Vælg Side

Velkomsttalen til første skoledag

Det er ikke kun børnene, som møder spændte op til første skoledag. Forældrene er lige så spændte. En varm og målrettet tale fra skolelederen kan sætte kursen mod trivsel.

TEKST OG FOTO: FORÆLDREFIDUSER

Hvordan er de andre i klassen mon? Lige så stille danner der sig en klassekultur og forældrene er med til at skabe den. Hvis skolelederen formår at sætte kursen mod klasser, hvor samarbejde og sammenhold er tydelige værdier, så er bunden til trivsel lagt.

Den første skoledag er en oplagt anledning til at samle forældrene til et arrangement, hvor skolen fortæller om, hvordan skolen arbejder for at fremme trivslen for skolens børn, og hvad forældrene kan gøre for at bakke op om dette vigtige arbejde.

Saml forældrene ved skolestart 

Byd dem særligt velkommen. En tale fra skolelederen afstemmer forventninger og kickstarter et godt samarbejde med og mellem forældrene. 

En tydelig skoleleder, der åbenlyst prioriterer trivsel og i samarbejde med forældrene signalerer forventning, åbenhed og anerkendelse. Forældrene sætter pris på at høre skolens holdning, og det rammesætter de forventninger skole og forældre kan have til hinanden. En skole der arbejder for trivsel giver tryghed for forældrene.

Forberedelse: ½ time på at skrive og øve talen til forældrene.

Varighed: 10 minutter

Sted: Gymnastiksal eller andet lokale, hvor der er plads.

Deltagere: Alle forældre til de nystartede 0. klasser

Du kan lade dig inspirere af følgende velkomsttale

Kære forældre

Et stort og varmt velkommen til jer. Vi har sådan glædet os til at møde jeres børn og vi går ydmygt og stolte til opgaven med at sikre jeres børn den bedste skoletid, de kan ønske sig.

Jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvis I lige vil prøve at tænke tilbage på, hvad I bedst husker fra jeres egen skoletid?
Er det matematiktimerne, de danske stile I skrev, jeres lærere, jeres klassekammerater eller noget helt andet?

Der findes faktisk nogle undersøgelser, som viser, at det vi husker bedst fra vores skoletid er stemningen. Det er lugten i lokalerne, det er vennerne og det er frikvartererne. Det husker vi faktisk bedre end det, vi lærte i timerne.

Det betyder jo ikke, at det vi lærer i timerne ikke er vigtigt eller ikke hænger ved. Det betyder bare, at det at lære, hænger sammen med rigtig mange andre ting.

Og så fortæller det noget om at vores omgivelser og den måde vi er sammen på, betyder helt utrolig meget.

Derfor arbejder vi for en skole, der både er god at lære i og god at være i.

Og det gør vi i tæt samarbejde med jer forældre. Vi kan faktisk slet ikke gøre det uden jer.

Når I som forældre i en klasse kender hinanden godt og investerer tid i at lære jeres børns klassekammerater godt at kende,så bliver det nemmere at arbejde for et fællesskab, hvor ALLE børn er med. Og den slags fællesskab – hvor sammenholdet er stærkt – DET gør skoletiden for jeres eget barn god og værd at tænke tilbage på.

DERFOR:

Bak op ved at deltage i de sociale aktiviteter, som I arrangerer i og omkring klassen. Når I kender hinanden vil I nemmere kunne samarbejde og løse konflikter.

Bak op ved at sørge for, at jeres børn leger med så mange som muligt fra klassen. Kendskab giver nemlig venskab.

Bak op ved at sørge for, at jeres børn deltager i alles fødselsdage. Det kan betyde rigtig meget for at jeres eget barn og alle klassens børn får en god start på et godt skoleliv.

Jeg vil også opfordre jer til at tale positivt om skolen, om lærerne, jeres børns klassekammerater og klassens forældre. For jeres børn spejler sig i jer. Og slår I en god tone an, så er I gode usynlige kammerater for både hele klassen og for jeres egne børn.

Når vi holder forældremøde inden længe, vil jeg fortælle lidt mere om, hvad I kan forvente af os, og hvad vi forventer af jer.

Vi glæder os til at arbejde sammen med jer og få skabt en skole, som er god at være i og god at lære i. Vi lover i hvert fald, at vi gør vores ypperste for at give jeres børn den aller bedste skoletid.

Lidt firkantet kan man vel sige, at for at få fag som dansk og matematik til at virke, må vi ikke glemme alt det, der ligger ind imellem – frikvartererne og klassens time, stemningen mellem eleverne og mellem elever og lærere. For det er blandt andet her, den afgørende oplevelse af skolen bliver skabt, hvis vi skal tro elevernes egne erindringer”

Professor Ning de ConinckSmith fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Udgivet: 2014

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.