Vælg Side

Ny undersøgelse:

Skoler tøver med at inddrage forældrene i deres børns læring 

Børn lærer mere, når deres forældre involveres i skolen, viser internationale undersøgelser. Alligevel oplever næsten halvdelen af danske folkeskoleforældre kun i ringe grad eller slet ikke, at skolen inddrager dem i deres børns læring, viser ny undersøgelse fra magasinet Skolebørn. Seks ud af ti forældre vil ellers gerne inddrages mere. 

TEKST: MAJ CARBONI
FOTO: JESPER VOLDGAARD
ILLUSTRATION: PERNILLE MÜHLBACH

Juleklip, legegrupper og kagebagning. Skolerne er gode til at inddrage forældrene i sociale arrangementer og elevernes trivsel. Ikke nær så mange skoler lægger sig i selen for at inddrage forældrene i deres børns faglige læring. 47 procent af skolerne inddrager i høj grad forældrene i elevernes trivsel, mens kun 23 procent i høj grad inddrager forældrene i elevernes læring, viser en rundspørge med svar fra 244 skolebestyrelsesformænd på danske folkeskoler.

En spørgeundersøgelse med svar fra 1.121 folkeskoleforældre viser samme tendens. Kun 14 procent af forældrene føler i høj grad, at skolen inddrager dem i deres barns faglige læring. Det ærgrer formanden i Skole og Forældre:

”Internationale undersøgelser peger på, at børn er mere motiverede for skolearbejde og lærer mere, når forældrene er involverede, så alene af den grund er det en god idé, at skolerne inddrager forældrene,” siger Mette With Hagensen. Derudover påpeger hun, at der i folkeskolens formålsparagraf står, at folkeskolen skal samarbejde med forældrene om at give eleverne kundskaber og færdigheder.

”Forældrene er skrevet ind i selve formålet for folkeskolen, fordi vi i Danmark mener, det er vigtigt, at skole og hjem arbejder sammen om uddannelse og dannelse af børnene. Så skal vi leve op til egne værdier og skolens formål, så skal forældre inddrages,” siger hun.

I projektet Lær med Familien er aktiviteten ”familieferniseringer” blevet afprøvet – her på 5. årgang på Bøgeskovskolen. Forældrene blev inviteret til ”en aktiv time”, som er et program, lærerne anvender i undervisningen. Forældrene skulle rundt på forskellige ”poster” og løse opgaver taget fra undervisningen. Formålet var at give forældrene indsigt i, hvordan eleverne lærer på skolen. Læs mere om Lær med Familien på side 12. 

Kun hver femte

skole har undersøgt virkningen af deres metoder til at inddrage forældrene i elevernes læring.

Færre lektier – mindre inddragelse

”Tilbagemeldingerne fra forældremøderne på skolen er, at mange forældre synes det er svært at følge med i det faglige når lektierne laves på skolen,” skriver en af skolebestyrelsesformændene i spørgeundersøgelse. Siden 2013 har de danske folkeskoler skulle tilbyde lektiecaféer eller lign. på skolerne, så eleverne nu i langt mindre grad har lektier for derhjemme.  Formålet var at give alle elever lige muligheder og støtte til at få lavet lektier, så der ikke er elever, der sakker bagud, fordi deres forældre ikke kan hjælpe dem med lektierne. Det har dog også betydet, at mange forældre har fået sværere ved at følge med i, hvad deres børn lærer i skolen, hvad de har svært ved og hjælpe dem med det.

 ”Jeg er nærmest afskåret fra at blive inddraget i mit barns læring, fordi skolearbejde primært foregår på skolen. Hold op, jeg savner at sidde med hende og lave lektier, fornemme, hvordan det går og hjælpe og støtte med læringen,” skriver en forælder i forældreundersøgelsen. Andre forældre er glade for at slippe for lektierne derhjemme, men savner at blive inddraget på en anden måde. Det var faktisk en del af folkeskolereformen fra 2013, at forældrene i højere grad skulle inddrages i deres børns skolegang, så med indførslen af lektiecaféer, har der været et behov for at finde på andre måder at inddrage forældrene. På de fleste skoler har det dog ikke været nytænkning af skole-hjem-samarbejdet, der har stået øverst på dagsordenen.

”Vi mangler viden, så det er vigtigt, at skoler lærer af hinanden, og så må vi blive ved med at efterlyse god praksis og forskning i skole-hjem-samarbejde, så vi ikke blot gør som vi plejer, men så vi gør, det der fungerer godt for børnene,”
Mette With Hagensen. 

