Vælg Side

Fælles regler for skærmbrug

Tip til kontaktforældre:

Forældre i fælles front for skærm-regler

”Jamen alle de andre må spille om aftenen”. ”De andre bliver sure på mig, hvis jeg forlader spillet”. Lyder sådanne sætninger bekendt hjemme hos jer? Det kan være en udfordring at få sine børn til at forlade skærmen, men som kontaktforældre kan I måske gøre en forskel – Ikke bare for jeres eget barn, men også for de andre i klassen. Fælles regler i klassen kan nemlig gøre det lettere for både børn og forældre at sætte grænser og skabe sunde skærmvaner.

TEKST: MAJ CARBONI
FOTO: COLOURBOX

Det er en god idé, at forældrene i en klasse går sammen om at lave nogle fælles regler for, hvornår og hvor længe børnene må spille computerspil eller sidde ved skærmen, mener David T. Madsen, der er psykolog, behandler og stifter af Dabeco – Dansk Behandling for Computerspil- og Onlineafhængighed.

”På den måde bliver barnet ikke udelukket fra onlinefællesskabet og får samtidig mulighed for at være sammen med sine venner i den fysiske verden,” siger han.

Tag skærmregler op på et forældremøde

En af opgaverne som kontaktforælder er at byde ind med emner til forældremøder. Det er også en mulighed at indkalde forældrene i klassen til ekstra forældremøder (evt. uden skolens personale), hvis I mener, der er et behov for det. Det kan fx give bedre tid til at komme i dybden med emner som børnenes brug af skærm, spil og sociale medier. Hvis der er stemning for det blandt forældrene, kan det være en fordel at forsøge at finde nogle fælles regler i klassen. Det kan gøre det lettere for børnene at sige fra, fordi de ved, at der er aftalt nogle regler, der gælder for hele klassen. Det kan også være en hjælp for forældrene. Nogle forældre har svært ved selv at sætte regler og rammer for egne børn, og så kan det være godt at kunne læne sig op ad fællesskabet.

9 ud af 10 forældre synes faktisk, at det generelt er en god idé med fælles regler i klassen, viste en undersøgelse fra magasinet Skolebørn fra 2018.TIP!

I de større klasser er det en mulighed også at invitere eleverne med til mødet, så I også får deres tanker og holdninger i spil og kan inddrage dem i at få lavet fælles regler. På den måde er der større sandsynlighed for, at reglerne efterfølgende bliver overholdt.

 

 

SÅDAN KAN I GØRE PÅ FORÆLDREMØDET:

5 skridt til skærmregler

 

1

 

Find en mødeleder

Det kan fx være en af jer kontaktforældre, en lærer eller en anden forælder, der er god til den slags – eller en professionel person udefra (hvilket dog som regel vil koste penge)

2

 

Hvilke regler har flertallet?

Lav en øvelse med forældrene, der afdækker børnenes sociale overdrivelser.

Nogle gange tror barnet selv på, at alle de andre må. Andre gange kan det være et trick til at overtale forældrene. Lige meget hvad, kan det være let for forældre at hoppe i med begge ben og ændre reglerne for sit barn eller sine egne holdninger, hvis man tror på, at alle de andre godt må.

Start med at bede forældrene komme med eksempler på, hvad deres børn siger, at alle de andre må. Det kunne for eksempel være:

– “Alle de andre må spille/være på sociale medier efter aftensmaden.”
– “Ingen af de andre har regler for brug af skærme derhjemme.”

Bed så forældrene rejse sig op og gå til højre eller venstre alt efter, hvilke regler de har derhjemme. Fx ”Alle dem, der har regler for brug af skærm derhjemme går ud i højre side. Dem er ingen regler har, går til venstre.”

På den måde, kan I som forældre se, om jeres børn overdriver og få en fornemmelse for, hvilke regler flertallet af familierne har.

3

 

Diskussion i grupper 

Indel forældrene (eventuelt sammen med eleverne) i grupper med 4-5 personer i hver gruppe. Sørg for, at forældrene bliver opdelt, så de ikke er sammen med dem, de i forvejen altid taler med – fx ved at give hver forælder et tal fra 1-5 og få alle 1’erne til at gå sammen, 2’erne til at gå sammen etc.

Uddel 3 tændstikker til alle (der kan også bruges legokloder, centicubes eller lignende.)

Bed forældre (og elever) om at tage stilling til en række udsagn. I kan have forberedt nogle udsagn, men lad jer også gerne inspirere af de ting, der er kommet frem i løbet af mødet.

Det kan fx være:
– Man må ikke se på skærm eller spille efter aftensmad.
– Regler for brug af skærm skal gælde for både børn og voksne.
– Børn må højst se på skærm 1 time om dagen i hverdagen.
– Man må kun spille spil, der er godkendt til alderen.
– Det er en god idé at lave fælles regler for skærmbrug i klassen

For hvert udsagn skal hver deltager lægge 0, 1, 2 eller 3 tændstikker for, hvor enig eller uenig vedkommende er i udsagnet. 0 hvis man er meget uenig – og 3 hvis man er meget enig.

Den person i gruppen, der har lagt færrest tændstikker og den person, der har lagt flest tændstikker, forklarer deres holdning for de andre i gruppen. Herefter diskuterer gruppen om de kan komme frem til et fælles svar.

Efter et passende antal minutter (fx 5-10 minutter) fremlægger grupperne deres svar for resten af klassen.

 

4

 

Hvad kan I blive enige om?

Mødelederen samler op og det diskuteres i plenum om man kan komme frem til en fælles regel. Det kan også være, at der er forældre, der har gode idéer til regler eller retningslinjer, som ikke er blevet diskuteret.

Det kan være svært at blive enige om noget meget konkret i en klasse, så det er også en mulighed, at en fælles regel kan være mere overordnet. Fx at man ringer til de andre forældre, hvis man oplever udfordringer eller konflikter mellem ens børn.

5

 

Tag det løbende op

Virkeligheden i en klasse ændrer sig hele tiden, og det er svært at forudse, hvor børnene bevæger sig hen ad. Du kan som kontaktforælder sørge for, at I løbende tager aftalerne op til diskussion. Hvor er vi nu? Hvad er svært? Skal vi revidere vores aftale?

 

Pssst!
Tjek også skolens antimobbepolitik og eventuelle principper eller retninglinjer for brug af mobiler og digitale medier.

Udgivet: 28.8.2019

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.