Vælg side

Børn med særlige behov går i stå i deres skoletilbud

Både den faglige og sociale udvikling i skolen går i stå for mange børn med særlige behov, viser en spørgeundersøgelse blandt forældre til børn med særlige behov. Læs nogle af forældrenes kommentarer her.

TEKST: MAGNUS EG MØLLER
ILLUSTRATION: ELS COOLS

Den sociale og faglige udvikling i skolen går for mange børn med særlige behov i stå, oplever forældrene.
Fire ud af ti forældre svarer, at deres barn i ringe grad eller slet ikke udvikler sig socialt i sit nuværende skoletilbud, mens 45 procent svarer, at deres barn ikke udvikler sig fagligt.

I nogle tilfælde oplever forældrene endda, at børnenes udvikling går den forkerte vej, og at de ændrer karakter og bliver syge af deres møde med skolen.

“Hans sociale evner bliver værre og værre! Han har brug for en støtte, der kan hjælpe med de sociale spilleregler,” skriver en forælder i undersøgelsen.

Manglende eller mangelfuld støtte i skolen er ifølge mange af forældrene årsag til, at udviklingen sættes på standby, og flere giver udtryk for, at det er til fritidsaktiviteter efter skole, at børnene arbejder med deres sociale udvikling – ikke i skolen.

I skolen gælder det desuden, at børn med særlige behov ofte undervises sammen med andre børn med særlige behov, og det har stor betydning for børnenes sociale udvikling. 

“Han mangler velfungerende børn at spejle sig i. Vi prøver at kompensere, ved at han går til en holdsport,” skriver en forælder i undersøgelsen.

%

oplever, at deres barn i ringe grad eller slet ikke udvikler sig socialt i sit nuværende skoletilbud

Læs deres kommentarer her:

“De sociale spilleregler er svære at gennemskue.”

“Det har fungeret rigtig godt, men grundet forværring hos hende, har hun det rigtig svært i sociale relationer.”

“Det er hans allerstørste udfordring, og det er bare gået ned af bakke. Han udvikler sig i klubben men slet ikke i skolen. Det er overhovedet ikke deres fokus. De tænker kun bogligt.”

“Det går nærmest baglæns. Vi er gået tilbage til jungleloven.”

“Socialt ekskluderet. Får ikke den støtte, der er behov for, for at kunne udvikle de sociale færdigheder.”

“Bitte små fremskridt, men jeg forventer det bliver bedre i takt med mere eksponering.”

“Skolen formår ikke at socialisere hende. Nok også en af grundene til, at hun ikke vil skolen. Hun sidder for sig selv fra hun kommer, til hun tager hjem.”

“Han mangler velfungerende børn at spejle sig i. Vi prøver at kompensere, ved at han går til en holdsport.”

“Hans sociale evner bliver værre og værre!! Han har brug for en støtte, der kan hjælpe med sociale spilleregler.”

“Han møder stort set ikke mennesker på egen alder og interagerer ikke med dem. Det er nok også den største udfordring for ham.”

“Han udvikler sig kun socialt gennem de ting, han går til i sin fritid. Skolen fejlede totalt i sin integration af ham som ny elev på skolen.”

“Min dreng startede i en specialklasse for snart to år siden. Før det gik han i en normal folkeskoleklasse, hvor han blev beskrevet som høflig og venlig. Efter han er startet i specialklasse oplever jeg ham som mere aggressiv og udfarende.”

“Han fik skolefobi, som udviklede sig til social angst, depression og fuldstændig tilbagetrækning.”

“Han påtvinges deltagelse i aktiviteter, der eskalerer hans sociale angst, hvilket sætter ham tilbage.”

“Han er alene med sin Ipad – for så ser de andre ham ikke.”

%

oplever, at deres barn i ringe grad eller slet ikke udvikler sig fagligt i sit nuværende skoletilbud

Læs deres kommentarer her:

“Hendes kognitive evner er kraftigt udfordret pga overstimulering, hvorfor vi kan se, at hun ikke lærer det, hun kunne, hvis hun ikke var overstimuleret.”

“Mit barn er kommet for langt bagud fagligt bl.a på grund af fiaskoer i tidligere skoletilbud.”

“På grund af hans sociale mistrivsel har han ikke lært noget det sidste år, da det har fyldt rigtig meget, og han bliver hurtigt fyldt ved for mange krav.”

“Han får ingen decideret undervisning, og hans ellers gode faglige niveau er gået helt i stå.”

“Lige nu skal han først falde til. Han har kun været der i 4 måneder og har det stadig svært. Han skal trives, før han kan lære, og det er også helt fint.”

“Med det stressniveau hun har og manglende hensyn til hendes handicap, så mener vi ikke, hun udvikler sig så godt fagligt, som hun kan i de rigtige rammer.”

“Læreren forstår ikke ordblinde børn. De ved ikke, hvad de skal gøre, og hvordan de skal hjælpe dem.”

“Han udvikler sig nok lidt, men det går meget langsomt, da han ikke får mere støtte til at lære at læse.”

“De har kæmpet med det sociale i 6 år, og det er først nu, han har overskud til det faglige også. De første 4 år har han brugt foran en ipad og ikke lært noget. Han var fagligt foran, da han startede, men ikke mere, da der ikke er sket en udvikling.”

“Alt for lidt fokus på faglige færdigheder, som faktisk er noget, min søn selv efterspørger.”

“Min datter, som er 14 år, har stort set ikke lært noget i hverken 6. eller 7. klasse generelt. Det er fx aldrig lykkedes at få støtte til hende, til at hun kunne gennemføre en hel undervisningstime i hverken madkundskab, idræt eller i nogle af de naturvidenskabelige fag.”

“Hun bruger alle sine ressourcer på bare at være sammen / tilstede i alm. klasse.”

“Han har en god lærer i matematik og naturfag, som forstår ham til en vis grad.”

“Min datter går i 1. klasse, og har ikke udviklet sig på læsefronten siden hun gik ud af 0. klasse, hvor hun var i front. I matematik har hun udviklet sig lidt, men det har mest været i forbindelse med lektielæsning hjemme. Jeg oplever, at hun ikke udvikler sig fagligt i skoletiden, og skolen melder også om, at hun ikke laver sine ting der.”

“Der er fokus på trivsel – derfor er det faglige ikke prioriteret højt.”

“Klassen var blevet lovet differentieret undervisning men har ikke fået det p.g.a. mangel på ressourcer i klassen.”

“Hendes selvværd er ødelagt pga dårlig skolegang, at hun er svær at motivere fagligt, selvom hun er kvik.

“Hun har været drænet i flere år uden støtte i skolen, så hun har svært ved fagligt at komme i gang også nu, hvor der er kommet noget støtte i gang.”

Om undersøgelsen: 1175 forældre til børn med særlige behov har i april 2019 besvaret spørgeundersøgelsen fra magasinet Skolebørn.
Undersøgelsen er sendt ud til de forældre, der er tilmeldt Skolebørns nyhedsbrev.
Undersøgelsen er derudover delt i forskellige facebook-grupper for forældre til børn med særlige behov.

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.