Vælg side

Fraværsregler:

Hvad er ulovligt fravær og hvornår bliver man trukket i børnepenge?

Du kan miste børne- og ungeydelsen i et kvartal, hvis dit barn er for meget væk fra skolen uden at have fået lov.
Her får du et overblik over de gældende fraværsregler.

TEKST: ULLA HINGE THOMSEN OG MAJ CARBONI

De nye fraværsregler blev indført i begyndelsen af 2020 af Undervisningsministeriet med det formål at få forældre til at tage en større del af ansvaret for, at børn, der ikke er syge, kommer i skole.
“Skolen er vigtig for børns fremtid. Fravær gør det svært at følge med i skolen. Og fravær kan være et tegn på, at eleven ikke er en del af fællesskabet,” lyder det på ministeriets hjemmeside.

Loven betyder, at kommunerne kan nægte forældre børne- og ungeydelse i et kvartal, hvis deres børn har 15 procent ulovligt fravær eller derover. Ulovligt fravær er, når eleven hverken er meldt syg eller har fået lov til at blive væk af anden årsag. 15 procent pr. kvartal svarer typisk til 6-9 dage, afhængigt af hvilket kvartal, der er tale om. Derfor noterer lærerne hver dag børnenes fravær i Aula.

Husk derfor at give besked til læreren eller skolen om morgenen, hvis dit barn er blevet syg. Sygefravær omfatter også psykiske lidelser såsom angst eller depression. 
Hvis dit barn har været sygemeldt i 15 dage, skal skolen kontakte jer forældre for at sætte sygeundervisning i gang. Skolen kan i den forbindelse bede om en lægeerklæring. Hvis skolen gør det, er det skolen, der skal betale for den.

2 ud af 10

forældre bekymrer sig over, om de kan blive trukket i børnepenge på grund af deres barns fravær fra skolen.

Hvad er ekstraordinær frihed?
Det er desuden muligt for dit barn at være lovligt væk fra skolen i “ekstraordinære tilfælde”. Det kan eksempelvis være, hvis I skal til begravelse, en rund fødselsdag eller gerne vil rejse udenfor skolens ferieuger. På nogle skoler kan lærerne give lov til fravær i sådanne tilfælde i 1-3 dage, men ellers skal det ske efter aftale med skolelederen. Skolerne har ofte en politik om, hvor meget ekstraordinær frihed man som forældre kan søge om. Der kan være store forskelle på skolernes regler. På nogle skoler er det slet ikke er tilladt og andre steder kan man højst være fraværende en uge, så undersøg hvilke regler, der gælder på dit barns skole. Ofte har skolen en blanket, man skal udfylde og sende til skolen.
Hvis skolen godkender din ansøgning om lovligt fravær, er det dit ansvar som forælder at sørge for, at dit barn får undervisning, så det ikke kommer bagud i forhold til klassekammeraterne.

 

 HAR DU BRUG FOR RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED DIT BARNS FRAVÆR?
RING TIL FORÆLDRERÅDGIVNINGEN PÅ 70 25 24 68

%

af forældrene ved ikke, hvornår deres barns skole kategoriserer fravær som ulovligt.

%

af forældrene har konstateret fejl i skolens registrering af deres barns fravær.

%

af forældrene har ikke tjekket skolens registrering af deres børns fravær i Aula.

Kilde: Undersøgelse foretaget i marts 2020 af magasinet Skolebørn med besvarelse af 1.093 forældre til børn i folkeskolen.

5 råd om fravær fra Forældrerådgivningen

1. Meld så vidt muligt fravær, så snart du ved, at dit barn ikke kommer i skole. Det gælder både, hvis barnet er blevet sygt, og hvis det skal have fri til andre formål. Før kunne du sende barnet af sted med en besked efter fraværet, men det er ikke længere nok. Du skal være lidt mere på forkant nu.

2. Hold en god dialog med dit barns lærere og skoleleder, hvis du ønsker, at dit barn skal have fri til fx en rund fødselsdag, et besøg hos en bedsteforælder eller skal ud at rejse udenfor skolens ferieuger. Forsøg så vidt muligt at tage hensyn til planlagte specialundervisningsforløb, projektuger og lignende. Husk at det er dit ansvar, at dit barn får undervisning, der svarer nogenlunde til det, som klassekammeraterne gennemgår, mens dit barn er fraværende. Du kan måske se i ugeplanen, hvilke tekster der skal læses og opgaver, der skal laves eller aftal dette med dit barns lærere.

3. Hvis du bliver adviseret om, at dit barn har 10 procent fravær, som du skal ifølge reglerne, så gå ikke i panik. Der starter nu en dialogproces, hvor du vil blive hørt om, hvorfor barnet har så meget fravær. Husk også, at forordningen udelukkende handler om fravær, ikke om kommunale hjemmebesøg eller tvangsfjernelse. Husk, at den økonomiske sanktion ikke er for evigt, men for et enkelt kvartal.

