Vælg side

Kontaktforældrenes rolle:
Bro mellem forældre og skole

Kontaktforældre kan bidrage til et godt samarbejde mellem klassens forældre og skolens medarbejdere ved at fungere som bindeled og sparringspart.

TEKST: SKOLE OG FORÆLDRE
FOTO: ISTOCK

D

et kan være svært for en klasses lærere og pædagoger at kommunikere med en hel klasses forældre på samme tid. Der er som regel kun begrænset tid på forældremøder, der kan opstå udfordringer, der skal handles på hurtigt, ligesom nogle ting ikke egner sig til at tale om i alle forældres påhør. Derfor kan kontaktforældrene fungere som en vigtig sparringspartner for klassens lærere, pædagoger og somme tider skolens ledelse. Personalet kan også bruge kontaktforældrene til at vende udfordringer med fx larm i klassen, lektielæsning, mobning, trivsel eller lign. Ved at få forældrenes perspektiv på sagen, kan de måske bedre løse udfordringerne. Kontaktforældrene har også en særlig rolle i at kommunikere det videre, hvis forældrene i klassen oplever udfordringer i klassen – ofte sker der ting eleverne eller forældrene imellem, som lærere og pædagoger ikke forældrenes oplevelser videre til lærere, pædagoger og eventuelt skolens ledelse, som så kan arbejde på at løse problemerne. Omvendt kan skolens personale bruge kontaktforældrene til at vende problemstillinger som fx larm, lektielæsning eller klikedannelse, så de kan se de kan få forældrenes perspektiv på sagen.

Vær med til at arrangere forældremøder
Som ordet antyder, er forældremøder netop forældrenes møde – ikke skolens. Derfor er det vigtigt, at der kommer emner på dagsordenen, som optager jer forældre i klassen. Kontaktforældrene bør være med til at formulere mødernes dagsorden sammen med lærerne og pædagogerne. I kan fx bruge et eller flere møder på at lave fælles aftaler på et område, der er relevant for jer og jeres børn lige nu. Det kan fx være brug af sociale medier eller hvordan I ønsker at løse konflikter mellem jeres børn. I de ældste klasser kan det være aftaler om alkohol, tobak og fester. Undersøgelser viser, at det kan gøre en stor forskel for børnenes adfærd, hvis der bliver lavet fælles aftaler blandt forældrene.

 

 

 

Kontaktforældre som bindeled til skolebestyrelsen
Kontaktforældre har ofte en god fornemmelse for, hvad der rør sig i de forskellige klasser. Det er en viden som kan hjælpe skolebestyrelsen med at sætte eventuelle udfordringer med fx mobning eller mistrivsel på et klassetrin på dagsordenen. Det er også vigtigt for skolebestyrelsen at få indspark til de principper for skolen, de skal lave og føre tilsyn med, så disse bliver så tæt på skolens virkelighed som muligt. Som kontaktforælder kan du altså selv henvende dig til skolebestyrelsen med en overordnet bekymring, idé eller lign. Skolebestyrelsen kan også vælge at bruge kontaktforældrene som høringspart i deres arbejde – fx når de er i gang med at formulere principper for skolen. Mange skolebestyrelser holder et eller flere møder om året for skolens kontaktforældre, hvor der er mulighed for at udveksle viden, erfaringer og idéer og måske begynde et samarbejde på tværs af klasserne.
Det kan også være en mulighed for kontaktforældre at gå med i en arbejdsgruppe inden for et emne eller en sag, som de brænder for – fx at forbedre trafiksikkerheden omkring skolen eller lign.

Hvad er en kontaktforælder?

De fleste skoler i Danmark har tradition for at vælge kontaktforældre i klasserne – typisk på skoleårets første forældremøde. Nogle kalder det klasseråd, klasseforældre, forældreråd eller trivselsforældre. På nogle skoler vælger man i hver klasse to kontaktforældre, der er det formelle bindeled mellem klassens forældre og skolen. Derudover kan der være en gruppe af forældre – “festudvalget” eller trivselsforældre – der står for at arrangere fælles trivselsaktiviteter for klassen. Andre steder står kontaktforældrene både for arrangementer og er det formelle bindeled.

I Skole og Forældres definition er en kontaktforælder:

1) Ambassadør for trivsel.
2) Bindeled mellem forældre og medarbejdere.
3) Bindeled til skolebestyrelsen.

 

 

TILMELD DIG NYHEDSBREV FOR KONTAKT- OG TRIVSELSFORÆLDRE

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.