Vælg side

Fraværsregler:

Hvad er ulovligt fravær og hvornår bliver man trukket i børnepenge?

Ved årets start indførte regeringen nye regler om fravær i folkeskolen. Det betyder, at du kan miste børne- og ungeydelsen i et kvartal, hvis dit barn er for meget væk fra skolen uden at have fået lov. 3 ud af 10 forældre er ikke klar over, hvad reglerne konkret betyder for dem, viser en ny undersøgelse fra magasinet Skolebørn. Her får du et overblik over de nye fraværsregler – også hvad der gælder i disse corona-tider, når der er nødundervisning og gradvis åbning af skolerne.

TEKST: ULLA HINGE THOMSEN

Du har sikkert hørt, at der fra i år gælder nye regler for fravær i folkeskolen. De nye regler er ifølge undervisningsministeriet gennemført for at få forældre til at tage en større del af ansvaret for, at børn, der ikke er syge, kommer i skole. Skolen er vigtig for børns fremtid. Fravær gør det svært at følge med i skolen. Og fravær kan være et tegn på, at eleven ikke er en del af fællesskabet. lyder det på ministeriets hjemmeside.

Metoden er, at kommunerne kan nægte forældre børne- og ungeydelse i et kvartal, hvis deres børn har 15 procent ulovligt fravær eller derover. Ulovligt fravær er, når eleven hverken er meldt syg eller har fået lov til at blive væk af anden årsag. 15 procent pr. kvartal svarer typisk til 6-9 dage, afhængigt af hvilket kvartal, der er tale om. Derfor noterer lærerne hver dag børnenes fravær i Aula. Her kan du læse om de nye regler og få Skole og Forældres Forældrerådgivnings bedste råd.

2 ud af 10

forældre bekymrer sig over, om de kan blive trukket i børnepenge på grund af deres barns fravær fra skolen.

8 spørgsmål og svar om fravær i corona-tider 

Danmark er så småt ved at genåbne igen, og det gælder også skolerne. Men ikke alle børn skal eller må møde i skole. Få svar på spørgsmål om, hvilken betydning det har for dit barns fravær her.

Skal mit barn i skole?

Ja, hvis dit barn er omfattet af genåbningen, skal det som udgangspunkt i skole. Men hvis dit barn har symptomer på sygdom eller bor i husstand med én, der har Covid-19, må det ikke komme i skole. Det skriver Sundhedsstyrelsen i Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger, som du kan finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Vejledningerne kan blive opdateret løbende, så prøv at holde dig orienteret.

Kan mit barn få fjernundervisning, hvis det bliver hjemme?

Ja, elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning.

Kan mit barn få fravær fra nødundervisning?
I et udkast til en bekendtgørelse om nødundervisning skriver Børne- og undervisningsministeriet blandt andet, at børnene skal deltage i nødundervisningen, at «fravær» bliver registreret af skolen, men at fraværet ikke bliver meddelt til kommunen. Du risikerer altså ikke at miste børne- og ungeydelsen, hvis dit barn af en eller anden grund misser noget af nødundervisningen.

Hvad hvis jeg holder mit barn hjemme, fordi jeg er utryg?

Dit barn får registreret fravær, hvis du holder det hjemme, selv om skolen efter en dialog med jer forældre og barnets egen læge har vurderet, at dit barn skal møde fysisk på skolen. I den situation får dit barn ikke fjernundervisning. Dog bliver fraværet ikke indberettet til kommunalbestyrelsen, og du bliver ikke trukket i børnefamilieydelse som følge af fravær.

Hvordan registreres fravær, hvis børn har været sat i karantæne?

Hvis en elev bliver sat i karantæne på grund af sundhedsmyndighedernes anvisninger, er eleven fraværende på grund af sygdom. Dermed er der ikke tale om ulovligt fravær.

Har eleverne pligt til at deltage i nødundervisningen på skolerne under COVID-19?

Ja, elever har pligt til at deltage aktivt i nødundervisningen. Hvis skolen vurderer, at elever ikke deltager aktivt, kan elever få registreret fravær. Denne registrering tilrettelægger skolen selv. Til trods for dette kan der IKKE træffes afgørelse om, at børne- og ungeydelsen skal stoppes i næste kvartal på baggrund af fravær registeret i perioden med skolelukning.

Hvordan registreres fravær, hvis en elev på grund af frygt for skrøbelige familiemedlemmer venter længere med at komme i skole, efter at skolerne åbner?

Elever og forældre skal følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Hvis sundhedsmyndighederne anbefaler, at elever skal blive hjemme af hensyn til udsatte familiemedlemmer, skal eleverne blive hjemme. I den forbindelse skal fravær registreres som fravær på grund af sygdom.

Har elever fået fravær, hvis de blev hjemme, inden skolerne lukkede ned?

Svaret på dette spørgsmål ligger også i sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Der er således tale om lovligt sygefravær, hvis sundhedsmyndighederne har anbefalet en elev at blive hjemme. Er der derimod ikke en anbefaling fra sundhedsmyndighederne, er der tale om ulovligt fravær.