Det halter med nye tiltag

Kun 12 procent af skolebestyrelsesformændene svarer, at der i høj grad er lavet nye tiltag for at inddrage forældrene i elevernes læring. 42 procent svarer ”i nogen grad”. Forældrene er lidt mere skeptiske over for skolens inddragelse af dem. 7 ud af 10 forældre oplever, at skolen kun i ringe grad eller slet ikke inddrager dem på nye måder i deres barns læring. De vil ellers gerne. 9 ud af 10 vil i høj- eller nogen grad gerne inddrages på flere måder.

Årsagen til, at skolerne ikke i højere grad samarbejdet med forældrene om det faglige, er, at de mangler redskaber til at inddrage forældrene på en meningsfuld måde, oplever Mette With Hagensen. 60 % af skolebestyrelsesformændene vurderer da også, at deres skole mangler redskaber og metoder til at inddrage forældrene i elevernes læring.

”Det er rigtig ærgerligt, når både skole og forældre gerne vil samarbejde mere om skolens kerneopgave, at danne og uddanne børnene. Vi risikerer at tabe muligheden for at løfte alle børn fagligt, fordi vi ikke bruger den ressource som forældre er – ikke som wannabe-lærere men som støtte til barnets skolegang,” siger hun.

VIDEO

Introduktion til Lær Med Familien

%

af skolebestyrelsesformændene vurderer, at deres skole i høj eller nogen grad mangler viden om, hvilke metoder, der virker.

§ 1 i Folkeskolens formål

”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.”

”Skolen virker ikke interesseret i at inddrage forældrene i det faglige arbejde – vi skal primært beskæftige os med trivsel.”
siger flere forældre.

I projektet Lær med Familien bliver forældrene inviteret over på skolen og inddraget i forskellige aktiviteter af eleverne. Det får flere forældre til at komme, viser erfaringerne.

%

af skolebestyrelsesformændene svarer, at de i høj eller nogen grad vil prioritere, at skolebestyrelsen arbejder med inddragelse af forældrene i elevernes læring i de kommende år.

Om undersøgelserne

– 246 skolebestyrelsesformænd har i oktober 2018 besvaret en spørgeundersøgelse udsendt til 850 skolebestyrelsesformænd på Skole og Forældres medlemsskoler.

– 1.127 forældre har i oktober 2018 svaret på en spørgeundersøgelse udsendt til 7.066 forældre til børn i folkeskolen, der har tilmeldt sig Skolebørns nyhedsbrev.   De er udvalgt på baggrund af oplysninger om køn og uddannelsesniveau for at sørge for, at de er så repræsentative som muligt.

Det siger forældrene

”Skolen virker ikke interesseret i at inddrage forældrene i det faglige arbejde – vi skal primært beskæftige os med trivsel.”

”Med et barn i 0. klasse og et barn i 6. klasse oplever jeg, at forældrene kobles mere og mere af barnets læring, jo ældre barnet bliver. Det sker samtidig med, at sværhedsgraden bliver større og større, det hænger ikke sammen. Forældrene skal følge barnet, da de så kan støtte barnet hjemme. Pludselig er det for sent, og så er det vanskeligt at hjælpe og støtte barnet hjemme, når man som forældre er blevet koblet af.”

”Forældre er på arbejdsmarkedet og har ikke tid til at alting skal dreje sig om skolen med 117 skolebeskeder om ugen. Skoler har en tendens til at tro, at alle hjem har en hjemmegående forælder der kan involvere sig i alt muligt.”

”Jeg mener, at vi som forældre bliver holdt ansvarsfrie for vores børns læring, og det er jeg 110 procent uenig i. Skole-hjem-samarbejdet skal prioriteres meget højere.”

”Lærere bør sondre mellem hvad der er læring og hvad der “bare kunne være hyggeligt” at få forældrene ind over. Det er for eksempel hvis eleverne får en bamse med hjem i weekenden, som man skal lave noget med og derefter skrive en historie, som eleven skal læse op for klassen. En idé, der bare har fået lov til at løbe afsted i alle skoler, uden nogen har taget stilling til, om barnet har nogen form for læring ud af aktiviteten.”

”Det kunne være rart med en mere “naturlig” inddragelse i hverdagen, hvor man mere spontant kan komme på banen.”

”Nogle lærere bryder sig ikke om at vi forældre deltager – en enkelt lærer nævnte, at hun blev usikker når forældre var med. Vi tænkte vi kunne give en hånd med ;-)”

”Jeg synes det fungerer rigtig godt på vores skole. De er gode til at være kreative omkring læring og give tips til hvordan vi kan øve hjemme, både konkrete ting og hvor vi kan søge inspiration.”

”4 gange er det sket, at vi skulle forberede noget hjemmefra (måle værelset op, finde et familiebillede og lign.). Skolen siger, at vi som forældre er velkomne, men det føles bestemt ikke sådan, når vi er der. Vi må gerne bidrage med en 50’er ekstra i klassekassen til lejrskolen.”

Udgivet: november 2018

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.