4. Har dit barn for meget fravær, så se det som en anledning til at komme i dialog med skolen, hvis fraværet fx skyldes, at dit barn mistrives eller har særlige udfordringer, som måske kræver mere støtte fra skolens side. Det er vigtigt med et tæt skole-hjem-samarbejde, hvis dit barn af den ene eller anden grund har svært ved at komme i skole. Søg evt. hjælp hos PPR’s anonyme rådgivning eller ring til Forældrerådgivningen på 70 25 24 68

5.  Tjek skolens registrering af dit barns fravær. Hvis ikke du selv kan finde det på Aula, så spørg skolen, hvordan du kan finde ud af, hvor meget og hvilken type fravær, de har registreret for dit barn. Mange oplever, at der er fejl i skolens registreringer. Giv skolen besked med det samme, hvis du finder fejl i registreringerne.

Kilde: Skole og Forældres Forældrerådgivning. Læs mere her 

 HAR DU BRUG FOR RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED DIT BARNS FRAVÆR?
RING TIL FORÆLDRERÅDGIVNINGEN PÅ 70 25 24 68

Regler for fravær

  • Skolen skal registrere elevers fravær fra den undervisning. Fravær kan enten være ulovligt fravær eller lovligt fravær. Lovligt fravær kan være enten sygefravær eller ekstraordinær frihed efter aftale med skolelederen.
  • Sygefravær omfatter almindelig sygdom, herunder psykiske lidelser såsom angst. Formuleringen i “Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen” er relativ bred. Der står: “”Fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende foreligger, når en elev på grund af smittefare eller af hensyn til elevens sundhed eller velfærd ikke kan møde frem til undervisningen.”
  • Skolelederen kan kræve lægeattest for sygefravær.
  • Forældre har mulighed for at anmode skolelederen om ekstraordinær frihed. Hvis dette bevilges, vil forældre selv skulle forestå undervisningen af barnet.
  • Skolelederen skal underrette kommunalbestyrelsen om ulovligt fravær på 15 pct. eller derover i et kvartal, hvorefter kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at børne- og ungeydelsen ikke udbetales i et kvartal.
  • En elev vil blive registreret som ulovligt fraværende, hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme, eller eleven vælger at blive hjemme, på trods af, at skolen efter dialog med forældre/elev og elevens læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk frem på skolen. Skolen skal i den situation ikke give eleven nødundervisning.

    Kilde: Undervisningsministeriet, uvm.dk og Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen.

Det siger forældrene om fraværsreglerne

Vores barn har massiv skolevægring, og skolen opfatter nu al fravær som ulovligt, da hun har haft for meget fravær. De kommer ikke med en løsning, de truer os bare på vores eksistensgrundlag. Vi har læst at skolevægring ikke er ulovligt, selvom det er bekymrende. Der er skolen ikke enige i.

Det er ikke godt, når man har et barn med diagnose, som ikke er i det rette skoletilbud. Vi forældre skal selv betale 600 kr. for lægeerklæring hver 14. dag for ikke at få ulovligt fravær.”

Da det er op til den enkelte skoleleder at definere hvad han/hun vil give lovligt fravær til, er det jo meget forskelligt, hvordan reglerne tolkes. Savner en mere klar retningslinje for, hvad der er lovligt og ulovligt fravær.”

Jeg synes det er et udmærket træk til de familier, der “gambler” med, at skolen er “ad hoc” og ikke prioriterer skolen for deres børn – både for deres egne børns skyld, men også for fællesskabet og lærernes mulighed for at lave god undervisning med fremdrift for de elever der ER i skole. Det kræver tid fra klassen, at “samle op” på elever, der ikke kommer dagligt – og det er irriterende, at det skal trække læringen ned i en klasse!”

Jeg har oplevet, at lærerne registrerer fravær, selvom min datter har været i skole. Jeg tror ikke, de får rettet det, selvom jeg har skrevet til dem om det. Den ene gang kom min datter for sent, fordi hun skulle til tandlægen, og så fik hun ulovligt fravær hele dagen.”

Det er et stressmoment, og der vil nemt kunne opstå uoverensstemmelser mellem skole og hjem på grund af det.”

I mine børns to klasser bliver det registreret forskelligt. Den ene registrerer fravær pr lektion, mens den anden registrerer ulovligt fravær for sygdom og for hele dagen, hvis man skal gå lidt før. Det virker fjollet, at det skal være forskelligt.”

Det er på tide, at det får konsekvenser for forældrene, hvis de ikke tager ansvar.”

Hvis reglen forhindrer os at tage ud på en længere rejse, vil jeg være meget imod.”


Kilde:
Uddrag af besvarelser fra undersøgelse foretaget i marts 2020 af magasinet Skolebørn med besvarelse af 1.093 forældre til børn i folkeskolen. 

Opdateret: 20.januar 2021

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.