mellem jer. Det sker på den måde, at mor eller far trækker et kort. Det kort har en opgave og dem af jer, der har den samme opgave, er så i gruppe sammen. På forældremødet får I lejlighed til at starte planlægningen, så I ikke skal bruge for meget tid på det efterfølgende Næste år laver vi nye aktivitetsgrupper, så I lærer nye forældre bedre at kende på tværs af børnenes køn og legekammerater.”

”Hvordan skaber vi så et godt fællesskab i klassen? Det gør vi ved at holde fokus på fællesskabsskabende aktiviteter – for i gode fællesskaber trives mobning ikke!”

Helle Rabøl Hansen: ”Når klassekultur tipper over i mobning” i ”Mobning gentænkt” (2013)

Trin for trin

 1. Inden forældremødet sender du et link til denne artikel og fortæller, at et punkt på dagsordenen er at samle én forælder pr. elev i aktivitetsgrupper. De forældre, der ikke kommer skal vide, at de også indgår i grupperne.
 2. Inden mødet vælger du også de aktivitetskort ud, som du vurderer skal i spil.
 3. På forældremødet starter du med at introducere idéen om aktivitetsgrupper.
 4. Spred de valgte aktivitetskort ud på et bord med billedsiden opad. Antallet af kort skal svare til antallet af børn i klassen og være ligeligt fordelt mellem de valgte aktiviteter.
 5. Invitér alle forældrene op omkring bordet.
 6. Få én forælder pr. elev til at trække et kort. Er der forældrepar skal de blive enige om, hvem der trækker (næste år kan de jo bytte).
 7. Én forælder pr. elev står nu med et kort. Bed forældre med samme type aktivitet om at finde sammen ved nogle borde. De udgør en aktivitetsgruppe. De forældre som ikke har trukket et kort kan samles til en snak eller gå med ud i grupperne på en lytter.
 8. Få grupperne til at vælge en tovholder, som skriver på plakaten til klasselokalet.
 9. De grupper, som skal planlægge arrangementer, skal vide inden for hvilke måneder, de skal lægge arrangementet, så sammenfald undgås. Du bestemmer og giver besked. Fortæl at tovholderne skal skrive datoen på plakaten og melde den ud til alle forældre i klassen over fx Aula.
 10. Fortæl grupperne, at de kan finde inspiration og hjælp til deres aktivitet på Forældrefiduser.dk og lad dem bruge noget tid på planlægning. Overvej om skolen kan låne tablets ud på mødet.
 11. Hvis der er elever, hvis forældre ikke er til stede på forældremødet, vil der være overskydende aktivitetskort tilbage. Giv dem til de respektive grupper og fortæl hvilke elever/forældre, der mangler. Det er tovholderens opgave at kontakte den eller de pågældende og invitere dem med ind i planlægningen. Det er vigtigt, at udeblevne forældre ikke holdes udenfor.
 12. Få også grupperne til at aftale tid og sted for et planlægningsmøde, og hvordan de vil kommunikere efter mødet – Aula, mail, sms?
 13. Hvis du har magneter så slut af med at dele dem ud til forældrene, én pr. familie. Sørg for, at udeblevne forældre også får en.

Du kan fx afslutte på følgende måde:
“Vi er rigtig godt fra start nu til en klasse, hvor der er plads til alle. Det er så vigtigt, at vi voksne har det godt sammen, og prioriterer hinanden, børnene og skolen højt. Husk at forældre smitter. Men husk også, at der er forskel på, hvad I hver især kan lægge i arbejdet. Det vigtigste er, at I gør, hvad I kan, for at alle børn er med til aktiviteterne. Her får I en magnet, hvor der står Forældrefiduser.dk. Den skal minde jer om at tage den hjælp, I kan får og ikke gøre tingene for krævende. Find hjælp på Skoleborn.dk/foraeldrefiduser. Held og lykke ude i grupperne. ”

Hvis du har forældre til et barn, som ikke er på bølgelængde, så overvej om du skal tilpasse konceptet. Måske kan de begge trække et aktivitetskort.

Samspil mellem aktivitetsgrupper og forældreråd

Aktivitetsgrupperne erstatter ikke klassens forældreråd. I et forældreråd ligger der også andre opgaver, som fx at være bindeled mellem klassen og skolebestyrelsen. Forældrerådet kan også være med til at arrangere forældremøder. Forældrerådet kan fx nedsættes ved, at hver aktivitetsgruppe vælger en repræsentant, fx tovholderne. På den måde får man et forældreråd, der har god føling med, hvad der rører sig i forældre- og børnegruppen

”Fællesskaber omkring børn skaber fællesskaber mellem børn”

Charlotte Højholt: Forældresamarbejde – forskning i fællesskaber (2005)

Udgivet: 2014

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.