 

Kilder: Retningslinjer for genåbning af grundskoler, Børne- og Undervisningsministeriet, Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger, Sundhedsstyrelsen samt Børne- og Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

LÆS OGSÅ: Sådan kan du motivere dit barn til at klare hjemmeopgaverne

%

af forældrene ved ikke, hvornår deres barns skole kategoriserer fravær som ulovligt.

%

af forældrene har konstateret fejl i skolens registrering af deres barns fravær.

%

af forældrene har ikke tjekket skolens registrering af deres børns fravær i Aula.

Kilde: Undersøgelse foretaget i marts 2020 af magasinet Skolebørn med besvarelse af 1.093 forældre til børn i folkeskolen.

Gode råd fra Skole og Forældres Forældrerådgivning om de nye fraværsregler

  • Meld så vidt muligt fravær, så snart du ved, at dit barn ikke kommer i skole. Det gælder både, hvis barnet er blevet sygt, og hvis det skal have fri til andre formål. Før kunne du sende barnet af sted med en besked efter fraværet, men det er ikke længere nok. Du skal være lidt mere på forkant nu.
  • Hold en god dialog med dit barns skoleleder, hvis du ønsker, at dit barn skal have fri til fx en rund fødselsdag eller et besøg hos en bedsteforælder i et andet land. Tag hensyn til planlagte specialundervisningsforløb.
  • Hvis du bliver adviseret om, at dit barn har 10 procent fravær, som du skal ifølge reglerne, så gå ikke i panik. Der starter nu en dialogproces, hvor du vil blive hørt om, hvorfor barnet har så meget fravær. Husk også, at forordningen udelukkende handler om fravær, ikke om kommunale hjemmebesøg eller tvangsfjernelse.
  • Har dit barn for meget fravær, så se det som en anledning til at få hjælp af skolen til at få barnet i skole igen. Det er vigtigt med et tæt skole-hjem-samarbejde, hvis dit barn af den ene eller anden grund har svært ved at komme i skole.
  • Husk, at den økonomiske sanktion ikke er for evigt, men for et enkelt kvartal.
  • Søg eventuelt hjælp hos PPR’s anonyme rådgivning, hvis dit barn ikke vil i skole. 

Kilde: Anne Klebak, leder af Skole og Forældres forældrerådgivning  

Det siger forældrene om de nye fraværsregler

Vores barn har massiv skolevægring, og skolen opfatter nu al fravær som ulovligt, da hun har haft for meget fravær. De kommer ikke med en løsning, de truer os bare på vores eksistensgrundlag. Vi har læst at skolevægring ikke er ulovligt, selvom det er bekymrende. Der er skolen ikke enige i.

Det er ikke godt, når man har et barn med diagnose, som ikke er i det rette skoletilbud. Vi forældre skal selv betale 600 kr. for lægeerklæring hver 14. dag for ikke at få ulovligt fravær.”

Da det er op til den enkelte skoleleder at definere hvad han/hun vil give lovligt fravær til, er det jo meget forskelligt, hvordan reglerne tolkes. Savner en mere klar retningslinje for, hvad der er lovligt og ulovligt fravær.”

Jeg synes det er et udmærket træk til de familier, der “gambler” med, at skolen er “ad hoc” og ikke prioriterer skolen for deres børn – både for deres egne børns skyld, men også for fællesskabet og lærernes mulighed for at lave god undervisning med fremdrift for de elever der ER i skole. Det kræver tid fra klassen, at “samle op” på elever, der ikke kommer dagligt – og det er irriterende, at det skal trække læringen ned i en klasse!”

Jeg har oplevet, at lærerne registrerer fravær, selvom min datter har været i skole. Jeg tror ikke, de får rettet det, selvom jeg har skrevet til dem om det. Den ene gang kom min datter for sent, fordi hun skulle til tandlægen, og så fik hun ulovligt fravær hele dagen.”

Det er et stressmoment, og der vil nemt kunne opstå uoverensstemmelser mellem skole og hjem på grund af det.”

I mine børns to klasser bliver det registreret forskelligt. Den ene registrerer fravær pr lektion, mens den anden registrerer ulovligt fravær for sygdom og for hele dagen, hvis man skal gå lidt før. Det virker fjollet, at det skal være forskelligt.”

Det er på tide, at det får konsekvenser for forældrene, hvis de ikke tager ansvar.”

Hvis reglen forhindrer os at tage ud på en længere rejse, vil jeg være meget imod.”


Kilde:
Uddrag af besvarelser fra undersøgelse foretaget i marts 2020 af magasinet Skolebørn med besvarelse af 1.093 forældre til børn i folkeskolen. 

Udgivet: marts 2020

Få de nyeste artikler fra Magasinet Skolebørn direkte i din indbakke 4-8 gange om året ved at tilmelde dig herunder. Det er helt gratis. Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.

P.S. Magasinet Skolebørn udgives af Skole og Forældre, landsorganisation for forældre til børn i folkeskolen. Dette tilbud gælder kun forældre på vores medlemsskoler. Ved du ikke om din skole er medlem? Skriv bare navnet på din skole, så tjekker vi det løbende. Ville du bare ønske, at din skole var medlem, så du kunne få nyhedsbrevet? Så tip din skolebestyrelse om, at de kan melde sig ind her.