Vælg side

Corona-restriktioner skader fællesskabet

Aflysningen af sociale arrangementer går ud over det sociale fællesskab i klassen, oplever forældre. Flere er bekymrede for deres børns trivsel og det bliver værre med de ny restriktioner, oplever Forældrerådgivningen i Skole og Forældre.

TEKST: MAJ CARBONI
FOTO: LARS BERTELSEN

 

F ødselsdage, juleklip, fællesspisninger, skovture og klassefester. De arrangementer, der normalt er med til at styrke fællesskabet i klassen, er blevet aflyst på stribe på landets skoler. Det har haft afgørende betydning, mener flere forældre. Hver fjerde skoleforælder oplever, at fællesskabet i klassen i dag er dårligere end det var, før Covid-19 lukkede samfundet ned.
”De manglende sociale aktiviteter gør, at eleverne glider lidt fra hinanden og mister føling med hinanden,” skriver en af forældrene i magasinet Skolebørns undersøgelse fra oktober måned med besvarelser fra 620 folkeskoleforældre.

 

LÆS OGSÅ: Du kan stadig nå at sprede julehygge i klassen. 7 idéer til aktiviteter online for børn og forældre

”Vi mangler de sociale aktiviteter, som vi forældre arrangerer, fordi de betyder så meget for en klasses fællesskab.”
Forælder i magasinet Skolebørns undersøgelse

Udsatte elever isoleres mere

Specielt for de elever, der er i udkanten af fællesskabet, kan det være en udfordring, at de voksne ikke arrangerer fælles aktiviteter for eleverne.
”Der er ingen fælles fødselsdage, legegrupper osv. der før gjorde at børnene kom til at lege på kryds og tværs. Det er der nogle børn, der har brug for, for at komme med i et fællesskab,” skriver en mor blandt andet.
Når der opfordres til, at børnene kun ses med få andre børn og holde sig til ”sociale bobler”, er der også børn, der kan havne udenfor.
”Jeg synes, der burde være større opmærksomhed på den isolation og ensomhed, der kan følge med, når nogle elever ikke bliver udvalgt til at være i tæt relation til andre,” skriver en forælder.

 

MISTRIVES DIT BARN PÅ GRUND AF CORONA-RESTRIKTIONERNE?
Ring til Forældrerådgivningen på 70 25 24 68

Flere ringer med corona-bekymringer

I Skole og Forældres forældrerådgivning ringer flere forældre i øjeblikket, fordi de er bekymrede for deres børns trivsel på grund af corona-restriktionerne.
”Forældrene oplever, at restriktionerne går ud over fællesskabet og sammenholdet i klassen. Specielt de børn, der i forvejen var i udkanten af fællesskaberne, får endnu sværere ved at blive en del af fællesskabet og bliver endnu mere isolerede og ensomme,” fortæller koordinator i Forældrerådgivningen, Rikke Alice Bille. For de elever, der nu bliver sendt hjem til fjernundervisning, bliver udfordringerne endnu større.
”De børn, der har tætte venskaber, kan godt bibeholde venskaberne, fordi mange stadig mødes med enkelte venner. Men de børn, der ikke har tætte venner, vil være i større risiko for at blive valgt fra og komme helt ud af det sociale fælleskab,” siger Rikke Alice Bille. Hun mener derfor, at der er behov for fokus på udfordringen og en særlig indsats for at styrke fællesskaberne.

