Vælg side

Tema: Uro

Forældreguide:

Sådan gør du, hvis der er uro i klassen

Uro i klassen kan skabe uro hos dig som forælder. Både hvis dit barn bliver udpeget som uromager, og hvis dit barn mistrives på grund af larmen. Vær nysgerrig, loyal over for skolen og parat til at samarbejde, råder PPR-psykolog Tine Mølgaard.

TEKST: ULLA HINGE THOMSEN
FOTO: ISTOCK

“Mor, der er så meget larm i klassen, jeg kan ikke koncentrere mig.”

”Jeg gjorde slet ikke noget, det var bare fordi, vi sad og snakkede om opgaven.”

Har du hørt variationer af de udsagn fra dit barn eller dets lærere? Så er du er ikke alene. Uro er et evigt tema i skolen. Mange små og store mennesker i læringsproces på ikke særlig meget plads giver et lydniveau, som kan være belastende for det enkelte barn (og den enkelte lærer).

”Uro kan være og skyldes mange ting, og der kan være forskel på, hvad børn opfatter som uro,” fortæller PPR-psykolog i Gribskov Kommune Tine Mølgaard:

”Nogle kan bedst koncentrere sig i småstøj, og de kan selv komme til at lave det. Andre har brug for fuldstændig ro til at koncentrere sig, og derfor opfatter de det som uro, når nogle snakker stille og roligt.”

Der kan også være børn, som er let afledelige og har svært ved at stoppe, når de har lyst til at sige noget.

”Børn med uro i kroppen, og som har svært ved impulshæmning, kan komme til at dimse med penalhuset eller glemme at række hånden op, før de taler. Der kan også opstå gruppedynamikker i en klasse, som er årsag til, at nogle bliver bærere af uroen,” siger Tine Mølgaard.

Delt ansvar

Tine Mølgaard forstår både de forældre, der modtager en besked på Aula om, at ”Jonas er meget urolig i matematik, vil I tale med ham?”, og de forældre, hvis barn er påvirket af støj.

”Jeg har selv prøvet at få sådan en besked om et af mine børn, og det kan føles meget skamfuldt. Især hvis det sker flere gange. Vi kan jo ikke fjernstyre vores børn,” siger hun.

Hun understreger, at det er skolen, der har ansvaret for klasserumsledelsen, men:

”Begge parter har ansvar for at skabe en klasse, hvor det er rart og muligt at være. Forældrene har et ansvar for at opdrage børn, der kan deltage i forældreskabet og fx ikke begynder at larme, fordi de keder sig lidt. Men som omvendt også er rummelige over for de andre børn.”


HVIS DU ER FORÆLDER TIL ET BARN, DER BLIVER UDPEGET SOM UROMAGER 

SYNK SPYTTET
Det kan være sårbart og skamfuldt at få en besked om, at dit barn larmer. Tillad dig selv at være ramt, inden du reagerer, både over for skolen og barnet.

SVAR ROLIGT OG ÆRLIGT
Når du har styr på dig selv, så svar så imødekommende og nysgerrigt, du kan. Skriv fx, at du gerne vil tage en snak med dit barn, men at du har brug for hjælp til at løse problemet i fællesskab. Sig evt. også, at du ønsker en opringning eller et fysisk møde.

TAL MED DIT BARN UDEN ANKLAGER
Ligesom det ikke er rart for dig at blive anklaget, er det også en ubehagelig situation for barnet. Gå derfor nysgerrigt til værks. Sig fx: ”Jeg hører fra Lone, at der var uro i matematik, og at du kom til at forstyrre. Hvad skete der/hvad blev svært for dig?” Hold samtidig fast i, at I løser en opgave sammen. Sig: ”Det er vigtigt, at du øver dig i at være stille i timerne, for det kommer til at gå ud over de andre.”

TAL LÆREREN GOD
Nogle gange vil barnets reaktion være, ”den lærer er altid så streng” eller ”jeg gjorde slet ikke noget, men så fik jeg bare skylden.” Måske tænker du, at det har barnet nok ret i. Men hold fast i, at barnet skal kunne indgå i en læringssituation, selv om det oplever en streng lærer. Fasthold over for barnet, at læreren nok har sine grunde, samtidig med at du anerkender, at det kan være svært. Begynder du først at tale dårligt om læreren, kommer du til at legitimere, at man taler sådan om andre; og uanset hvad er barnet jo nødt til at have en relation til læreren.

KONTAKT SKOLEN
Hvis du har oplevet, at problemet med uro ikke er blevet bedre, efter at I har haft fokus på det sammen med barnet, kan du kontakte skolelederen. Husk stadig at gøre det med den indstilling, at I har en fælles opgave at løse. Der kommer sjældent noget godt ud af at gå i clinch.

Kilde: Tine Mølgaard, PPR-psykolog


HVIS DU ER FORÆLDER TIL ET BARN, DER KLAGER OVER URO
 

ANERKEND PROBLEMET
Uro og støj er en trussel for trivslen. Børnene er stuvet sammen med 23 andre børn og en lærer hele dagen og skal lære nyt. Det er en belastning. Derfor skal du tage det alvorligt, når dit barn klager over, at det bliver påvirket af uroen.

UNDERSØG HVAD UROEN BESTÅR I
Har barnet svært ved at koncentrere sig, fordi det har brug for absolut stilhed? Kommer barnet selv til at larme med, fordi det er nemt at aflede? Handler det om lokaler eller barnets placering i lokalet? Er der en uhensigtsmæssig dynamik i klassens fællesskab?

TAL GODT OM DE ANDRE ELEVER
Hvis dit barn siger: ”Mads er så irriterende, han larmer hele tiden”, så gå ikke med på retorikken, men bevar en god tone, uanset hvad du selv tænker. Sig fx: ”Nå, det er nok noget, han øver sig på at lade være med – det er jeg sikker på, de voksne hjælper ham med” eller: ”Okay, hvad kan du gøre for at hjælpe til, at der bliver ro i klassen?” Forklar barnet, at det er bedre at sige det til læreren end at råbe det ud i klassen.

TAL MED LÆREREN
Her gælder det igen om at gå nysgerrigt til værks. Sig fx: ”Mikkel siger, at han er rigtig udfordret på grund af støj. Oplever du også det?” Vis, at du ser det som en fælles opgave at hjælpe klassen, ikke kun dit eget barn, og spørg fx: ”Hvad kan vi gøre ved det?” eller: ”Er der noget, jeg kan hjælpe med?”

TAG PROBLEMET VIDERE
Bliver problemet ved i bestemte timer, og har du talt med læreren og hjulpet dit eget barn med at navigere i det, kan du gå til skolens leder. Husk igen at gøre det nysgerrigt og med samarbejde for øje. ”Jeg har indtryk af, at fysiktimerne bliver rigtig svære, og jeg kan være i tvivl om, hvad det handler om. Er det noget I kan undersøge, og sige, hvis vi kan gøre noget?” Skolen kan gribe til forskellige tiltag, og de fleste ledere vil være glade for at have forældrenes opbakning. Tillid og åbenhed er nøgleordene.

Kilde: Tine Mølgaard, PPR-psykolog

 

HAR DIT BARN UDFORDRINGER MED URO I SKOLEN?
Ring til Forældrerådgivningen på 70 25 24 68

Udgivet: august 2023

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.