Vælg Side

Sådan kan du give dit barn et godt liv:

Elsk. Vær. Lyt.

Du behøver ikke være specialist i børnepsykologi eller have en mastergrad i sjove oplevelser for at give dit barn et godt liv – i hvert fald ikke ifølge børnenes egen definition. En ny undersøgelse viser, at børnene mest af alt ønsker sig det, vi voksne tager for givet.

TEKST: ULLA HINGE THOMSEN
ILLUSTRATION: SOLVEIG MØNSTED HVIDT

H vad er det gode børneliv? Og hvordan skaber vi det for vores egne unger? Det spørgsmål er vi nok mange forældre, der har brugt en hel del timer på at spekulere over. For er der én ting, vi har fået tudet ørerne fulde af, så er det, at vores indflydelse er afgørende. En ny undersøgelse bestilt af Lego Fonden og udgivet af Mandag Morgen viser, at dette faktisk er rigtigt. ”Forældre betyder rigtig meget – det siger alle børn,” siger Lars Geer Hammershøj, lektor ved DPU, der har siddet i referencegruppe for undersøgelsen Det gode børneliv – ifølge børnene selv. Således svarer 99 af børnene på mellemtrinnet og i udskolingen, at deres forældre er ’vigtige’ eller ’meget vigtige’ for, at de har det godt, mens andelen er 100 procent i indskolingen.

Relationen er afgørende

Til gengæld er der friere rammer for, hvad det vil sige at være en forælder, der skaber et godt børneliv, end mange af os måske tror. Vi kan forledes til at tro, at der er perfekt måde, men: ”Der er ingen manual eller metode til forældreskab, fordi det at være forælder og barn er en relation. Den er påvirket af kulturen og tiden, men også af, hvilke mennesker man selv og barnet er,” siger Lars Geer Hammershøj. Når det er sagt, er der nogle principper, som går igen, for hvad børnene ønsker sig, nemlig:

  1. Du skal elske dit barn og vise det.
  2. Du skal være der for barnet og bruge tid sammen med det.
  3. Du skal spørge ind til barnets liv og lytte til svarene.

Mere fancy er det ikke.

”Rapporten peger ind på noget meget banalt, men den gør det stærkt,” siger Lars Geer Hammershøj med henvisning til det store datamateriale og de meget klare svar (se boks længere nede).

Elsk

Kærlighed er det vigtigste for børnene i undersøgelsen. 78 procent af børnene på mellemtrinnet i undersøgelsen svarer, at ”At min familie elsker mig” er afgørende for, at de har et godt familieliv, mens andelen er 72 procent for udskolingsbørnene.

Eller som Thea på 13 siger:
”Jeg synes, at det, der gør en familie god, er, at der er et godt sammenhold, som i, at man er gode mod hinanden.”

Banalt – eller elementært ifølge Lars Geer Hammershøj. ”Min nu afdøde professor Lars-Henrik Schmidt sagde, at der skal to ting til for at blive en god forælder: kærlighed og sund fornuft. Det princip har været gældende i mange generationer,” siger han.

Vær

En enkel måde at vise dit barn, at du elsker det, er ved at være sammen med det. Samvær og tid scorer højt hos børnene i undersøgelsen. De børn, hvor forældrene har angivet, at de hver dag eller flere gange om ugen leger eller laver aktiviteter med deres børn, har for 86 procents vedkommende en høj familietrivsel. Til gengæld er indholdet af samværet ikke afgørende. Vi moderne forældre har ofte travlt med at strukturere vores liv, og vi er nærmest panisk angste, hvis der er en weekend, hvor vi ikke har planlagt noget for børnene. Børnene siger, at når man bare er sammen, kan der opstå gode snakke, eller man får det sjovt,” siger Lars Geer Hammershøj.

Det er følgende udsagn fra Viola på 11 et eksempel på:
Jeg kan rigtig godt lide, at vi er samlet. Det er lidt lige meget, hvad vi laver. F.eks. at gå ud at spise, spille et spil, sidde i gården og spise, eller bare sidde samme og hygge sig og tale lidt om dagen.”

Lyt

Måske oplever du, at ”det kan jeg ikke huske,” eller ”meget fint” er ofte forekommende svar, når du spørger dit barn, hvad det har lært i skolen, eller hvordan det har det. Men skolebørn vil faktisk gerne have, at deres forældre interesserer sig for dem.

Clara på 14 siger for eksempel:
”– og så burde forældre ALTID lytte til deres børn. Uanset hvor dumt det er eller ej. Der kan ligge meget bag de ting, børn og unge siger, hvis de bare lytter i stedet for at høre, så det går ind ad det ene øre og ud af det andet.”

Udsagn som dette hænger ifølge Lars Geer Hammershøj sammen med børnenes forventning om at blive set som ligeværdige individer. ”Børn er mennesker ligesom os og er derfor lige så kloge som os. De er bare et andet sted i livet. Men på deres sted er de ofte klogere end os, fordi de er der,” siger han. Børnene i undersøgelsen kan blandt andet godt lide, når deres forældre spørger ind til deres fritidsinteresser eller prøver at sætte sig ind i universer, som de måske ikke umiddelbart forstår. Knap hver tredje af de børn, som er glade for, at deres forældre viser interesse, har høj livstilfredshed, mens kun hver tiende af dem, hvis forældre ikke interesserer sig for dem, har det.

Alle kan gøre det

Fælles for de parametre, som vi forældre kan skrue på, er, at de alle er lavt hængende frugter. Ingen af dem kræver en lang uddannelse, et stort hus eller et prestigefyldt job.

”Undersøgelsen viser, at det gode børneliv ikke handler om, at man som forælder skal have en speciel viden eller særlige kompetencer, men helt grundlæggende om, hvordan vi forholder os til vores børn. At vi husker at vise dem – for det gør vi jo – at vi elsker dem, og at vi ved, det er vigtigt at være sammen med dem, siger Lars Geer Hammershøj.

Det gode børneliv –
ifølge børnene selv

Undersøgelsen er bestilt af Lego Fonden og udført af Tænketanken Mandag Morgen blandt børn i alderen 6-16. Den består af en spørgeskemaundersøgelse med 1.702 børn fra 0.-10. klasse i hele landet, over 25 hjemmeinterviews samt et mobiletnografisk studie, hvor 20 børn har besvaret spørgsmål om deres liv via deres telefon i en periode over tre uger. Undersøgelsen blev offentliggjort i september 2021. Se hele undersøgelsen her.

Udgivet: oktober 2021

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.