”Legegrupper er et sindssygt vigtigt redskab for at styrke trivslen for eleverne og trivslen er essentielt for læringen”
Forælder i magasinet Skolebørns undersøgelse

Undervisningsminister: Børns mentale trivsel er vigtigst

At udfordringen også ligger undervisningsminister, Pernille Rosenkranz-Theil, på sinde fremgår af et svar, hun den 2.december gav en forælder, der har henvendt sig til hende på grund af en kommunes forbud mod legegrupper.
”Som situationen er nu, skal man desværre begrænse legeaftaler med børn, som ikke plejer at lege sammen. Man skal heller ikke etablere fx trivselsgrupper, madgrupper eller legegrupper i skolen heller ikke selvom det er mellem børn i fx samme klasse. Der kan dog være særlige hensyn til børnenes trivsel, der gør, at man skal gøre en undtagelse. Det kan være, hvis et barn er ny i en klasse. Forebyggelse af smitte skal ikke gå ud over børns mentale trivsel eller gøre, at nogle børn bliver ensomme,” skriver hun. Det bliver dog ikke konkretiseret, hvad man kan gøre som forældre, hvis man oplever, at ens barn bliver socialt isoleret eller på anden måde mistrives mentalt. Moren bliver opfordret til at gå i dialog med skolen og kommunen om, hvilke aktiviteter, der kan iværksættes.
Du kan læse hele brevet her.

LÆS OGSÅ: 5 råd fra Skole og Forældre om hjemmeundervisning i corona-tider

“Der kan være særlige hensyn til børnenes trivsel, der gør, at man skal gøre en undtagelse. Det kan være, hvis et barn er ny i en klasse. Forebyggelse af smitte skal ikke gå ud over børns mentale trivsel eller gøre, at nogle børn bliver ensomme.”
Undervisningsminister, Pernille Rosenkranz-Theil

Kræver en særlig indsats

Det er i høj grad skolens og lærerens ansvar at have et ekstra vågent blik på det sociale fællesskab i klasserne i øjeblikket – specielt med fokus på de udsatte elever, mener Rikke Alice Bille fra Forældrerådgivningen. Lærerne må blandt andet tænke i, om det er muligt for eleverne at gå ture sammen eller mødes uden for i mindre grupper som en del af skoledagen. Skolerne skal også huske på, at sårbare og udsatte elever stadig skal have mulighed for at modtage fysisk undervisning på skolen, der også kan være en mulighed for, at de kan få den sociale kontakt, der er så afgørende for de fleste børns mentale trivsel.
Det sociale fællesskab kan også tænkes ind i den virtuelle undervisning gennem eksempelvis gruppearbejde online eller over telefonen. Lærerne kan også stå for at arrangere hyggearrangementer online for klassen som eksempelvis en quiz, sjove konkurrencer, fælles juleklip eller lign. Det sidste kunne også være noget, som klassens trivsels- eller kontaktforældre kunne stå for, lyder opfordringen fra Forældrerådgivningen.

”Når eleverne skal fjernundervises, er det vigtigt, at der ikke kun er fokus på undervisningen, men også på elevernes trivsel. Der kan være børn, der føler, at deres tilværelse pludselig er vendt på hovedet. Corona fylder enormt meget og de må ikke se nogen, så de kan føle sig ensomme og angste. Det skal vi også være opmærksomme på.”
Rasmus Edelberg, formand i Skole og Forældre, i DR P4 9. december

Ekstra fokus på fællesskaber for 0. klasser

Det bliver også nødvendigt med en ekstra indsats for klassefællesskaberne, når restriktionerne på et tidspunkt ophører, mener Rikke Alice Bille. Særligt for forældre og børn i 0. klasse, der i mange tilfælde slet ikke har haft mulighed for at mødes til de forældre- og klassearrangementer, der normalt er i begyndelsen af skoletiden.
”For de nye klasser har det ikke været muligt at etablere det fundamentet for fællesskabet blandt forældrene og eleverne i klassen, som resten af skoletiden bygger på. Vi har forældre, der ringer til os i Forældrerådgivningen og fortæller om klasser, der er virkelig udfordret på det,” fortæller Rikke Alice Bille. En anden vigtig indsats er for de nye elever, der er begyndt i klasserne lige før eller under corona, som på grund af restriktionerne måske også har haft ekstra udfordringer med at blive en del af fællesskabet, når alle fælles arrangementer er aflyst og børnene opfordres til kun at være sammen med dem, de ses med i forvejen.

 

Udgivet: 10. december 2020

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.