Vælg Side

Formand i Skole og Forældre:

Vi bliver nødt til at samarbejde for at komme mistrivsel til livs

TEKST: RASMUS EDELBERG

Alle familier kan blive ramt af mistrivsel. Det er ikke længere bestemte grupper. Det tyder på, at problemet ligger i de rammer, vi voksne har skabt til vores børn og unge. De reagerer sundt på noget, der ikke er sundt for dem.

Mange familier venter i dag meget længe på hjælp, høres ikke og oplever, at de får skylden for deres barns mistrivsel. Det hørte vi bl.a. til ’Det store forældremøde om mistrivsel’, som vi holdt i forbindelse med valgkampen. Men skyld hjælper på ingen måde vores børn. Det gør det kun værre, når samarbejdet ikke fungerer, når man som forældre ikke bliver taget alvorligt, og den rette hjælp derfor heller ikke kommer. Det går ud over barnet og hele familien.

I vores nyeste undersøgelse, der er lavet til magasinet her, svarer hver fjerde forælder, at deres barn ikke trives i skolen. Det kommer ikke som den store overraskelse, men bekræfter blot tidligere undersøgelser og et samfundsproblem, der skal gøres noget ved hurtigt. Men den viser, at skolen har stor betydning for, at vores børn trives.

Undersøgelsen viser, at uro i timerne og manglende støtte fra lærere og pædagoger er de vigtigste årsager til elevers mistrivsel i skolen. Og samtidig vurderer en tredjedel af forældrene til de børn, der ikke trives, at ”skældud og hård tale” ”i høj grad” er årsag til deres barns mistrivsel. Man kan diskutere om det (også) er et symptom på et presset system, men elevernes gode relationer til lærerne har altså stor betydning for, om de trives.

Der er ikke noget quickfix, når det handler om mistrivsel, for det er en kompleks størrelse. Noget handler om rammerne i skolen og institutionerne, noget om rammer i familie- og arbejdslivet og noget om de ændrede vilkår for brugen af teknologi i den måde vi relaterer til hinanden på. De bærende fællesskaber i samfundet, hvor børn dannes, er pressede, fra vi er helt små. Derfor skal der fra politisk side kigges på netop de rammer, der er skabt, for at vi kan komme mistrivsel til livs.  

Skole og Forældre har fire forslag til, hvordan vi kan starte med at bekæmpe mistrivsel i skolen. For det første skal trivsel forankres i skolens struktur via pædagogisk ledelse, en trivselsvejleder og tid til pædagogisk styrket indsats i klasserne. Der skal også laves en handleplan indenfor 10 dage ved mistrivsel. Sådan er det allerede i dag i følge undervisningsmiljøloven, når det handler om mobning. For det tredje skal der være tid og rum til flere forebyggende ”fællesskabsskabende aktiviteter”, hvor eleverne har medbestemmelse og dannes i både skole og SFO-regi. Endelig skal Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) være til stede på alle skoler, så der er let adgang til hjælp for børn, forældre og fagprofessionelle. Vi skal sørge for, at der er tid til det relationelle arbejde hele vejen rundt i klassefællesskabet, mellem faggrupper og i samarbejdet mellem skole og forældre.

Vi kan gøre meget som forældre, men vi kan gøre mere sammen. Og vi skal gøre mere sammen. For skyld hjælper ikke vores børn og unge. Det gør gode rammer, faglig indsats og godt samarbejde.

 

Udgivet: november 2022

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.